Utgiven i Forum nr 1968-16

Mässa i krisens skugga

av Kurt Skärström Forum 1968-16, sida 13-15, 11.10.1968

Taggar: Teman: ledning

Mässa I skuggan av krisen

AV Kurt Skärström

I i i

Hur bär man sig åt att ordna en internationell mässaiji etj land som ockuperats av främmande trupper? Hur över? talar man ockupationsmakten att ge sitt tillstånd til utställningen? Hur lyckats man bevara de utländskå ut ställarnas förtroende för arrangemangen? Hur får mal allting att klaffa, trots att trafiken var helt lamslage en vecka före öppningsdagen? Svaret visste inte en tjeckerna själva, men faktum kvarstår: Den X jubileums utställningen i Brno genomfördes på ett i allo värdig sätt och med gott resultat, skriver Forums medakbe:; tare Kurt Skärström i sin reserapport från Tjeckoslt va kien.

»Brnomässan varit livsviktig för oss», säger direktören för trupperna låg mässans presscentrum Jiri Janku. »Vi koncentrerar en stor del av våra viktigaste affärstransaktioner med våra utländska handelspartners till mässan, både export- och importaffärer. Mässan måste helt enkelt komma till stånd». området. Det Hur man sedan lyckades klara de diplomatiska diskussionerna vissa avdelnin;j med ockupanterna är en gåta. Men tillståndet gavs, om och väl inte uppfa på hårdast tänkbara villkor. — Minsta tecken till provokation = terna. och vi stänger expon, hade den utländske platskommendanten förklarat. Trafikstopp, fi För en som tidigare besökt olika utställningar inom öst- Under de förs blocket, framstår det ganska klart, att en östmässa sällan varit — augusti var fö så helt fri från politiska manifestationer som den i Brno. Det = ställare. Ingen kan låta som en paradox, då man visste att de främmande

Forum 16/6 fprna efter ockupationen natten till den 21 en stor bland såväl arrangörer som utmed visshet säga någonting om utveck otthåll på höjderna runt mässfältet och tplanen stod utryckningsklara på flyg htt politiken var bannlyst på själva mässrangörerna nogsamt sett till. Att sedan e en ovanligt låg besöksfrekvens, kunde en provokation mot ockupationsmak vänd! 13

Add a

Ofakturerade leveranser binder företagets kapital och bromsar pengarnas kretslopp. Ju fler outskrivna räkningar som samlas i lådan, desto mera pengar är det fråga om.

Med SPEEDISET och SPEED-FEED blankettsysteme kan olika blanketter skrivas ut samtidigt — leveransorder, forsedel och faktura, allt på en gång! Dessutom kan till blankettsatsen kombineras andra blanketter och kopior, ända upp till 12 ex.

Inga svarta karbonpappersfingrar mer — snygga, tydliga kopior kombinerat med effektiv arbetsrutin — säker kontroll med minimala felmöjligheter.

Vi står till tjänst med detaljerade uppgifter om de olika Paragon-blankettsystemen.

Sätt fart på faktureringen — bankkontot växer snabbare.

Mannerheimvägen 40 Helsingfors 10 tel. 44 04 51

Kontakta oss

RAGO — | MEN

Metex avdelning på Brnomissan var väl placerad i den stora Rotundahallen på 18.000 kvm.

lingen. Vägarna var blockerade av pansarvagnar och trupper, järnvägstrafiken stod stilla och flyget var inställt. Gränserna var stundtals öppna, stundtals stängda. Ryktena avlöste varandra. Utländska expodeltagare var oroliga för sina varor: var fanns de, skulle de gå helt förlorade? Stora ekonomiska värden stod på spel.

»I två veckors tid kryssade vi med den finländska samavdelningen av och an mellan Wien och tjeckoslovakiska gränsen», berättar dipling. Eija Malmivirta för Forum. »Det gällde att passa på när någon gränspassage öppnades och slinka in så snabbt som möjligt».

