Med passion för att bygga bolag

av Isa Hudd Forum 2020-08, sida 20-24, 22.09.2020

Taggar: Personer: Kristina von Schantz

[caption id=“attachment_131826” align=“aligncenter” width=“768”] Krista von Schantz älskar att lära sig nya saker. Som över 30-åring bestämde hon sig för att ta sig an en idrottslig utmaning. Hon är sedan dess en ivrig triathlonist och även sprungit halvmaraton. Foto: Eva Persson.[/caption]

 

Krista von Schantz är trippelföretagaren som inte räds vare sig höga målsättningar eller hårt arbete. Med företagen Revoltti Experience, Flai och Fabrik 24 täcker hon hela marknadsföringsmixen samtidigt som hon satsar stort på fastigheter. 

Att Krista von Schantz som 40-åring driver tre bolag är ingen slump. Redan i sextonårsåldern meddelade hon sin omgivning, att hon tänker bli en ”businesskvinna”. Att karriären skulle kretsa kring försäljning och marknadsföring var en annan självklarhet, som funnits i medvetandet sedan barnsben.

”Jag har alltid ägnat mig åt försäljning i någon form. Redan i ungdomen hade jag promotionsuppdrag, jobbade som torgförsäljare och sålde på mässor.”

Studievalet föll på Handelshögskolan vid Åbo Akademi med internationell marknadsföring som huvudämne. Under studietiden både stärktes och kristalliserades karriärsdrömmarna.

”I slutskedet av studierna stod det klart för mig att jag vill vara mer än ‘bara businesskvinna’. Jag ville bli företagare. Mitt mål blev att en dag vara rapporteringsskyldig till mig själv och själv ansvara för affärsverksamheten inom mitt eget företag.”

Man måste våga visionera. Att drömma om framgångsrikt företagande är en sak, att nå dit är en annan. von Schantz berättar att hon alltid varit driven och aldrig varit rädd för att ta ansvar eller begå misstag. Själv lyfter hon fram arbetet som sin största styrka. Detta i kombination med att hon är en ”doer”, som får saker att hända, och inte räds hårt arbete, är bevisligen utmärkta egenskaper för en entreprenör.

På frågan om varifrån drivet uppstått, finns inget entydigt svar. Hemifrån har hon alltid fått stöd, men tvärtemot vad man kunde anta, sitter företagandet ej i generna. Som dotter till två lärare kunde karriären tagit en helt annan riktning.

”Som entreprenör fokuserar jag alltid på möjligheterna. Man måste våga visionera och sätta ribban högt! För att inte baxna under för svindlande målsättningar är det minst lika viktigt att ha delmål. Dessa ger den stegvisa planen för hur du når fram.

Möjligheten till företagande kom ändå snabbare än hon tänkt sig. Sitt första riktiga jobb, som nyutexaminerad, 24-årig ekonomie magister, fick hon som promotion manager på Keskiyö Event Productions. Jobbet, som bland annat innebar att ordna mässor, blev även en avgörande etapp på vägen mot entreprenörskapet. Där stiftade hon nämligen bekantskap med kollegan Arne Landtman som bar på liknande företagsdrömmar som hon.

”Att jag och Arne fann varandra var av central betydelse. Även om jag redan då, rätt länge hade drömt om ett eget företag, och till och med bollat firmanamn i huvudet, var det det faktum att vi var två, som tillsammans sade upp oss för att stå på egna ben, som gjorde att jag vågade ta risken”.

Att som 26-åring välja bort ett lärorikt, fast jobb där man trivs och utvecklas, för att utan erfarenhet av företagsverksamhet starta eget, tillsammans med en relativt okänd person, låt vara kollega, kräver mod. Själv beskriver hon steget som oundvikligt.

”Arne hade det tekniska kunnandet, bland annat inom ljud och ljus, och tack vare sin bakgrund som DJ ett enormt nätverk inom eventbranschen. Mina egna styrkor låg inom försäljning och promotion. Våra kunskapsområden kompletterade varandra.”

Motargumenten tog slut och det egna drivet tog över. Revoltti såg dagens ljus. Beslutet visade sig vara rätt. 14 år senare är hon och Landtman fortfarande partners, och företaget en väletablerad aktör i marknadskommunikations- och eventbranschen. Rollfördelningen mellan de före detta kollegerna, företagskompanjonerna föll sig naturlig från starten. von Schantz blev vd och Landtman produktionsansvarig.

För fyra år sedan steg även von Schantz make, Mika Haikonen ombord som konstnärlig ledare. Maken har i många år jobbat som grafiker och drivit en egen reklambyrå. Han tillförde kreativ kompetens och kompletterade teamet, men möjliggjorde även en utvidgning av företagets serviceutbud. I samma veva genomfördes en omfattande förnyelse av företagets varumärke och image. Namnet uppdaterades till Revoltti Experience och fokuset inriktades på upplevelsemarknadsföring. Bolaget har sex fast anställda. Beroende på vilken typ av uppdrag som utförs erbjuds varje månad 12–20 personer arbete. von Schantz beskriver kärnverksamheten:

”Vi hjälper våra kunder att lyckas i sin affärsverksamhet och är en långsiktig partner i byggandet av kundernas förmåga att kontinuerligt utveckla sin marknadsföring och sina kundupplevelser. Vi hjälper våra kunder att inkludera kundupplevelser som en del av affärsverksamheten.”

”Dagens värld är ett konstant flöde av information och erbjudanden, om ditt och datt, från alla håll. Därför blir traditionella kommunikationsmetoder snabbt nertrampade och omsprungna. En ingenjörsmässig ’push approach’ är bara att glömma. För att nå ut till kunden måste du beröra, skapa en känsloreaktion. Människor vill vara delaktiga och känna att de har påverkningsmöjligheter.”

För att kunna skapa lyckade koncept är det ytterst viktigt att få en helhetsbild av uppdragsgivarens marknadsföring. Hur ser årsklockan och den övriga marknadsföringsmixen ut? Finns det andra aktuella kampanjer? Vilka medier eller plattformar är det i så fall som används? Det är några av frågorna som man behöver få ett svar på redan i initialskedet. Kostsamma event är resursslöseri om det inte ligger i linje med företagets image och varumärkesbygge i övrigt.

Enligt von Schantz finns det numera en helt annan insikt när det gäller helhetstänket även hos uppdragsgivarna. Det ser hon positivt på.

”När jag började i branschen 2004 var hela begreppet promotion på ingång i Finland. Det handlade om enstaka punktinsatser och man associerade främst till butikspromotion, lite mässor och liknande. Allt var nytt och kunderna visste inte vad de skulle, eller ens kunde förvänta sig. I samband med att branschen vuxit och mognat har den även blivit mer professionell”.

Att lyckas leverera kreativa och skräddarsydda lösningar som håller måttet, samt att upprätthålla långvariga kundrelationer i ett tufft konkurrensklimat är inte alla förunnat.

Vad är framgångsreceptet? ”Det räcker inte att följa trenderna, du måste befinna dig i spetsen för det som sker, där det sker. Du måste ha näsa för svaga signaler och känna till trenden redan innan den kommer.”

Isa Hudd text

Eva Persson foto

Läs hela artikeln i papperstidningen.

Utgiven i Forum nr 2020-08

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."