Utgiven i Forum nr 1985-17

Närnät för PC-prat

av Håkan Nylund Forum 1985-17, sida 24, 06.11.1985

Taggar: Bolag: IBM Teman: datorer

IBM:s narna klart för PC-prat

När IBM nyligen offentliggjorde sitt närnät applåderade både kunder och konkurrenter. Med IBM som murbräcka räknar man nämligen med att det skall bli fart på utvecklingen för närnät, som gör det möjligt för datorer på ett kontor att kommunicera med varandra. Men IBM:s produkt visar klart svårigheterna att utveckla system där alla kan tal ärnät, eller Iokalnät som de också N kallas i direkt översättning frå engelskans Local Area Network (LAN), har stått högt på företagens ADBönskelista ända sedan persondatorerna började dyka upp på vart och vartannat bord. Med ett fungerande närnät kan persondatorer och terminaler kommunicera med varandra, skicka elektronisk post, utnyttja varandras och centrala databaser och dela på dyrbar utrustning som laserskrivare och minnesenheter. Närnät är en förutsättning för det papperslösa kontoret.

Trög start för näten

Flere närnät har redan funnits på marknaden. Mest spritt är Xerox’ Ethernet, som utvecklades i slutet av 1970-talet och som marknadsförts av flere andra dataföretag. Men trots den ”principiella” efterfrågan har marknaden utvecklats långsamt, och försäljningen av närnät i världen uppskattas i fjol ha uppgått till bara ca en halv miljard USD. Köparna har väntat för att se vad världens största tillverkare IBM skall göra.

Därför är både kunder, andra närnätstillverkare och databranschen överlag förtjusta över IBM:s öppning. Recessionen på datormarknaden i USA har ju mycket långt förklarats med att köparna fått nog av att ha en massa maskiner som inte kan arbeta tillsammans. MNärnätena väntas därför ge branschen nya tillväxtimpulser.

IBM kallar sitt närnät “IBM Token-Ring Network”, dvs pant- eller pollettnät, efter den elektroniska ”ring” som snurrar runt I nätet och hakar fast meddelanden för at 2 med alla.

sedan föra dem till rätt adress. IBM-nätet kan överföra 4 miljoner bit per sekund.

Vanlig telefonkabel duger IBM:s PC eller kompatibla maskiner ansluts till systemet med ett tilläggskretskori och en anslutningskabel. En länkenhet fungerar sedan som passiv koncentrator för upp till åtta terminaler. Vilken som helst ansluten terminal kan kontrollera nätet.

Nätet kan totalt omfatta 260 maskiner då det är uppbyggt med IBM:s eget kabelsystem. Ett plus är att nätet också kan använda vanliga telefonkabliar, vilket dock begränsar antalet terminaler till 72. Flere nät kan kopplas samman med varandra.

IBM:s närnät är i linje med europeiska och amerikanska standarder, och följer IBM:s egen datakommunikationsstandard SNA:s och den internationella standardiserings organisationens ISO:s kommunika tionsstandarder. Bolaget har följt den linje som med framgång tillämpades för PC och gjort sin lösning öppen, så att tekniska specifikationer är öppna för alla. Detta genererar säkert ett stort utbud av komponenter och programvara från fristående leverantörer.

Ännu bara för PC

Det nya närnätet visar emellertid också klart svårigheterna att bygga upp ett fulilfjädrat nät där alla datorer — stora och små — fritt kan kommunicera. Inom branschen hade man väntat att IBM redan 1984 skulle introducera sitt nät, men bolaget lät förstå att det skulle dröja längre än vad det sedan gjorde. Nätet är än så länge enbart avsett för PC-familjen. Dessa kan visserligen hålla kontakt med stordatorer It ex företagets datacentral, men en i företagen ganska typisk lösning där terminaler och persondatorer stöder sig på en medelstor minidator som avdelningsmaskin fungerar ännu inte. Systemet vidareutvecklas dock.

Världskoncernen IBM har inte i år förblivit orörd av datakrisen | USA. Efter rekordåret 1984 har vinsterna sjunkit under de tre första kvartalen, även om bolaget klarat sig bättre än de flesta andra dataföretag. Börsbedömarna tror dock att det sista kvartalet skall bli framgångsrikt, kanske t o m så gott att vinsten 1985 stiger över fjolårets rekord. Anledningen till optimismen är den starka orderingången på den nya stordatorserien 3090, Sierra, vars leveranser börjat före tidtabellen.

Håkan Nylund 17/1985 FORUM,

Utgiven i Forum nr 1985-17

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."