Utgiven i Forum nr 2021-08

Modern bioteknologi är i ropet igen

av Sören Jonsson Forum 2021-08, sida 07-08, 21.10.2021

Taggar: Teman: bioteknologi

är i ropet igen

SÖREN JONSSON TEX xVid millennieskiftet överhettades förväntningarna för bioteknologibranschen. Människans arvsmassa hade precis kartlagts i det stora, internationella genomprojektet Human Genome Project.

Finland hakade på trenden, men tiden var inte mogen. Det som följde var en våg av uppstartsföretag och konkurser. Det saknades tillräckligt med experter och kunnande inom Life science-området. Dessutom har branschen genomgående haft finansieringssvårigheter. En stor smäll kom då jubileumsfonden Sitra slutade investera i bioteknologi. Och eftersom det inte kom någon annan investerare i dess ställe fick många bioteknologibolag stänga ner för gott.

2020-talet ser ut att bli en renässans för bioteknologin, även om finansieringsbiten fortfarande är ett bekymmer för en del bolag. Många investerare som brände sina pengar vid förra bioboomen, räds att göra samma misstag igen. Därför har bolag svårt att få finländska riskkapitalister att investera i bioteknik.

Nu måste branschen bevisa att tiden är mogen. Allt är möjligt i och med det ökade intresset som coronapandemin har fört med sig. Dessutom har branschen medvind av forskningen. Emmanuelle Charpentier och Jennifer Doudna fick 2020 Nobelpriset i kemi för gensaxen Crispr — en metod som kan omvälva hela branschen.

Jari Rautio, säljledare för bioindustrisegmentet på VTT, säger att Crispr främst försnabbar utvecklingen av nya läkemedel eller produkter. Genmodifiering är enligt honom ett verktyg. Till exempel vid enzymtillverkning för läkemedelsindustrin eller agrikulturen kultiveras genmodifierade organismer i bioreaktorer. På det här viset produceras många foderenzymer. Slutprodukten, alltså fodret, är däremot inte genmodifierat. Detsamma gäller till exempel insulin som också tillverkas med genmodifierade bakterier.

”Svampar används ofta vid läkemedelsframställning och forskning. Det tar ungefär fyra månader att göra och evaluera en genförändring. Med traditionell genmodifiering kan man bara göra en modifiering i taget, det gör att det kan ta över ett år att studera några få förändringar. Med Crispr kan man testa fler saker samtidigt och se slutresultatet mycket snabbare.”

Men kommersiella tillämpningar av Crispr är svåra då patentfrågor ännu inte är lösta, på I Knut Ringbom, vd för Biovian, tror starkt på bioteknologi. “Det förutspås extrema tillväxtmöjligheter för kontrakttillverkare som Biovian, speciellt de som utvecklar avancerade terapiläkemedel har glada dagar framför sig pekar Rautio.

Carmela Kantor-Aaltonen jobbar som chef för intresseorganisationen Finlands Bioindustri och har ett långtidsperspektiv på bioteknologi. Hon säger att EU:s regler för genmodifiering kommer att ses över inom fem år.

”Det finns tillämpningsområden som begränsas av lagar. Ett sådant är Crispr som i dag endast används i forskningssyfte inom EU.”

Stora företagsaffärer riktar fokus på branschen. Allverksamhet som utnyttjar mikrober är bioteknologi och det har man utnyttjat i tusentals år inom vin- och ölframställning. Den här artikeln handlar om modern bioteknologi, det vill säga sådant som har med människans dna att göra.

På 1970-talet formulerades idén om genterapi, så ungefär från den här tiden kan man tala om modern bioteknologi.

I år har flera stora företagsaffärer uppmärksammats i medier, bland annat skapade Mobidiag och Blueprint Genetics rubriker då affärerna roddes iland. De här två finländska företagen köptes för enorma summor av utländska bolag.

”När ett högteknologiföretag växer till en viss storlek kommer en vägg emot. Det är svårt att få tillräckligt stora investeringar i Finland. Därför behövs utländskt kapital. Dessuto öppnar företagsköpare dörren för nya marknader. Det kan vara svårt att komma in på till exempel den amerikanska marknaden utan en samarbetspart där”, säger Kantor-Aaltonen.

Bioteknologiindustrin har tät kontakt med universitetsvärlden. Många av de största bioteknologiföretagen i Finland har på ett eller annat sätt haft sitt ursprung i något universitet. Det finländska bioteknologikunnandet är i världsklass, vilket gör att bolagen också efter att ha blivit uppköpta stannar kvar i Finland.

Biovian ger nyckeln till framgång, Ett företag som stärkte sina muskler genom att ta in en utländsk ägare är Åboföretaget Biovian. Biovian är en kontrakttillverkare för bioteknik- och läkemedelsbolag. Företaget framställer biologiska molekyler och läkemedel för kliniska prövningar inom läkemedelsindustrin. Mesta delen av produkterna går på export. Och några enstaka produkter säljs på apoteket.

