Löfven optimist om svensk industri

17.10.2016

Statsminister Stefan Löfven (S) höll ett optimistiskt föredrag på Industridagen i Malmö inför ett halv tusende näringslivspersoner i Skåne. Han motsvarade förväntningarna om att tala väl om industrin, om hur den och välfärden hänger ihop. Svensk industri tillhör de som ligger längst fram i världen, sa han och gav några exempel på dess forskning:

Stålindustrin som måste ha kol vid tillverkningen håller på att ta fram ett stål som inte kräver det, snart får vi genomskinligt trä som kan ersätta plast.

Jag hörde en ingenjör muttra att ni borde veta hur mycket Länsstyrelsen i Skåne bromsar näringslivets utveckling med sina avslag på ansökningar om nybyggen och investeringar.

Löfven talade också om svensk industris exportchanser i Asien. Han hade i februari varit ledare för en delegation till Indien där man var intresserad av att köpa Volvos bussar med miljövänliga hybridmotorer, Ikea invigde ett varuhus och planerar ytterligare 24 nya över hela Indien.

Jag frågade Löfven om han egentligen inte var i Indien för att hjälpa till med vapenförsäljningen, haubitsar och Gripen (Indien genomför nu en ny köprunda sedan man bantat beställningen av franska Dassaults större och dyrare Rafale från 126 till 36 stridsflyg, Saab hoppas komma med i nästa sväng sedan Indien i förra veckan meddelat att man vill ha ett mindre enmotorigt stridsflygplan).

”Modi (premiärministern) sa att man vill köpa många olika sorts varor.”, svarade Löfven.

”Diskuterades inte Saabs kanoner och flyg alls?”

”Jovisst, men man köper mycket annat också.”

Både Saabs ordförande Marcus Wallenberg och koncernchef Håkan Buskhe, ingick i den svenska delegationen på industrimässan i Bombay.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."