Utgiven i Forum nr 2021-02

När de djävulska problemen hopar sig kan ledarens styrkor bli fallgropar

av Christina Dahlblom&Janne Tienari Forum 2021-02, sida 28, 04.03.2021

Taggar: Teman: ledarskap

Christina Dahlblom (arbetslivsprofessor) och Janne Tienari (professor) verkar vid Hanken och vill se fler chefer som tar utmaningar som en möjlighet att förnya både ledarskap och strategier, utan att bränna ut sig.

När de djävulska problemen nopar sig kan ledarens styrkor bli fallgropar

Isenaste års strategimaterial beskrivs omvärlden ofta som ”VUCA” - vo latil, osäker, komplex och tvetydig. Dessutom karakteriserad av så kallade djävulska problem, utan rättaeller enklalösningar. Under våren 2020 blev det här vardag för oss alla. Även om börskurserna återhämtade sig snabbt och vissa branscher gynnades, fortsätter undantagstillståndet på de flesta arbetsplatser, och vi har ännu många utmaningar framför oss.

I centrum för dessa fenomen finns vi människor, som nu allt tydligare kan indelas i injektions- eller infektionsrädda, arbetslösa eller överarbetade, Bland de överarbetade hittar vi ofta cheferna, som tvingas leda under nya, kaosartade förhållanden, där många utmaningar saknar tidigare testade, säkert välfungerande lösningar.

Financial Times konstaterade hösten 2020 att vi alla befinner oss i samma storm, men i fyra olika slags båtar. För vissa har den nya situationen varit en välsignelse, andra har den krossat. Däremellan hittar vide uttråkade och de utbrända, Vilken kategoriman hamnar iberor inte enbart på bransch eller arbetsuppgifter. Avgörande blir den egna förmågan att navigeraistormen och anpassa båtens färd till omständigheterna.

Snabba nya experiment behövs. I stormen, som dessutom befolkas av djävulska problem utan enkla eller perfekta lösningar, krävs mod att experimentera, När problemen är så komplexa och nya att inga studier, jämförelser eller färdiga Excel-bottnar hjälper, krävs mod att testa och snabbt lära sig av försöket. Och ännu snabbare nya experiment, om vågen ser ut att slå över båten. Arbetshälsoinstitutets studie visade i somras att den här turbulenta omgivningen varit extra slitsam för cheferna, Där befolkningen i övrigt i början till och med visade ökad arbetshälsa, steg förmännens utbrändhetredan då. Orsakerna är säkert många: omställningar i arbetet och verksamheten, distansledarskap kombinerat med allt större behov för stöd av förmannen, samtidigt som många akuta frågor kring kassaflöden, permitterin AFFÄRSMAGASINET FORUM NR 2202 gar och uppsägningar måste hanteras.

Det är modernt att uppmana till att misslyckas snabbt, ”fail fast”. Men människohjärnan är riggad för att sträva efter att lyckas; hitta lösningar, hållas vid liv, maximera välmågan. De som valt att ta emot ledarskapsutmaningar är ofta speciellt ivriga att lyckas, vilket syns ideras mål- och resultatinriktning, och deras strävan efter goda, eller till och med perfekta lösningar ochresultat. Finländskacheferuppskattasinternationellt speciellt för deras pålitlighet och målmedvetenhet.

Djärva svängar, I de djävulska utmaningarnas värld kan dessa fina egenskaper, som ofta varit en förutsättning för att nå en chefsposition, i värsta fall bli en fallgrop. När stormen vräker på från oväntade håll, kan kursen behöva ändras snabbt och tidigare målsättningar överges. En tillräckligt trygg hamn, tillräckligt snabbt, är ett bättre resultat än undergång på väg mot den ursprungliga målhamnen,

Det här kan kännas som ett misslyckande, men i bästa fall uppstår under den oplanerade resans gång nya innovationer och lärdomar, som ger skjuts för nya resor, För styrelser och ägare uppstår också nya utmaningar. Hur reagerar man och stöder ledningen i att göra tillräckligt snabba svängar, då årsklockor och belöningssystem eventuellt är riggade för betydligt långsammare girar? Hur säkerställer man att vd, ledning och förmän är tillräckligt responsiva, och klarar att få helamanskapet med på potentiella nya färder?

Om livet som chef känns utmanande eller till och med utmattande, målsättningarna orealistiska och de rätta lösningar få, kan det vara dags att rekalibrera vad vi strävar efter, i tät dialog med styrelse och ägare. Kanske en tillräckligt bra, eller minst dålig lösning, som vi hittar snabbt, är bättre än den ursprungliga eller perfekta. Låt oss alltså våga vara operfekta. Det är inte att ge upp, utan ett sätt att öka sannolikheten för framgång, medan viundviker att hamna i kategorierna som krossas, bränns ut eller uttråkas. m

Utgiven i Forum nr 2021-02

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."