Utgiven i Forum nr 2013-11

Marginalerna avgör

av Bo Ingves Forum 2013-11, sida 06, 28.11.2013

Taggar: Teman: marginaler

HANDLAR OM BRÅKDELAR. Den legendariska karnpen mellan Juha Mieto (tv.) och Thornas Wassberg på 15 kilometer i OS Lake Placid 1980, som svensken vann med en marginal på en hundradels sekund, exemplifterar enligt Dagens industris chefredaktör Peter Fellman dragkarnpen mellan Finland och Sverige.

BO INGVES TEXT OCH BILD

X Sverige kom snabbare upp ur fmanskrisen än Finland, till stor del tack vare bättre konsensus mellan arbetsgivare och arbetstagare i Sverige, anser Dagens industris Finlandsbördige chefredaktör Peter Fellman.

”Tidigare var det tvärtom, menidagtycker jag att avståndet mellan arbetsgivare och arbetstagare är stort i Finland. För mig känms detta som en brist på ledarskap. Här verkar man främst diskutera hur man ska fördela utan att diskutera vad som ska fördelas”

Här tycker Fellman att Sverige haft nytta av att statsminister Fredrik Reinfeldt och före honom Göran Persson visat ett tydligt ledarskap.

”1 Finland känns det ur mitt perspektiv som om de politiska ledarna är karriärister i stället för ledare med klara visioner”

Dagens industri utser nu för fjortonde året i följd Sveriges snabbast växande företag, så kallade Gasellföretag. De företag som generellt sett växer mest i Sverige är aktiva inom vård och omsorg.

”Och vem driver de företagen” frågar Fell man. ”Jo, kvinnor och invandrare. De facto

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK HE T1201 driver invandrare nästan hela Sveriges servicesektor i dag. Utan de här företagen skulle det gå sämre för landet”

Finalen i Gaselltävlingen är den 2 december och Fellman betonar att den intressantas te talaren på evenemanget är Rovios marknadsföringsdirektör Peter Vesterbacka.

”Det finns ju mycket positivt också i Finland. Skulle ni ännu få ett starkt politiskt ledarskap kan det gå bra”

Men samtidigt betonar Fellman att politikernas jobb inte är att skapa nya jobb, utan att skapa förutsättningar för att skapa nya jobb.

”Man vet aldrig inom vilken bransch tillväxten sker och därför ska man prioritera nya branscher. Förutom inom vårdsidan finns de flesta av de nya, innovativa snabbväxarna faktiskt inom traditionella branscher som bygg, metall och åkerier”

Fellman höll sitt inlägg på ett seminarium om hur Finlands konkurrensfördelar kunde utvecklas arrangerat av Handelsgillet i Helsingfors och Ekonomiska samfundet.

Då hanisitt inlägg gav en indirekt känga åt finländsk invandringspolitik, tog industriexpert Jukka Ollipå Uleåborgs utvecklingsföre tag BusinessOulu upp en annan knäckfrågai Finland: svenskans ställning.

Han har själv bott i Sverige några decennier och hans största oro för framtiden i norra Finland är bristen på kunskaper i svenska.

”Det är i det närmaste omöjligt att få finska företag att offerera till norra Sverige och Norge. Ändå finns det infrastrukturprojekt i miljard klassen på gång uppe inorr,väster om gränsen. I nordvästra Ryssland är chanserna till större industriella affärer däremot minimala."

Ollisägerrentut att han inte förstår att man ifrågasätter undervisningen isvenskaiFinland, eftersom landet går miste om verkligt stora affärer just på grund av okunskap i svenska.

”Orsaken till att finska företag inte offererar på projekteninorr är enkel: man förstårinte offerterna eftersom de är på svenska”

Därför har vi enligt Olli nu ett läge med att exempelvis norskplanerade offshorerör tillverkas i Indien, skickas till Skottland för vidareförädling för att till slut monteras ihop av holländska dykare i norra Norge.

”Där finns jättelika olje- och gasfyndigheter och en marknad för hela Finland, men inte vare sig finländska produkter eller finländsk expertis”

Utgiven i Forum nr 2013-11

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."