Utgiven i Forum nr 1979-07

Luftskeppens renässans - nygammal billig transportmetod

av Ragnhild Artimo Forum 1979-07, sida 14, 25.04.1979

Taggar: Teman: luftskepp

Luftskeppens renässans - nygammal billi transportmetod

Luftskeppen börjar åter komma till heders. Men inte vätefyllda sådana — det lättantändliga vätet var som känt orsaken till de dramatiska luftskeppskatastroferna på 20- och 30-talet. De moderna luftskeppen håller sig uppe med helium, som visserligen är dyrt med i stället ger säkerhet.

Luftskeppen är energisnåla och miljövänliga, och betyde ett välkommet alternativ inom transporten av skrymmande oc )” Luftskeppens princip är enkel: lyftkraften baserar sig på en behållare fylld med en gas lättare än luften, i detta fall helium. Endast förflyttning och styrning av dem kräver energi. I England har man utvecklat en propellermotortyp som gör det möjligt att lyfta och landa utan att ”lossa” helium. Prototypen för det nya brittiska luftskeppet gjorde sin jungfruresa i februari, och kommer av allt att döma att tas i bruk av flottan för patrullering. Aerospace Developments, som står bakom projektet, har fått förfrågningar från bla USA och Venezuela. Det brittiska luftskeppets hölje är av en ny typ av material som räknas hålla minst tio år och inte påverkas av ultraviolett strålning. Hastigheten är tills vidare moderat — 50 knop — vilket är idealiskt för observations- och forskningsändamål.

Akta skogen!

I Sovjetunionen har man satsat på luftskeppen som transportmedel. Planerna på att exploatera resurserna i Sibirien aktualiserade behovet av billig och effektiv transport. Några relationstal: transport med uftskepp är 30—50 gånger billigare än med helikopter, 5—10 gånger biligare än med konventionellt flygplan, 3—5 gånger billigare än med lastbil, och hälften så dyrt som med tåg. Luftskeppstransport ligger i samma prisklass som sjötransporter. (Siffrorna är ur Ny teknik 8/79.)

I Sovjetunionen har man använt luftskepp för bla transport av avverkade träd (se övre bilden). Fördelarna jämfört med andra metoder är uppenbara: luftskeppet kan gå ner var som helst, och vanställer inte skogens vegetation med larvfötter.

1 tung last.

Andra användningsgebit är transport’ av råvaror — även olja — högspänningsanläggningar och andra skrymmande och tunga objekt.

Givetvis kan luftskeppen också användas för andra än transportändamål: bevakning och forskning som nämnts, luftburen brandkår för stora skogsbränder, och t o m ”högfjällssanatorier” ombord på luftskepp är bara ett par exempel på möjligheterna. Och givetvis militära tillämpningar.

Kärnkraft, solenergi?

De sovjetiska luftskeppen är fyllda med helium, och skeppens ytterhölje är helt i metall, bla titan och stål. Styrningen sker med jetstråle förut och akterut. Enligt APN satsar man på att utveckla kärnkraftsdrivna luftskepp. Också experiment med solenergi som drivkraft är aktuella.

En kusin till luftskeppen är aerostaterna, ”ballonglyftkranar”, som i Sovjetunionen används bla vid byggen — deras enorma bärkraft gör dem väl skickade för elementbyggande (nedre bilden).

Heliumtillgången begränsa — Efter väte är helium det vanligast förekommande grundämnet, säger DI Björn Palmén på Handelsoch industriministeriets energiavdelning, — Men dess förekomst på jorden är begränsad. I atmosfären förekommer helium i relationen 5", fem delar på miljonen. Man utvinner också helium ur gasen i urangruvor — alfapartiklarna är heliumkärnor — och ur naturgasen, främst i förekomsterna i Texas, Oklahoma och Kansas. I motsats till vissa andra ädelgaser förenar sig helium inte med andra grundämnen, men bar botrpägtodanka två av dess fem isotoper är stabila.

Helium är synnerligen eftertraktat genom sin centrala roll inom vissa forsknings- och industriområden.

— Helium används i gaskromatografi och lågtemperaturfysik, som skyddsgas och kylmedium, bla vid svetsning, inom elektroniken och kärnkraftindustrin samt den nya lågenergitekniken. Vidare använder man helium i speciella gasblandningar för dykare — 80 procent helium och 20 procent syre, men inget kväve, detta för att eliminera dykarsjukan. Och givetvis är helium en viktig ”lyftgas”, konstaterar DI Palmén.

Efterfrågan på helium kommer att öka ytterligare (och priset gå upp) i och med den nya transporttekniken. Inte bara luftskeppen är aktuella; bla i Japan sysslar man med ett magnettågprojekt, som för att bli ekonomiskt lönande förutsätter på flytande helium baserad kylteknik som sparar energi.

FORUM 7/79

Utgiven i Forum nr 1979-07

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."