Utgiven i Forum nr 2011-02

Når en unik målgrupp

av Patrik Lindfors Forum 2011-02, sida 23, 24.02.2011

Taggar: Teman: Forum

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 2 2011

Når en unik målgrupp

IH Utnämning. Forums nya VÄ MIKAEL LÖNNQVIST Ser läsarna som tidningens största styrka.

PATRIK LINDFORS TEXT

X MIKAEL LÖNNQVIST har tagit över som vd på FÖRLAGS AB FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK efter SAM BJÖRKLUND som avgick med pension den sista januari 2011. Lönnqvist ansvarar i första hand för annonsförsäljningen och bolagets ekonomi. Inom försäljningen arbetar han tillsammans med försäljningschefen KATJA LÖNNQVIST.

Mikael Lönnqvist har tidigare arbetat med försäljning inom olika tidningar på SANOMAkoncernen. På Sanoma har han arbetat med tidningar med en bred läsekrets. Som det enda svenskspråkiga affärsmagasinet i Finland är Forum däremot en nischprodukt med en specifik målgrupp.

”Forum är ett välkänt affärsmagasin framför allt i de svenskspråkiga kretsarna i Finland. Vi vill göra tidningen ännu merläsvärd för våra nuvarande läsare. Samtidigt vill vi nå fler personer i Sverige som är intresserade av vad som händer i inom det finländska näringslivet och finskspråkiga som vill ha en praktisk nytta av sina kunskaper isvenska”

Med tanke på annonsförsäljningen anser Lönnqvist att Forum når en ytterst intressant publik. Läsekretsen består i huvudsak av diplomingenjörer, ingenjörer och ekonomer.

”Det som lockade mig till Forum var möjligheten att arbeta med en uppskattad nischprodukt som riktar sig en synnerligen attraktiv målgrupp?”

Antalet läsare uppgår till cirka 27 000, av vilka majoriteten bor i södra Finland. Över hälften arbetar i ledande ställning på större företag.

”Forum är en månadstidning, och tävlar därför inte i snabbhet med de pinfärska nyheterna. Vi vill hellre ge en egen aspekt på det som sker i samhället och näringslivet. Detta kryddar vi med annonsering från bransche som berör läsarnas arbete och fritidsintressen”, säger Lönnqvist.

Forums satsningar på nätet handlar i första hand om den egna gruppen på Linked In, med namnet Forum -— det finlandssvenska affärsnätverket. I januari gick gruppen över

ANNON 2 000-strecket i antal medlemmar. Gruppen fungerar som en diskussionsplattform där medlemmarna lyfter fram egna frågor och åsikter samt diskuterar ämnen som behand lats i tidningen Forum. Diskussionsspråket i gruppen är svenska, och gruppen har även medlemmar i Sverige. Dessutom har gruppenlockat finskspråkiga att kommunicera på svenska i ämnen som står dem nära.

Viktig papperstidning, Den senaste läsarundersökningen visar att läsarna är mycket nöjda med den tryckta tidningen. Läsarna konstaterar bland annat att tidningen ger infomation somär till nytta både professionellt och privat, både när det gäller nya fenomen och praktiska ekonomiska frågor.

”Då de flesta tidningsbolag i dag arbetar med att utveckla sin tidningar på nätet väljer viidet här skedet att fokusera på pappersversionen av Forum, som är vår huvudprodukt ”Det är framför allt specialiserade kvalitetstidningar som kommer att prenumereras på även i framtiden. Det handlar om tidningar som ger läsarna ett mervärde och ett innehåll som ligger läsarna nära. Viriktar oss till en utvald målgrupp och kan därför lyfta fram intressanta teman som inte behandlas i medier med bredare spridning”, säger MikaelLönnqvist.

; FÖRETAGS- OCH ORGANISATIONHISTORIKER =

Toxe no-pycckKu.

Company Story. Pol.dr. Lars Westerlund. lars westerlund(&kolumbus.fi, tfn 045-357 86 60

Se din affärsverksamhet i ett tidsperspektiv och beställ en företagseller organisationshistorik. Affärskoncept-, teknik- och innovationshistoria skrivs som uppdrag. Belys din insats som företagsledare med en chefsbok. Ge din chef en personlig vänbok med berättelser om företaget som : födelsedagspresent. Produktpaket från idéframtagning till trycksak och | sajt. Böckerna lämpar sig som företagspresenter, nätverksbygge och för- ; stärkare av kundrelationer. Även utredningstjänster, broschyrer och kvali- ; ficerade skrivuppdrag. Myös suomeksi. Also in English. Auch ins Deutsch. :

Utgiven i Forum nr 2011-02

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."