Utgiven i Forum nr 1977-17

Metalldetektorerna en del av vår vardag

av Roger Weintraub Forum 1977-17, sida 25, 09.11.1977

Taggar: Teman: metalldetektorer

Metalldetektorerna en del av vår vardag

Metalldetektorerna är i dag en del av vår vardag. I gatukorsningarna ger de impulser åt trafikljusen att slå om, i industrin skyddar de maskiner att ta skada av främmande metallföremål. Livsmedel måste gå igenom detektorer som kontrollerar att inga metallbitar kan slinka in i maten. Tidsbesparingen är stor, likaså penningbesparingen.

uy» I Finland har två företag hand om produktionen av <metalldetektorer, nämligen Televa Oy och Outokumpu Oy, båda statliga företag.

Metalldetektorn baserar sig i princip på en spole som bildar ett elektromagnetiskt fält. Beroende på för vilket bruk detektorn är avsedd ser den lite olika ut. Själva funktionssättet är följande: om det kommer in en ledare i fältet, sker där en förändring, som registreras. Då kan man antingen stanna banan eller leda den del ut från banan som innehåller metall. Om man ämnar använda detektorn i en omgivning som innehåller mycket metall, så måste detektorn skärmas av eftersom den annars inte ger något utslag. Om detektorn är i metallfriare miljö tex på en såg, kan den gott vara oskärmad. Man måste bar välja en rätt frekvens när man undersöker sågvaror som är våta eller överhuvudtaget föremål, som är i kontakt med vatten, för vattnet förorsakar annars felalarm,

Däremot är det ingen skillnad på om det är en magnetisk eller icke-magnetisk metall som kommer in i fältet. Maskinen reagerar på en icke-magnetisk metall med energiförlust i fältet, medan magnetisk metall förorsakar obalans i fältet. Detektorns känslighet bestäms av storleken på hålet i ringspolen. Känsligheten uppges därför i diameter på den minsta stålkula som detektorn reagerar på. Vid kanterna är detektorn känsligare än i mitten. Om man använder skivdetektorer är dessa känsligast alldeles vid själva skivan och metallbiten måste bli större ju längre uppifrån skivan ma går för att den skall reagera. Känsligheten kan justeras så att inte alltför små mängder stoppar banan. När man planerar en detektor på en bana skall den, för att vara ekonomisk, givetvis inte förorsaka mera avbrott än vad metallskärvorna skulle förorsaka.

De stora slingor som man går igenom på flygplatserna justeras så att de inte ger alarm om man har en dragkedja av metall utan endast för större föremål. Inte heller får den förorsaka skada för dem som passerar igenom.

Den portabla spolen har den senaste tiden tagits i bruk på sågarna, där man loka fält.

Metalldetektorn — ett livsviktigt instrument på våra flyg liserar metall i virket. Stocken märks i ringspolen och sedan yxar man bort metallen. Ursprungligen var denna modell avsedd för försvarsmakten som hjälpmedel för att lokalisera minor och övrig ammunition. Outokumpu som bla gör slingorna för flygplatserna har även producerat detektorer för gruvindustrin. Dessa ”granskar” malmstenen och ger signal när malm passerar.

Televa har satsat på trävaru- och livsmedelsindustrin. De båda företagen har kunnat utveckla sina produkter utan att trampa varandra på tårna.

Roger Weintrau 3 turväxlingar och mekanisk 3 . påfrestningar. Gör förpackningen motståndskrafti 24) gare och skyddar varan

Zz mot yttre stötar oc tillplattning av stålband.

PB 147, 07901 LOVISA, tel. 915-52 911, telex 1822 spiro sf

IROLIT as

D

För tilläggsinformation kontakta OY S

FORUM 17/77 25

Utgiven i Forum nr 1977-17

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."