Mikael Johnson

01.06.2015

Utbildning: Teknologie doktor inom IT, sociala medier, usability, användar-centrerad produktutveckling från Aalto-universitetet. Gamla jobbet: Aalto-universitetet, forskare. Nya jobbet: PressDoor, CTO. Ort: Helsingfors, Finland Nya arbetsuppgifter: Jag jobbar som teknikchef (CTO) på ett startupföretag på väg att bli till, PressDoor. Vår bisnes är en betalningsmekanism för digitala nyhetsmedia som möjliggör ett ekosystem kring smala prenumerationer (t.ex. följ skribent eller ämne). Här visar bl.a. SvD vägen, se https://kundservice.svd.se/Valkommen-till-SvD - tänk om man ännu kunde betala enbart för den bit man vill ha med hjälp av mikrobetalningar. För mig är jobbet trevlig och praktisk omväxling från forskningen

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."