Utgiven i Forum nr 2020-07

Lignin gör asfalten grönare

av Johan Svenlin Forum 2020-07, sida 35, 25.08.2020

VETENSKAP

AASOIONHIIL-38vH3S

Lignin gör asfalten grönare

De flygande bilarna blev inte verklighet 2020 och därför kommer vi att behöva asfalterade vägsträckor ännu en lång tid framöver. Lika bra att göra de miljövänligare.

JOHAN SVENLIN TEXT

X Många uppfattar asfalt som motsatsen till natur. Den är svart, fossilbaserad, kväver växtlighet och bidrar till att öka fordonstrafik som ger ökade utsläpp. Nu när fordonsparken sakta ställer om från fossilt till förnybart är det också dags för asfalten att bli grönare. Och förändringar är på gång på många håll.

Traditionellt har asfalt bakats ihop i temperaturer kring 150-170 grader av två huvudingredienser: ungefär 95 procent krossad natursten och 5 procent bitumen som bindningsmedel. Det är uppenbart att både klimatavtryck och användning av naturresurser i den traditionella metoden är alltför höga för att uppfylla moderna krav. Asfalttillverkare i Norden har redan bytt bränsle för uppvärmningen till vissa delar, från fossilt till förnybart, men det finns stora förbättringsmöjligheter inom andra delar av asfaltsproduktionen.

Ijuli vältades ny asfalt ut på en tättrafikerad vägsträcka i centrala Sundsvall. Det ångade som vanligt runt maskinerna och arbetsmomenten var de samma som förut, men själva asfalten hade lignin ersatt en del av bitumen som bindemedel. Hittills har test där lignin ersatt bitumen visat goda resultat, bland annat i Nederländerna där lignin stått för över hälften av bindningsmedlet.

Ut ur labben, Bitumen tillverkas av råolja och står för en stor del av utsläppen i dagens asfaltstillverkning. Lignin, som finnsi växternas cellväggar, har stora funktionella likheter med bitumen och den lignin som användes i asfalten i Sundsvall är tillverkad av restprodukter av granved.

”1I flera år har det snackats, men nu visar viattlignin faktiskt kan ersätta bitumeniasfaltsproduktion. Det är viktigt att vi kommer ut ur våra labb och lägger ytor som används i verkliga förhållanden”, säger Monica Normark, chef på Sekab E-Technology, som tillsammans med Peab Asfalt utvecklat den miljövänligare asfalten.

Från Peab Asfalt förväntar man sig tekniska fördelar med lignin, främst bättre beständighet i asfalten och ökat motstånd mot belastningsskador. Vägytan kommer att noggrant analyseras och utvärderas under de närmaste åren.

Normark framhåller att det är viktigt att det samtidigt sker en kvalitetshöjning när man ersätter en traditionell produkt med ett miljövänligare alternativ. Och att man kan dra samlad nytta av erfarenheterna från olika projekt.

”Nu läggs det nya miljövänligare asfalts ytor i många länder med olika klimat. Trots att testen ofta är konfidentiella affärshemligheter kommer det till allmän kännedom om ytan krackelerar. Varje projekt hjälper utvecklingen framåt”

Det låga oljepriset gör att lignin just nu ha svårt att prismässigt konkurrera med bitumen, men på sikt tror branschen att den nya asfalten kommer att ligga på samma prisnivå som den traditionella. Lignin kan användas inom en rad olika branscher, bland annat inom kosmetik och kompositer, där volymerna är mindre och enhetspriset högre jämfört med asfalt eller biobränsle, för den delen.

Ligninproduktion behöver öka. ”Ligninproduktionen behöver komma upp i volym för att kunna försörja en växande marknad. Det finns en ökad efterfrågan från olika branscher och självklart vill företag veta vilka volymer de har att tillgå” Det görs också framsteg när det gäller återvinningen av gammal asfalt. Enligt en färsk italiensk forskningsrapport används smulad asfalt och malda bildäck i allt högre grad i stället för natursten. Det innebär att förbrukad och uppgrävd asfalt inte läggs på deponi som tidigare. Nya metoder har också gjort att temperaturerna i tillverkningsprocessen kunnat sänkas och andelen återvunnet material höjas. Lika bra att räkna med markbundna bilar en lång tid framöver.

AFFÄRSMAGASINET FORUM NR 7 2020

Utgiven i Forum nr 2020-07

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."