Utgiven i Forum nr 1989-12

Mora tech: Teknikmiljö i Dalarna

av Katarina Koivisto Forum 1989-12, sida 16, 31.08.1989

Taggar: Personer: Mica Hohenthal Teman: teknik

Mora Techs huvudkontor (t v), en blå sagobyggnad i sommargrön inramning, ser inte ut som en teknikens högborg, men är idag ett av Sveriges tre största då der gäller CAD!CAM, berättar Mica Hohenthal (ovan).

Mora Tech har ett lokalkontor i Helsingfors — och i

Stockholm.

MORA TECH:

T ora, det är staden i Dalarna i SveMic där svenskarna tror att jul gubben bor. Men det är också staden där en framsynt kommundirektör för sju år sedan i samarbete mellan kommun och ett dataföretag tog initiativet till Mora teknikcentrum. Idag är företaget privatägt, ett av Sveriges tre största då det gäller försäljning av CAD/CAM system och heter Mora Tech. Och från Mora håller företaget på att expandera, det finns sedan ett par år tillbaka ett lokalkontor i Helsingfors. och i år har ett i Stockholm öppnats.

Det Mora Tech rent konkret sysslar med är försäljning av CAD/CAM system vilket innebär att man utnyttjar datakunnande för teknikbaserad produktion. Men förutom att sälja systemen kör man in dem hos kunden och har i Mora dessutom en omfattande utbildning av personer som vill använda systemen. Sedan ett år tillbaka lovar Mora Tech också att ta ett totalansvar för systemens lönsamhet hos företag man sålt dem till. Inom ett år skall företagets CAD eller CAM system vara lönsamt lovar man.

—- De flesta företag som köpt system från Mora visar lönsamhet på mindre än ett år. berättar Mica Hohenihal, en av dem som var med om att starta Mora teknikcentrum. och idag en av delägarna i Mora Tech.

Han är inte rädd att företagets lönsamhetsgaranti skall tvinga det att lösa in sålda system. Tvärtom, säger han. de sålda systemen har både kunden och Mora Tech tjänat pengar på.

Företagets huvudsakliga kunder är mindre och medelstor mekanisk industri. Försäljningen har hittills varit koncentre NORDEN S 1 .JO

I Dalarn rad till Mellansverige. men för att få verksamheten att gå ihop måste kunderna komma från hela Sverige. säger Mica Hohenthal. Mora har ett flygfält och flygförbindelse till Stockholm flere gånger per dag. Utan det skulle företaget inte kunna verka i Mora, påpekar han.

Under ett år nu har Mora Tech alltså sålt sina CAD/CAM system med lönsamhetsgaranti. Systemen är persondatorbaserade och det är också på persondatorerna Hohenthal tror i framtiden. Utvecklingen på dataområdet är så snabb att det är svårt för andra än direkt fackfolk att hänga med. Och det är här Mora Tech enligt Hohenthal kommer in i bilden.

  • Vi har en omfattande utbildning och hjälp med att köra igång datasystemen, säger han. Samtidigt följer vi hela tiden med utvecklingen för att kunna erbjuda våra kunder nya ändamålsenliga system.

För att få ett företag som det här att löna sig på en plats som Mora krävs ett omfattande försäljningsarbete. Hittills har företaget fått kunder mycket med hjälp av rekommendationer och referenser. Under detta budgetår väntar också annonsering och aktivare kundrekrytering.

Mora Tech är inte något stort företag jämfört med de internationella datajättarna. Omsättningen under föregående budgetår, ett år som löper från första maj till sista april var 25 miljoner SEK eller ca 17 Mmk, totalantalet anställda i Mora var 18 personer. För det budgetår som startade i maj beräknar företaget en ökning av omsättningen till ca 35 miljoner SEK.

Det finns inte så många renodlade CAD/CAM företag, därför tycker Mica Hohenthal att konkurrensförutsättningarna är goda. De främsta konkurrenterna är specialavdelningar på de större dataföretagen. Men enligt Hohenthal har de ännu inte så långt utvecklade produkter. Själv

Text: Katarina Koivist säljer han hårdvara från en del stora dataföretag och gör sedan systemplaneringen själv i samråd med kunden.

Under det här budgetåret räknar Mora Tech med ett positivt resultat. Uppbyggnadsskedet är tidskrävande och det gäller att också bygga upp ett förtroende hos kunderna. Eftersom det är tjänster man säljer gäller det sedan att göra vinst hela tiden.

Visserligen tror Mica Hohenthal att många av de stora dataföretagen kommer att ha avdelningar specialiserade på systemplanering i framtiden. Då blir det att kämpa mot jättar. mot företag som har både hårdvara. mjukvara och planeringsresurser inom egna vaggar.

— Konkurrens är skojigt, säger han bara. Mora Tech tror han på. Lång erfarenhet och att ha varit bland de första på marknaden har varit till god hjälp.

I Finland jobbar för tillfället två försäljare med att saluföra företagets idéer under namnet Mora Cim. Mica Hohenthal är själv från början finlandssvensk, och har bott både i Helsingfors, på Kökar och i Kristinestad. Han har därför kontakter inom den finländska datavärlden. Dessutom ”liknar” Sverige och Finland varandra till sin datastruktur. Samma sorts tjänster borde därför gå att sälja i bägge länderna. tycker han. Norges struktur liknar också den svenska och den finska, men planerna på att eventuellt etablera sig i Norge har ännu inte tagit konkret form. Först blir det att öppna ett kontor någonstans i Sydsverige för att bli heltäckande på den svenska marknaden.

  • Att sälja på hela Sverige är ett måste. men målsättningen är också högt ställd. Vi strävar till att bli Sveriges största försä jare av CAD/CAM system, säger Mica Hohenthal. L 12/1989 FOÖRUN
Utgiven i Forum nr 1989-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."