Utgiven i Forum nr 2012-06

Mindre glans inom finans?

av Lena Barner-Rasmussen Forum 2012-06, sida 15-17, 14.06.2012

Taggar: Teman: finansbranschen

Mindre glan inom finans?

IH Arbetsliv. Finansbranschen är inte längre bara glans och tjocka bonuskuvert. Men det betyder inte att den håller på att gå under.

LENA BARNER-RASMUSSEN TEXT

X Ett av fondförvaltningsbolagen i Helsingfors sökte under våren efter nya förvaltare. Bolaget överöstes av ansökningar och många av dem var från finländare vars föregående arbetsgivare fanns i London, Ziä rich eller Genöve. Det säger något om stämningarna på arbetsmarknaden inom finansbranschen.

”Antalet högkvalificeradejobbinom branschen har minskat drastiskt under det senas te året”, säger en person på bolaget som rekryterade förvaltare.

”Ingen tutar ut att den har blivit av med sitt jobb. Men jag kan nämna flera av mina studievänner som sökt sig bort från fi FORUM FÖR EKOMÖMI OCH TEKNIK NR 6 201 nanssektorn under det senaste året, antingen på grund av att det inte finns lämpliga jobb eller för att branschen inte längre är den tillväxtbransch den en gång var”, tillägger han.

Också DANIEL PASTERNACK, grundare till EUFEXBANK, säger att många arbetsplatser har försvunnit från marknaden. Även om de stora bankerna fortfarande är förhållandevis lönsamma —- dock inte lika lönsamma som före finanskrisen - tampas många mindre banker och fondbolag med lönsamhetsproblem. Finansbranschens centralförbund ser ökad utändsk konkurrens som en orsak. Pasternack spårar orsakerna till det svaga marknadsäget.

”Speciellt under den här våren har det skett en del omstruktureringar i branschen och visst har bolagen också skurit ned bland personalen”, säger Daniel Pasternack.

Ingen självbevarelsedrift. PETER RAMSAY, vd på bankirfirman Fim sedan åtta månader tillbaka, håller med om att marknadsläget är ut manade. Men enligt honom har man på FIM inte varit tvungen att aktivt minska antalet anställda.

”Det har förekommit naturlig rotation och vissa personer har sökt sig bort, men det är mycket marginellt”, säger han.

Finansbranschen fick på allvar luft under vingarna under 80-talet, i takt med att finansmarknaden avreglerades och automatiserades. Internationellt sett har branschen vuxit snabbt, med bara några få magra år vid millennieskiftet då teknologibubblan sprack.

Enligt Ramsay ledde avregleringen till att det togs överstora risker.

”Man överskattade bankernas självbevarelsedrift, vilket ledde till allt för högt risktagande och det här utmynnade sedan i finanskrisen”

Peter Ramsay påpekar också att branschen har genomgått - och fortfarande genomgår - en strukturomvandling på flera plan där bland annat förmedlingen av aktier inte längre sker vid mäklardesken utan över nätet, vilket innebär att finansbolagen inte kan kammain lika mycket itransaktionskostnader som tidigare.

Mindre vinstkaka, Finanskrisen som fick sin början hösten 2008 var startskottet på en ny räcka magra år som inte verkar ta slut på länge.

Det har blivit allt svårare att göra vinst i finansbranschen. Reglering har sett till att aktörerna inte har samma möjligheter till skuldfinansiering som tidigare. Det har blivit svårare att sälja högriskprodukter som har haft en höglönsamhet. Och aktiemarknadens utveckling under de senaste åren har inte heller imponerat.

Samtidigt måste aktörerna i branschen dras med höga fasta kostnader, huvudsakligen för IT-system och löner.

Fortfarande pop bland studenter. Men bland ekonomistuderande hör finansiell ekonomi fortfarande till de populäraste huvudämnena. På HANKEN väljer upp till en fjärdedel av de studerande finansiell ekonomi som huvudämne. Tillsammans med marknadsföring är det högskolans populäraste huvudämne. ”Intresset för finansiell ekonomi som huvudämne har inte påverkats av finanskrisen. Under de senaste åren har intresset till och med ökat något”, berättar TIMO KORKEAMÄKI, professor i finansiell ekonomi på Hanken. Han tror att det beror dels på att nedgången i branschen i Finland inte har varit lika

FÖRÄNDRING. FIM:s vd Peter Ramsay säger att finansbranschen fortsättningsvis genomgår en omstrukturering, bland annat när det gäller metoderna för handel med värdepapper.

stark som till exempel i London, och på att det fortfarande finns efterfrågan på folk med finansiell expertis på andra håll i näringslivet.

Bland toppstudenterna hör bankerna i London fortfarande till de attraktivaste arbetsgivarna. Men Korkeamäki tycker sig också kunna skönja en viss trend att många av toppjobben inom branschen flyttas till Schweiz och Hong Kong.

Enligt Korkeamäki är det inget problem för de bästa studerandena att hitta jobb. De åker till London och Schweiz i samma grad som förut, om inte till och med i större utsträckning än tidigare.

Ökad konkurrens. Även om finansbolagen just nu inte nödvändigtvis är så attraktiva arbetsplatser som de en gång varit finns det ett klart behov av personer med utbildning inom finansiering och investering.

”Det finns hur mycket jobb som helst för duktiga ”fin&invare” (personer som studerat finansiering och investering) i mindre bolag. Många av de här bolagen har aldrig ens frågat sig vad deras avkastning på eget kapital är. På den nivån skulle det finnas hur mycket helst att göra”, säger en person inom finansbranschen som Forum talat med.

Under våren har vi sett Occupy Wall Street-fenomen lite här och där. GOLDMAN

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 6 2012

SACHS, den inom finansbranschen topprankade investeringsbanken, har blivit ett skällsord och många talar om marknadsekonomins död. Men Timo Korkeamäki, Daniel Pasternack och Peter Ramsay tror på att finansbranschen kommer att återhämta sig.

”Jag har svårt att se ett samhälle utan banker och finansieringsverksamhet. Vissa människor har överloppspengar som de vill investera och det finns alltid företag som behöver finansiering. Någon måste förmedla de här transaktionerna”, säger Pasternack.

Timo Korkeamäki ser inte heller svackan i branschen som bevis på något paradigmskifte.

”Finanskriser efterföljs alltid av striktare reglering, men för aktörerna i branscherna innebär det inte bara hot utan också möj ligheter att hitta strategiska sätt att klara sig ikonkurrensen?

Under våren har bland annat ouUTOKUMPU, HUHTAMÄKI OCh CITYCON sökt finansiering direkt från marknaden genom att emittera företagsobligationer (corporate bonds). Ramsay tror att den här trenden fortsätter.

”Det finns klara tecken på att en marknad för företagsobligationer kommer att uppstå i Europa och bland annat här finns det intressanta möjligheter”

Men han tillägger att det gäller att ha tålamod. Överlag kommer anpassningsfasen till ett normalare läge att ta tid. Men Peter Ramsay tycker fortsättningsvis att det roligt att jobba i branschen.

”Men en viss äventyrslystnad krävs det ju nog för tillfället 1 ”Jag har svårt att se ett samhälle utan banker och finansieringsverksamhet. Vissa människor har överloppspengar som de vill investera och det finns alltid företag som behöver finansiering. Någon måste förmedla de här transaktionerna.”

DANIEL PASTERNACK, EUFEX BANK

Parkera billigare än på gatan med ett värdekort från P-infon.

dad. oa

Direkta utgångar till FORUM, STOCKMANN och KAMPPI.

Utgiven i Forum nr 2012-06

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."