Utgiven i Forum nr 2009-10

Mobilpratande chaufförer trafikrisk

av Leif Bergström Forum 2009-10, sida 32-33, 29.10.2009

Taggar: Teman: bilolyckor

Mobilpratande chaufförer trafikrisk

BRISTANDE UPPMÄRKSAMHET.

tillen yrkesgrupp som anser sig tvingad att

EH USA. Att tala i telefon medan man kör bil anses öka olycksrisken markant. Många amerikaner anser ändå att deras arbeten tvingar dem att använd mobilen medan de kör.

LEIF BERGSTRÖM IH NEW YORK X Enligt offentliga uppskattningar sitter varje minut 11 procent av de amerikanska bilförarna och talar i mobilen. Det innebär att två miljoner bilister har tankarna - och kanske ögonen — på annat håll. Det övervägande flertalet är medvetna om riskerna — men anser att det är andra, mindre kapabla bilister som utgör faran. Nästan utan undantag anser tillfrågade mobilanvändare att de personligen klarar att köra, ringa upp och tala på samma gång. Medan flera av de biltätaste delstater na infört förbud mot mobilanvändning utan handsfree-anordningibilen, är efterlevnaden av lagarna låg. Nu är flera amerikanska delstater på väg att införa förbud mot att skriva textmeddelanden, menlastbilschaufförer och deras branschorganisationer kräver dispens. Långtradarna är ofta utrustade med terminaler som visar några textrader och som utgör chaufförens kontakt med hemmabasen. I teorin ska chauffören stanna för att skriva ett svar, men det händer sällan och speditö rer förklarar att det tar 10-15 minuter för en långtradare att stanna och sedan åter starta. Fyra meddelanden per dag och en talesman beräknar att 10 procent av chaufförens arbetsdag sopats bort.

Vetenskapliga bevis. I personbilar möter försäljare och andra affärsresenärer liknande problem, och ofta omger de sig med allt från GPS-anläggningar till bärbara datorer och mobiler.

Försäljare hör

OLOHAMDOLS vara anträffbar också vid ratten.

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 18 2089

Detta trots att vetenskapliga rön talar sitt tydliga språk: en bilförare som talar i telefonen löper fyra gånger större risk att bli inblandad i en olycka. Om föraren håller på att slå numret för ett nytt samtal ökar risken yt terligare. Och risken är lika stor om bilisten trycker mobilen mot örat eller använder något handsfree-system.

Risken sägs vara jämförbar med att köra med en alkoholhalt på 0,8 promille. Bara fokuseringen på personen i den andra luren minskar automatiskt bilistens synfält. Att tala i mobilen visar sig betydligt farligare än att prata med en passagerare i bilen - forskare förklarar att vuxna medpassagerare tenderar att se till att föraren är vaken och alert, varna för diverse faror på vägen, och ha sunt förnuft nog att tala mindre när trafiken tätnar.

Tvingade att tala. Men många anser siginte ha något val. Konkurrensen på den amerikanska arbetsmarknaden är hård och män och kvinnor i karriären känner sig tvingade att vis sig produktiva. Det leder dem till ett liv med multitasking. Pressen gäller inte bara arbetet, många känner också trycket att omedelbart besvara personliga samtal.

Men psykiatriska forskare säger att detta tänkande förbiser en viktig begränsning i den mänskliga hjärnan. Den är byggd för att klara ett ämne i taget. Kvaliteten på det andra arbetet, ett kundsamtal, kanske rent av en förhandling, blir lidande, enligt en studie från 2006 genomförd vid UNIVERSITY OF CALIFORNIA i Los Angeles.

Skilda lagar i olika delstater. I USA stiftar de enskilda delstaterna sina trafiklagar. Det gör att flera stora stater, som New York och Kalifornien har krav på handsfree-system om mobiler alls ska användas i bilen. Men andra delstater har inga sådana förbud. Det trots att landets transportminister RAY LAHOOD beskriver mobiler och andra källor som lockar bilisternas uppmärksamhet från vägen för en ”dödlig epidemi”.

Annon Även om lagstiftningen sker på delstatsnivå är de federala myndigheterna långt ifrån maktlösa. Washington svarar för en stor del av delstaternas kostnader för underhåll och byggande av vägar. Och New York-senatorn CHARLES SCHUMER vill pressa staterna att införa skärpta lagar genom att göra det till ett krav för att mottaga federala pengar.

Och till en grad ökar också pressen från den privata sektorn. Försäkringsbolag har börjat granska företags regler för mobilanvändning, och kan erbjuda lägre premier till bolag som tar faran på allvar.

Amerikanska mobiloperatörer har utmålat farorna som överdrivna och pekar på att antalet olyckori USA inte ökattrots att mobilanvändningen skjutit i höjden.

Men trafikforskare pekar på utvecklingen av bättre säkerhetshjälpmedel, inklusive krockkuddar, och säger att det faktum att antalet trafikoffer inte drastiskt fallit trots stora investeringar i säkerhet talar sitt tydliga språk.

Hankenboken

Utgiven i Forum nr 2009-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."