Utgiven i Forum nr 1986-02

Mobiltelefonboomen

av Håkan Nylund Forum 1986-02, sida 18-19, 06.02.1986

Taggar: Teman: telefoner

Mobira rider på mobiltelefonboomen

Mobiltelefonin är en av de heta högteknologiska branscherna just nu. Marknaden växer så det knakar, och allt fler länder bygger upp mobiltelefonnät. Branschen är speciellt intressant, eftersom det är en högteknologisk sektor där Norden och Finland är pionjärer och världsledare. För Mobira skedde det stora lyftet i fjol, då försäljningen mer än fördubblades. Takten fortsätter något mer behärskad, och håller planerna har Mobira på sju år vuxit till et miljardföretag.

nordiska mobilteletonframgången till kommer post- och televerken, som redan i slutet av sextiotalet var förutseende nog att snickra ihop normer och specitikationer för ett avancerat, samnordiskt mobiltelefonnät (Forum 4/84). Äran — och rejäla inkomster från samtalsavgifterna — är vad teleförvaltningarna fått nöja sig med, medan industrin med en stark nordisk hemmamnarknad kunnat ge sig ut för att erövra världen.

I Finland satsade tre företag redan tidigt på radiotelefoner, Nokia, Salora och statliga Televa. När NMT-marknaden började öppna sig slog Nokia och Salora ihop sina resurser och lade sin mobiltelefontillverkning hos ett nytt samägt bolag, Mobira. Branschrationaliseringen fortsatte genom att Nokia tog över Televa och sedan Salora, så att Mobira idag är ägt av Nokia, till största delen direkt och i en minoritetspost via dottern Telenokia. Mobira ligger nu under Nokias elektronikgrupp som Mobilradiodivisionen.

E: mycket stor del av tacken för den

Boomen har bara börjat Mobira växte snabbt under början av 1980-talet, men det stora lyftet skedde i fjol. Omsättningen steg från 270 Mmk år 1984 till ca 700 Mmxk i fjol, alltså mer än 100 procent. Samtidigt ökade exportens andel til ca två tredjedelar från tidigare hälfte — l år kommer tillväxten att vara mer behärskad, säger Mobiras marknadsdirektör Taisto Toivanen. — Troligen kommer vi ändå upp till en omsättning kring en miljard mark.

De tunga bitarna av världsmarknaden för mobiltelefoner har hittills varit Norden och USA. Enligt Toivanens bedömning uppgå 1 mobiltelefonbeståndet i världen nu till ca 600 000 apparater, av vilka ca 210 000 i Norden och 260 000 i USA. — År 1990 räknar man med att det skall finnas 10 miljoner mobiltelefoner i bruk i världen, konstaterar Toivanen. — Den stora boomen ligger alltså ännu framför oss.

Trea i världen, etta i Norden? Med drygt 80 000 tillverkade telefoner har Mobira en marknadsandel på ca I4 procent i världen, och är troligen den tredje största tillverkaren efter amerikanska Motorola och Japanska Oki. I Europa är Mobiras marknadsandel hela 22 procent, detta p gr a att Nordens andel av den europeiska marknaden är stor.

Mobira är marknadsledare i Norden med en dryg fjärdedel av marknaden. I Finland har bolaget över 50 procent av marknaden, i Norge och Sverige drygt 20 procent och i Danmark ca 12 procent.

På hemmamarknaden i Norden är den främsta bromsen idag utrymmesbristen i själva NMT-nätet. — Utvecklingen har trefaldigt överträffat de ursprungliga prognoserna, säger direktör Toivanen. — Trängseln på kanalerna är värst i huvudstadsregionerna. I Oslo har man varit tvungen att stänga nätet för nykomlingar, medan Danmark infört kvoter för apparatleverantörerna.

Nytt nät kommer

Som förstahjälp har man i tätområdena snabbt börjat bygga upp ett småcellsystem, Som utnyttjar lägre effekter och tätare basstationer. Samtidigt bygger man i de nordiska länderna upp ett parallellt NMT-system, som arbetar på frekvensen 900 mega Med fabriken i Syd-Korea i full produktion räknar marknadsdirektör Taisto Toivonen att Mobira skall kunna erövra en betydande marknadsandel i USA.

nherz och helt bygger på småcellteknik. NMT 900 ger fler kanaler, men fungerar i övrigt som det tidigare nätet. NMT 900, som kommer att täcka de tätorter som nås med reguljärflyg, borde hos oss köra igång i november i år.

— NMT 900 kräver en ny och mer komplicerad produkt av oss, förklarar Taisto Toivanen. — De tekniska kraven är hårdare, och telefonen är därför dyrbarare att göra — samtidigt som försäljningspriset inte borde vara märkbart högre än för de ”gamla” NMT-telefonerna

På den andra stora marknaden USA kom mobilradioboomen trögare igång än man kunnat vänta p gr a gräl om licenser och teknik, ”Cellular radio” sprider sig nu med god fart. Det amerikanska AMPS-systemet har också valts av Kanada, Australien, SydKorea och Hong-Kong

Till USA via Syd-Korea

För erövringen av USA har Mobira valt att liera sig med Tandy Corporation, känt genom sin Radio Shack-kedja och framgångar på persondatormarknaden. Ett samägt bolag, Tandy Mobira Communications 2/1286 FORUN har byggt en fabrik i Syd-Korea för att försörja AMPS-marknaden. — Produktionen är igång, och vi räknar med att kunna höja takten från ca 2 000 telefoner per månad till ca 5 000, berättar Taisto Toivanen. — Målsättningen är att uppnå en marknadsandel på ca 20 procent i USA.

