Leiras vill vara finländskt

av Peter Ehrström Forum 1997-11, sida 40, 20.11.1997

Taggar: Personer: Pekka Lähteenmäki

Leiras vill vara finländskt

Forskningsdirektör Pekka Lähteenmäki vid Leiras 0y i Åbo ser med tillförsikt på framtiden. Han betonar att Leiras definitivt ser sig som en inhemsk läkemedelsfabrik även efter att bolaget köptes av tyska Schering. Men delvis har I situationen onekligen förändrats. Leiras linje har hittills varit att täcka hela läkemedelsfältet med en mångfald produkter. Nu gäller det dessutom att nå ut globalt med färre produkter.

”Vår stora utmaning är att bibehålla styrkan på hemmamarknaden samtidigt som vi går ut internationellt. Vi vill inte ge upp hemmamarknaden, vi vill vara ett fullständigt läkemedelsföretag här”, framhåller Lähteenmäki.

Han konstaterar att det inom branschen som helhet finns tryck på att höja läkemedelskvaliteten. En stor del av dokumentationen kring läkemedlen på marknaden motsvarar helt enkelt inte dagens krav. Lähteenmäki ser dock detta i huvudsak som ett dokumentationsproblem och tror inte att riskfaktorer har lämnats oundersökta.

”Jag tror inte det finns några skelett i garderoben. Läkemedelsindustrin har helt enkelt inte råd med skandaler. Däremot är det en stor uppgift att få dokumentationen att motsvara dagens krav eftersom man måste gå igenom varje detalj noggrant”, säger han.

Leiras är ett gott exempel på den globala trenden av sammanslagningar och fusioner i branschen, men Lähteenmäki tror också på de små expertföretagens framtid. Det är enligt honom den rätta vägen att gå även i Finland. I dag har de stora idéer som kan bli globala produkter i framtiden.

”Nya revolutionära idéer uppkommer sällan i storbolagen. När ett företag är tillräckligt stort behövs ett annat maskineri”, säger Lähteenmäki.

Det är lätt att dra paralleller till dataindustrin och dess många idérika specialistföretag i bl.a. Silicon Valley. Lähteenmäki påpekar att vissa läkemedelsföretag redan nu använder uppemot till 25 procent av sin FoU-budget

Forskningsdirektör Pekka Läbteenmåkt vid Leiras vill se förändringar i grund utbildningen. Foto: Peter Ehrströ till att finansiera utomstående forskning.

”Leiras har också samarbete med utomstående parter i fråga om sådant som hör till våra produktutvecklingsprogram. Vi har redan gjort det en tid och ämnar fortsätta. Vi vill samarbeta med utomstående krafter” framhåller han.

Inom olika branscher, inte minst läkemedel,söker man allt större lösningar. Vore en sammanslagning av t.ex. Leiras och Orion ett alternativ eller är det över spelat nu när Leiras hör till Schering ”Det har förekommit samarbete mellan Orion och Leiras, men sammankopplande synergier saknas”

Inom Schering har Leiras en egen ställning som polymerteknologiskt centrum och Läbteenmäki betonar att Leiras är nöjt med den roll bolaget tilldelats. Inom polymerteknologin ser han många möjligheter och utmaningar, men påpekar att resultaten uppnås på lång sikt.

”Inom produktutvecklingen är fem år en kort tid. Vårt mål är att inom fem år ha kommit längre i produktutvecklingen och förhoppningsvis ha hunnit få ut någon ny produkt på marknaden”, säger han och påminner om att det för t.ex. kontraceptiva läkemedlet Levonova tog närmare tjugo år från idé till lansering av produkten.

I en så FoU-intensiv bransch som läkemedelsindustrin blir kostnaderna - och därmed riskerna - oerhört höga.

För Leiras del utgjorde FoUkostnaderna 18 procent av omsättningen 1996.4v bolagets cirka 950 anställda är 280-290 knutna till FoU-sektorn.

”Det uppkommer stora kostnader även när produkterna misslyckas och då måste de inbakas i priset för de lyckade produkterna. Ett bra läkemedelsföretag gör inte de stora missarna”, konstaterar Lähteenmäki.

En av de mest intressanta utmaningarna i branschen är framställningen av genläkemedel. Lähteenmäki påpekar att genforskningen naturligtvis är intressant och spännande eftersom det är ett nytt område där konkurrens fortfarande saknas. Den som gör ett genombrott har goda vinstmöjligheter och kan sätta prisnivån mycket högt.

”Men vi har inget intresse där. Vi har fått rollen som teknologiföretag och är nöjda med den, men Schering har ett eget genprogram”, påpekar Lähteenmäki.

I oktober öppnades t.ex. Scheringfirman Metagen i Berlin vars forskningsmål är att finna genläkemedel mot Cancer.

Pekka Lähteenmäki beklagar bristen på kvalificerad arbetskraft och påpekar att Leiras redan har brister inom vissa specifika områden, t.ex. biometri och statistik.

”Jag tror inte de traditionella utbildningslinjerna erbjuder en sådan grundkunskap att man kan tala om optimalt utbildad personal. Företagen måste delvis själva ombesörja en del av utbildningen. Det gör vi i dag”, framhåller han.

Lähteenmäki konstaterar att det vore motiverat att se över de nuvarande studieprogrammen i universiteten. Problemen med företagens egna skolning är den stora rörligheten inom en till växtbransch. Den lär inte minska i första taget.

”Det förekommer en naturlig rörlighet och när branschen växer vill folk gå vidare. Det blir säkert hård konkurrens om forskarna”, förutspår Lähteenmäki. € Peter Ehrström

Utgiven i Forum nr 1997-11

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."