Utgiven i Forum nr 2015-09

Mångkulturellt Paf siktar globalt

av Lars Sjöblom Forum 2015-09, sida 26-27, 29.10.2015

Taggar: Bolag: Paf

Mångkulturellt Paf siktar global öp av spelbolag i Italien och casinoverksamhet i Gibraltar. Den internationella marknaden igger i fokus för Ålands Penningautomatförening, Paf.

LARS SJÖBLOM TEXT

X ”Vi har nyligen lyckats få en ny licens i England och har mycket på gång i olika europeiska länder”, säger Paf:s verkställande direktör Anders Ingves.

Verksamheten i Gibraltar hänger ihop med att det finländska hotell- och restaurangföretaget Sunborn i våras öppnade ett flytande hotell och kasino där. Företaget söke en samarbetspartner när de hade fått tillstånd att börja med kasinoverksamhet i det brittiska territoriet på Iberiska halvön. ”Visserligen pratade de med andra konkurrerande bolag, men det blev vi” säger ngves med glimten i ögat.

Antalet licenser för spelverksamhet ökar i Europa vilket passar Paf bra. Dessutom börjar licensreglerna närma sig varandra i Europa vilket underlättar verksamheten.

”Då länderna har olika bestämmelser för sina licenser blir de olika spelreglerna svåra att omfatta”

Satsar mångkulturellt. Under intervjun på Paf:s kontor i Helsingfors sitter tio personer från åtta olika länder vid ett bord och diskuterar på engelska. Ingves menar att gruppen visar hur mångkulturellt bolaget är.

”Vi har 28 nationaliteter i bolaget. Det är allt från Kina, Ecuador och Vietnam”, räknar han upp.

Han tror att en av orsakerna till bolagets framgångar är just det mångkulturella teamet som målmedvetet byggts upp. Det är inte internationaliseringen i sig som är bakgrunden till de många språken i bolaget, utan tanken att blandningen av olika kulturer ger olika synvinklar som utvecklar verksamheten.

”Tänk dig om alla skulle ha samma nationalitet, vad händer då? Det blir samma gamla sanningar. Man måste ha en mångkulturell drivkraft för att bryta gränser. Det mest internationella kontoret är här i Helsingfors men också i Mariehamn och Stockholm jobbar människor från olika länder”, säger han.

Aktivitet framför resultat. Det behövs en klar strategi för att klara sig i den globala

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 9201 konkurrensen. Ingves har två centrala rättesnören ”Den första är att vara där. Den andra är att det inte finns några sanningar, man måste testa sig fram?”

För några år sedan började Paf med så kallade ”action camps” för personalen med syfte att öka förståelsen för den digitaliserade marknaden och att skapa gemenskap.

”Vi jobbar inte ensamma utan som en grupp. Gemenskap kräver gruppdynamik och den kan läras ut”; förklarar Ingves.

Själv tror han inte på resultatmål, det är aktivitetsmål som gäller. Därför vill han i stället för resultat granska vad medarbetarna gör och varför det görs.

Därför ordnas så kallade aktivitetssamtal där chefen individuellt diskuterar med sina medarbetare om vad de gjort den föregående veckan.

”Det ställs inte kontrollfrågor utan i stället frågar vi arbetstagarna vad de har jobbat me och vad de ska göra nästa vecka. Då blir planerna sannolikt förverkligade”.

Individuella samtal görs med hjälp av applikationen 15Five som köpts in. Namnet säger vaddet handlar om: arbetstagaren ska svara på fem frågor som tar femton minuter.

”På det sättet blir det mycket snabbare när vi har diskuterar öga mot öga”, menar Ingves.

Vill vara förebild. Även om föreningen sat sar internationellt har man inte glömt bort hemmaplanen. Bolaget är fortfarande en stor arbetsgivare på Åland och på kryssningsfartygen i Östersjön, där man sysselsätter omkring 150 personer. Dessutom vill bolaget smitta av sig och utveckla nya talanger. Många före detta anställda har startat egna företag på Åland.

”Vi jobbar medvetet på att våra anställda ska växa som individer”, säger Ingves.

Även på andra sätt vill man vara en förebild. Som bäst bygger Paf ett nytt kontor 9”

Vi jobbar medvetet på att våra anställda ska växa som individer. Anders Ingves, vd

Mariehamn som kommer att fungera energisnålt och vara ekologiskt byggt. Målet är att flytta in i juni nästa år.

”Det var många som sade att vi inte klarar av ett sådant bygge. Men vi trodde inte på dem utan visar att det går att bygga ekologiskt och energisnålt utan extra kostnader”, säger Ingves.

