Utgiven i Forum nr 2012-07-08

Möjlighet till nystart

av Lars-Erik Öller Forum 2012-07-08, sida 21, 30.08.2012

Taggar: Teman: konjunktur

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 7-8 2012

Möjlighet til ”Money Makes the World Go Round”, som Liza Minelly sjöng itiden. Men slutar världen faktiskt snurra ifall euron försvinner? Man läser om folk som utmålar en katastrof om så skulle ske. I somras sällade sig statsministern till olycksprofeterna, Eftersom konjunkturen står och faller med osäkerheten kring valutan skulle jag (med min konjunkturspalt) gärna ta del av de kunskaper som ligger bakom ett sådant kategoriskt uttalande,

Men inga förklaringar bjöds. Uttalandet avrundades med en order till dem som är av annan åsikt att komma med en förklaring, Omvänd bevisbörda alltså. För mig är det inte alls klart varför ett byte av penningenhet skulle behöva få så ödesdigra följder. Inte blev det ju någon katastrof vid den väl regisserade övergången till euro. Men jag hoppas innerligt att man även nu utarbetat en Plan B för en eventuell återgång till en nationell valuta. Annat vore en allvarlig försummelse av politikerna.

Bland andra anmärkningsvärda uttalanden hittar man vår presidents uppmaning till Europeiska centralbanken (ECB) om att börja trycka mer sedlar, Är det den illikvida spanska ekonomin han då främst har i åtanke? En nyligen utförd analys av sedlar i omlopp i Spanien visar att 94 procent uppvisar spår av narkotika, Kontanter används normalt nume ra mest för små transaktioner, men desto flitigare på den illegala marknaden. Det skulle alltså vara ett något säreget stimulansmedel att trycka mer sedlar. Uttalandet i sig strider mot EU-fördraget som förbjuder regeringar att utöva påtryckningar på ECB.

I USA håller sig presidenten med rådgivare som är handplockade från landets främsta universitet. Även i andra länder är de vanligt med ”Think Tanks” som regeringen kan konsultera i frågor där den anser sig sakna kompetens, Beslutsprocessen brukar också stödas av en aktiv och sakkunnig allmän debatt i media,

I Sverige utgör Finanspolitiska rådet ett dylikt konsultorgan. Rådet, som består av Sveriges främsta professorer i nationalekonomi, står i direkt kontakt med finansministern. Man anordnar internationella seminarier kring för politiken brännan negativt. ”Sedan EU skapades har det varit populärt att kverulera om dess brister. Var gång folket tillfrågats har svaret varit mer eller mindre

Lars-Erik Öller är professor emeritus vid Stockholms universitet.

nystar de frågor och publicerar bidragen i tidskriften Economic Policy Review.

Experter kan givetvis också ha fel. Som när en specialtillsatt expertgrupp i Sverige rekommenderade ett nej till euron. Motiveringen var att Sverige inte skulle kunna bevara sin konkurrenskraft med samma valuta som de stora europeiska länderna. Man hade rätt i att en valutaunion bestående av självständiga länder med individuell ekonomisk politik och helt varierande kvalitet på förvaltningen inte skulle fungera i längden, Enda felet var att man blandade ihop Nordeuropa och Sydeuropa.

Det finns tecken som antyder att världsekonomin håller på att återhämta sig (USA, Kina), men den europeiska osäkerheten väger tungt i den motsatta vågskålen. En återgång till nationella valutor eller åtminstone en nerbantad valutaunion skulle avsevärt kunna minska osäkerheten.

Europa skulle ta ett steg tillbaka på valutasidan, men kunde istället koncentrera ansträngningarna på att täta integrationen på övriga politikområden för att i slutändan steg för steg gå tillbaka till en gemensam valuta. En nystart skulle inte nödvändigt vis behöva vara en katastrof. Men höga krav skulle ställas på politikerna och även på vanligt folk.

Vill man ha en verklig union måste breda lager ha en i grunden positiv inställning till ett samarbete som de facto hittills burit riklig frukt. Sedan EU skapades har det emellertid varit populärt att kverulera om dess brister. Var gång folket tillfrågats har svaret varit mer eller mindre negativt.

En sparsammare EU-byråkrati, slut på slöseriet till jordbruket och en starkare omtanke om det gemensamma är det man skulle önska sig efter en eventuell retur till Ruta 1.

Det skulle inte förvåna mig om Tyskland först av alla tröttnar och inleder upplösningsprocessen med att återinföra D-marken, vilket en amerikansk professor faktiskt förutspått.

Tyskarna fick med de hårda kraven på budgetbalans i Maastrichtfördraget, och de var de första att bryta mot dem. Nu ligger det nära till hands att de lägger ner valutaunionen. Historien tar sig ofta underliga vändningar. m

Utgiven i Forum nr 2012-07-08

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."