»Det lyckades och väl inne i Tjeckoslovakien var det bara att orientera rätt, trots bortplockade vägskyltar och undanröjda gatunamn>.

»Uppmonteringen av avdelningen gick så bra, att vi var först av alla i Nationernas hall. Vid rundvandringen gav utrikeshandelsminister Vaclav Vale$ oss ett erkännande för rappa tag. Det var det enda uppehållet han gjorde under rundvandringen», säger Malmivirta.

Också de enskilda finländska utställarna — A. Ahlström Oy, Enso-Gutzeit Ab, Jylhävaara Oy, Lahden Rautateollisuus Oy, Rauma Repola Oy, W. Rosenlew & Co Ab, Sateko Oy. Oy Strömberg Ab, Oy Tampella Ab, Valmet Ab, Oy E. Sarlin Ab och Valon Kone Kb — fick sina avdelningar klara i god tid.

Mässa i improvisationens tecke »Vi betecknar det själva som ett under att mässan öppnades med endast åtta dagars försening», säger fru Erika Banova i presstjänsten. Våra förberedelser gick helt i improvisationens tecken. Vi kunde inte lita på att de utländska utställarna fortfarande var intresserade. Vi var lika fastlåsta som de av trafikhindren.

»Av nationsutställningarna saknades på öppningsdagen bara Algeriet och Malta och bland de 1 300 anmälda utställarna var uteblivningsprocenten under fem. Har en så stor välvilja någonsin kommit en mässa till del under så svåra förhållanden.» Utrikeshandelsminister Vaclav Vales yttrande i öppningsanförandet kom från hjärtat — Vi tackar er, ärade utställare och gäster från utlandet, för ert deltagande och er utomordentliga förståelse. Jag är övertygad om, att mässan i Brno — trots dessa ovanliga omständigheter — skall bana väg för goda kontakter och många avtal.

Stark köplust

Brnomässan har inom sitt specialområde — maskinbyggnad -— blivit en viktig handelsport mellan öst och väst. Inget större västeuropeiskt land håller sig numera borta från Brno. Deltagandet från västländerna har stigit år för år.

Speciellt i år var det uppenbart att de tjeckiska inköparna snabbt ville få affärer till stånd. De visste vad de ville ha och de visste också vilka firmor som kunde erbjuda dem de rätta varorna. Avsluten förhalades inte, såsom ofta varit fallet under

Forum 16/6 tidigare år, till de sista dagarna av mässan. Speciellt för firmorna från väst föreföll förhandlingsklimatet gynnsamt.

Enligt det nya ekonomiska systemet kan enskilda företag numera förfoga över valutafonder. Dessa medel hade man nu sparat för att på mässan kunna placera dem i de mest nödvändiga maskininvesteringarna. Den uppenbara köplusten kan eventuellt tolkas så, att de tjeckiska företagen var oroliga för att de här såg sin »sista chans» till storinköp från väst.

Vad har ockupationen kostat?

Officiella uppgifter om vad ockupationen kostat det tjeckoslovakiska folkhushållet finns för närvarande inte att tillgå. Dessutom är det enligt de nyinförda censurreglerna förbjudet bl.a.

eo att ge delrapporter om ockupationsskadornas omfattning e att kritisera de främmande makterna i lande + att berätta om konflikter mellan civilbefolkning och utländsk militä e att kalla ockupanterna för ockupanter.

Ryktet, ett informationsmedium som här tillmäts betydelse, talar om ett produktionsbortfall i år på 2—7 procent. De direkta skadorna på broar, vägar, hus m.m. uppskattas i detta nu till 500—700 milj. dollar. Beloppet väntas stiga. Enbart fe

ES

Oroligheterna kring Vaclavstatyn i Prag upphörde genast när myndigheterna placerade ut blommor kring området.

Forts. på sid. 20 15

Utgiven i Forum nr 1968-16

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."