Bolaget hjälper företag som vill ta sitt läkemedel från idé till verklighet.

”Vi jobbar med läkemedelsutvecklingsbolag. Våra kunder kan till exempel ha kommit på en ny cancerterapi. Kunden har i så fall visat i smådjursförsök att deras hypotes fungerar. Vi tar fram framställningsprocesse och producerar testläkemedel som användsi gg

AFFÄRSMAGASINET FORUM NR B 2021

NyIAOIS

ER kontrollerade försök på människan för att f fram kliniska data”, säger Knut Ringbom, vd för Biovian.

Biovian beskriver sig som en one-stop shop. Bolaget hjälper kunderna genom hela processen: från cellbanksodlingar till framställning av själva läkemedlet även innefattande dokumentation för att ansöka om lov för kliniskt test. Det är Biovian som tar fram en process som följer god tillverkningssed (Good Manufacturing Principles, GMP) för läkemedel och sedan utvecklar analyserna och producerar substansen i sin läkemedelsenhet.

Hur går själva framställningen till ”Vi börjar med en cellbank eller en virusbank som vi sedan odlar upp ii bioreaktorer, renar i komplexa flerstegsprocesser och får fram det biologiska läkemedlet. Det är då i bulkform. Sedan fyller vi det på små vialer, alltså flaskor. Vi har två aseptiska fyllningslinjer här i Åbo. Vi levererar alltid en färdig produkt. Det ser ut som ett läkemedel som du får på apoteket, enda skillnaden är att det inte säljs i handeln. Vi skickar läkemedlet till ett sjukhus eller till speciella enheter som utför det kliniska testet i samarbete med kunden.”

Hur många konkurrenter bolaget har är svårt att svara på, säger Ringbom. Det beror på att bioteknologi är väldigt mångfacetterad.

”Två kontrakttillverkare behöver inte nödvändigtvis konkurrera med varandra. Det finns så många teknologier. Du kan job AFFÄRSMAGASINET FORUM NR 8202 sn.) Köt rn sara ba med mikrobframställning eller med antivirusvektorer. Vi gör båda två. Vi jobbar strategiskt i en mycket smal nisch där vi är en märkbar spelare.”

Det finns stora spelare som framställer biologiska läkemedel kommersiellt med global distribution som till exempel Boehringer Ingelheim. Sådana företag har tusentals anställda och har helt andra förutsättningar. Biovian har 110 anställda och en omsättning på cirka 20 miljoner euro.

”Vår plats i värdekedjan är att ta våra kunder till kliniska prövningar. Vi hjälper kunderna att öka sitt värde extremt mycket. Vi är en fullständigt kritisk fas för bolaget. Det blir vinn eller försvinn för dem, vilket ger oss ett ansvar vi gärna axlar.”

För sådana bolag är kostnaderna inte den springande punkten.

”Klinisk utveckling är ett snabbhetsrace, inte ett kostnadsrace. Den som först har en bra produkt vill göra sitt yttersta för att få den skyddad. Kostnaden för utveckling och framställning blir försvinnande liten i jämförelse med totalkostnaden för klinisk prövning.”

Efter en lyckad klinisk prövning har Biovians kund ofta vuxit till sig och blivit intressant för de stora läkemedelbolagen. Det är många företag som i det här skedet blir uppköpta eller säljer patentet till den nya behandlingen. Nijobbar med bolag som ibland växer exponentiellt. Hur känns det att inte få del av vinsten, trot attnihar gjort hästjobbet ”Det känns bra. Det är ett medvetet beslut, vi delar inte heller risken. Vi har i stället en uppsjö av kunder. Vissa av terapierna kan se lovande ut ända till ett visst skede och därefter falla platt.”

Biovian grundades 2003 av Knut Ringbom, Pirkko Kortteinen, Antti Nieminen, Jani Yömaa och Sakari Heyno. Bolaget har alltid varit lönsamt och växte länge organiskt. I många år gick vinsten nästan oavkortad tillbaka in i bolaget.

”Vi trodde på vårt koncept. Vi byggde upp allting utan någon plan på exit eller att tjäna storkovan. Vi ville göra något med lång sikt.”

Mellan 2014 och 2017 tog affärerna verklig fart. Omsättning kunde till och med fördubblas mellan vissa år. 2018 köpte investeringsbolaget Keensight Capital sig in som delägare iföretaget, vilket gav ytterligare trovärdighet och en stark bas för tillväxt. Också därefter har siffrorna pekat uppåt.

Enligt vissa uppskattningar är den globala marknaden för bioläkemedel 170 miljarder dollar. Den nisch som Biovian verkar i är värd 7 miljarder och växer med 20-30 procent om året.

Varför går det så bra för bioteknologi just nu ”Biomedicin och biodiagnostik är på stark frammarsch. Det är extrema förväntningar på avancerad terapi såsom genterapi. Vi går mot behandlingar som inte har några biverkningar, som i stället är skräddarsydda för var

Utgiven i Forum nr 2021-08

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."