ANDERS INGVE sm Född:1958.

= Gör: Vd för Ålands penningautomatförening, Paf. sm Karriär: Jultidningsförsäljare, försäljare vid Stena Line, marknadschef i Hextagon, vd för Ålands turistförbund, delägar i en reklambyrå, vice vd för Ålandsbanken, VD för Birka Line.

sm Familj: Fru och två barn. Bs Fritidsintressen: Matlagning, böcker, high performance.

SUNBOR sm Det finländska hotellochrestaurangföretaget Sunborb är grundat 1975. Företaget har hotell i Finland, Tyskland, Storbritannien och Spanien och har som bäst nya projekt på gång i Spanien och Danmark. Företaget driver också restauranger i Åbo och Nådendal, bland annat restaurangerna Pinella och Logomo Kitchen.

sm År 2013 började Sunborn planera ett femstjärnigt flytande hotell och kasino i Gibraltar. Hotellet med 175 hotellrum och en rad restauranger och barer samt ett kasino som drivs av Paf öppnade våren 2015. Fartygshotellet har skapat 75 arbetsplatser i Gibraltar.

ÅLANDS PENNINGAUTOMATFÖRENIN = Grundat: 1966.

= Omsättning: 100 miljoner euro (2014).

sm Anställda: Cirka 400. sm Ägare: Ålands landskapsregering.

Skattebaserade fusioner

JANNE SALONEN TEXT

X Både Nokias förvärv av fransk- amerikanska Alcatel-Lucent och Konecranes av amerikanska kranbolaget Terex har en skatteaspekt som varit en mycket viktig bakgrundsfaktor i båda affärerna.

I Finland har det ofta påståtts att förra regeringens kraftiga sänkning av samfundsskatten, från 27 till 20 procent, inte har haft någon effekt.

Men åtminstone till denna del har effekten varit mycket stor. Den finländska samfundsskatten är nämligen mycket lägre än USA:s (som är 35 procent, även om den effektiva genomsnittliga skattegraden är mycket lägre).

Uträkningen av bolagsskatten i USA är mycket komplex på grund av invecklade avskrivningsregler och andra specifika skattelättnader, men generellt gäller att en hög skattesats gäller för företag som har vinstmedel det vill dela ut till aktieägarna. Dessutom har internationellt verksamma amerikanska företag enorma vinstmedel parkerade utanför USA som är obeskattade i USA och därför inte kan utdelas till aktieägarna.

Utan knot. Dessa i USA obeskattade vinstmedel beräknas till över 2000 miljarder dollar. Det är därför fördelaktigt för amerikanska företag att låta sig förvärvas av företag registrerade utanför USA: de obeskattade vinstmedlen kan då delas ut via det förvärvande utländska företaget utan att behöva beskatta för dem i USA. Detta har varit en viktig faktor bakom årets båda stora finländska företagsförvärv i USA.

Samma faktor låg också bakom amerikanska läkemedelsjätten Pfizers bud tidigare detta år på brittiska AstraZeneca (där Wallenbergägda Investor än en stor ägare). Förvärvet hade formellt genomförts så att AstraZeneca hade förvärvat Pfizer, vilket sågs som fördelaktigare för Pfizers amerikanska ägare. I slutändan föll förvärvet på AstraZenecas motstånd.

Tack vare denna beskattningsmässiga bakgrundsfaktor har de amerikanska aktieägarna utan knot gått med på att bli förvärvade av utländska företag, för Finlands del av Nokia och Konecranes. Bolagens hemorter och koncernledningar kommer att finnas i Finland. Detta kan nog sägas vara en mycket betydande effekt av regeringen Katainens sänkning av samfundsskatten.

Flera möjligheter. Det betyder att även andra finska börsnoterade företag under de närmaste åren har tillfälle till liknande företagsaffärer i USA eftersom de amerikanska skattereglerna inte snabbt kommer att förändras.

Både Obama-administrationen och den republikanskt styrda kongressen har haft ambitioner att förenkla den amerikanska bolagsbeskattningen genom att avskaffa speciella skattelättnader och andra undantagsregler och samtidigt sänka bolagsskatteprocenten.

Detta har dock strandat på att Obamas administration har velat öka de federala skatteinkomsterna, vilket republikanerna kraftigt har motsatt sig. Denna ideologiska låsning torde ligga kvar åtminstone så länge Obamas administration är vid makten, och kan fortsätta om även Obamas efterträdare på presidentposten är en demokrat, vilket inte alls är osannolikt.

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 92015

Utgiven i Forum nr 2015-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."