Den amerikanska marknaden har hittills dominerats av inhemska Motorola och japanerna med Oki i spetsen. Ett förödande priskrig har rasat, men priserna har stabiliserats och stigit sedan Motorola stämt japanerna för dumping. — Med tanke på utvecklingen kommer vi inte för sent in på USA, anser Toivanen. — Försäljningen via Radio Shack kompletteras i mindre utsträckning med finsktillverkade telefoner under Mobiras märke, som säljs via Nokias USA-dotter Nokia-Kinex. Mobira har också gjort en inbrytning i USA med MBS-sökarna.

Splittrat Europa

I Väst-Europa, där statlig teleförvaltning och EG-samarbetet borde ha möjliggjort ett enhetligt mobiltelefonnät som i Norden, är marknadsbilden splittrad, och mobiltelefonnätet i sin linda i många länder. I Storbritannien körde i fjol två konkurrerande — men på samma teknik och specifikationer byggande — system igång, och har drygt 30 000 abonnenter. Frankrike och Tyskland planerade ursprungligen ett gemensamt system, men gick sedan skilda vägar. Frankrikes Radiocom 2000 startas, medan Västlysklands komplicerade Netz-C borde öppnas i vår.

Benelux-länderna bygger upp NMT-aktiga system, medan Österrike sedan 1984 har ett NMT-nät. Schweiz skall starta ett NMT-800 system år 1977. Mindre nät finns eller planeras i de övriga EG-länderna.

Mobira satsar hårt på den engelska marknaden, och har ett eget dotterbolag där. — Mobira har en god image och ett bra dealernät, konstaterar direktör Toivanen, — Vi planerar en stark tillväxt i år, oc har också här målet satt vid 20 procent av marknaden.

I Österrike har Mobira med Bosch som importör erövrat ledarpositionen med drygt 30 procent av marknaden. Bolaget arbetar också på de andra europeiska marknaderna, och tog i fjol hem en viktig order på basstationer för det belgiska nätet, — Ordern var vår första större utländska referens för basstationer, konstaterar Toivanen. — Staticnerna produceras i samarbete med det belgiska mångbranschbolaget ACEC. Det belgiska nätets telefonleveranser är ännu bundna till Siemens, men vi räknar med att också den marknaden skall öppnas.

Utanför OECD-länderna är det främst arabstaterna och länderna i SydostAsien som håller på att bygga upp mobiltelefonnät. För Mobira är Malaysia en ny och viktig marknad. — Nätet startade för ett år sedan, och Mobira är nu det ledande telefonmärket med drygt 40 procent av marknaden, säger Toivanen.

Digitalnät nästa steg

Mobiras nordiska konkurrent nummer ett är utan tvekan Ericsson, men den strategiska inriktningen hos bolagen har varit olik. Ericsson har I kraft av sitt telefonkunnande varit starkt på system — telefoncentralerna och basstationerna — och legat något efter beträffande själva telefonerna. Mobiras tyngdpunkt ligger kraftigt på telefonerna, kompletterade med basstationer. Konkurrensen hårdnar dock genom att Ericsson gett ökad prioritet åt telefonerna, samtidigt som Telenokia gjort sin första inbrytning på NMT-centraler i Finland.

Digitala nät är uppenbarligen nästa steg efter NMT 900-generationen. Det är också nästa chans till ett paneuropeiskt mobiltelefonnät på 1990-talet — om den arbetsgrupp de europeiska post- och televerken tillsatt kan nå resultat. Digitalnät skulle också möjliggöra säker datakommunikation via mobiltelefon och därmed anslutning till kontorsautomationen.

På hemmamarknaden I Norden är den främsta bromsen idag utrymmesbristen i själva NMTnätet, Utvecklingen har trefatdigt överträffat de ursprungliga prognoserna. Svårast är situationen i huvudstadsregionerna.

FORUN, 2/1986

Bättre lönsamhet

För att klara den snabba tillväxten har Mobira i stadig takt stuvat om organisationen. Fabriken i Salo koncentrerar sig nu enbart på mobiltelefoner för allmänna nät och sökare, och har splittrats upp i marknadsindelade resultatenheter: en nordisk division för marknader med NMT-system, USA-divisionen för AMPS-marknader och en europeisk division för de övriga europeiska systemen. Fabriken i Uleåborg tillverkar basstationer, medan produktionsanläggningarna i Äänekoski och Esbo förts samman till en ”private mobile radio” division, som tillverar slutna nät för företag och myndigheter. Högkvarteret har förstärkts med en ”problemlösningsavdelning” för intern utveckling

Mobiras resultat har inte varit lysande, vilket inte förvånar med tanke på de satsningar som gjorts för att trygga tillväxten. 1984 svalde forskning och utveckling 12 procent av omsättningen, 1985 omkring 9. Driftsbidraget dök 1984 till bara 4,7 procent av omsättningen, och ett anspråkslöst plusresultat klarades enbart genom att reserveringar upplöstes. I fjol började satsningarna bära frukt, och driftsbidraget torde stiga till ca 100 Mmk, dvs ca 14 procent av omsättningen. Håkan Nylund €

Mobiras Talkman är redan en mobiltelefon och inte bara en biltelefon. Den är relativt lätt (ca 5 kg) och lätt att koppla loss från bilen.

19

Utgiven i Forum nr 1986-02

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."