Utgiven i Forum nr 1971-15

Nautor Oy bygger skräddarsytt för kräsna köpare

Forum 1971-15, sida 22-23, 06.10.1971

Taggar: Bolag: Nautor Oy Personer: Pekka Koskenkylä

PORTRAÄTTET

FORUM

Nautor Oy bygger skräddarsyttör kräsna köpar e En av landets driftigaste privatföretagare av den yngre generationen sitter ute på en österbottnisk rågåker, 13 kilometer från Jakobstad. Igår kom han från kundbesök vid Medelhavet, idag ger han slutvitsord åt layouten på en broschyr för Swan 55, i morgon väntar mellantidsrapport på bygget för kung Husseins farbrors räkning. I bordslådan ligger papperen med omsättningskurvorna, inte kurvor förresten, linjen på omsättningsökningen är så brant att den hotar skära hål i skrivbordskanten.

0 Pekka Koskenkylä, 34, fill mag. har gjort en märklig karriär som direktör för sitt företag Nautor Oy. För fem-sex år sedan var han försäljningschef på Oy Wilh. Schauman Ab i Jakobstad med båtar som fritidsintresse. Han beslöt att bygga en båt åt sig själv. Idag har han fortfarande ingen egen båt, men hans yachter finns runt större delen av jordklotet! Hans extraknäck blev en storaffär som sysselsätter flera hundra man och åtskilliga underleverantörer. Nautor bygger segelyachter i övre lyxklassen, 37—55 fots smäckra vidunder som galant klarar Atlanten en 12 Beauforts natt. Redan en titt på broschyren får en vanlig människa att känna sig konkursmässig.

— Jag startade med sex man för fem år sedan, vi jobbade i tillfälliga lokaliteter. Första året byggde vi tre båtar och intresset föreföll så lovande att vi fortsatte i större omfattning. — Pedersöre kommun som alltid har varit och fortfarande är vänligt sinnad gentemot industri och nyetableringar byggde en hall och i den jobbade vi två och ett halvt år.

— Också Larsmo kommun byggde en hall som numera är bas för glasfiberlamineringen. — Och för inredningssnickeriet växte en tredje hall upp i Kronoby. — Idag har Pedersöre ytterligare kommit med i huvudprojektet, med ett stort fabriksområde 13 kilometer från Jakobstad, där båtarna sätts ihop och där också den administrativa verksamheten är belägen. Att denna hall, detta fabriksområde kom till var resultatet av att order snabbt började komma in till Nautor, så snabbt att arbetsstyrkan på 100 man inte kunde breda ut sig så snabbt som orderstocken växte.

Att nu Pekka Koskenkylä överhuvudtaget kom så långt att dessa order började strömma in var resultatet av skickligt i hamn förda underhandlingar med den världsberömda konstruktörsfirman Sparkman & Stephens i New York, Denna firma har på sitt program succébåten Swan som görs i olika modeller.

2 — Hur kom det sig att Pekka Koskenkylä kunde få ritningarna till den och alltså konstruktionsrätten? — Jag skrev helt enkelt till USA och föreslog att vi skulle börja bygga Stephens båtar! Det första svaret var inte speciellt entusiastiskt men jag trodde själv på projektet och gjorde nya påstötar. Efter fortsatta underhandlingar gick Stephens med på att i samband med ett besök i Helsingfors i andra ärenden träffa mej och diskutera igenom saken. Och vi seglade skutan i hamn, Före det vistades jag i USA och fick kontakter. — Idag ritar Stephens båtarna, företaget har sitt säte i New York, men det är bara en konstruktionsfirma med byggare som vi runtom i världen. Stephens vill inte ha konkurrens mellan de olika byggfirmorna, så var och en har sin eller sina typer. Vi har Swan 37, 40, 43, 48 och 55. Stephens ritar alltså modellerna och vi betalar för rätten att använda ritningarna samt royalty på varje såld båt. — Stephens är ett ytterst väletablerat namn, klar världsetta, på havskryssar- och kappsegelbåtsområdet. Redan hans namn på vår båt är en tillräcklig garanti för att båtarna finner avsättning. Priset på en Stephens bår är så högt, att det egentligen aldrig föreligger risk att ”råka ut” för kunder som inte har råd med båten. Det är mestadels fråga om smak för typen eller inte, sällan om priset. Många av våra kunder köper båtarna enbart efter att ha sett ritningarna, Någon risk för att man skall kunna ”fuska” är det inte, Stephens sänder titt och tätt sina kontrollörer hit utan förvarning och de kan vara här långa tider för att kolla att en Stephens båt blir en Stephens båt. Minsta Jilla detaljfel påpekas. Bara topparbete får åka i sjön. — Vad gör en Stephens båt så märkvärdig? — Vi konkurrerar inte om priset, utan om kvalitet. Dessa båtar är hållbarare, lyxigare, de är toppbåtar i kappseglingssammanhang, de måste gå hårt. De ”syns” bra i segelsammanhang för den publik som vill ha dem, de säljer sig själva till stor del, — Men någon aktiv form av sales promotion är ni väl tvungna att ha. Hur ordnas den från denna åker i norra Österbotten? — Vi reser mycket för att förhandla med kunder eller potentiella köpare. Själv befinner jag mej på resa en tredjedel av året. Så har vi agenter på strategiska platser i världen, Amerika, England, Sydeuropa. Men vi koordinerar deras promotion-jobb härifrån. Annonser och reklamkampanjer måste ske samtidigt och samordnat. Vi är ju ett internationellt företag och för att ge en bild utåt att vi säljer samtidigt åt alla så kan agenterna inte få ha fria händer att bedriva separata kampanjer. När vi kartlägger en marknad så utgår vi från två punkter: 1. Vi vill veta efterfrågan, vi vill se var vi har den minsta konkurrensen, var det finns luckor. 2. Vi väljer det projekt som passar oss. — Vår linje är klar: Vi måste bygga stora lyxkryssare som fordrar mycket handarbete och där transportkostnaderna spelar en underordnad roll. Med mindre båtar kan vi inte konkurrera. Ta t.ex. en båt som vi säljer till Brasilien. Kostar den 300 000 mark så är transportkostnaden en bagatell i procent av priset, är.det en billig båt så slukar transporten en väsentlig del av vinsten.

Forum 15/7 — Ni bygger alltså på sätt och vis enligt samma princip som Wärtsilä, skräddarsytt för kräsna köpare — Just det, vi har fin arbetskraft, vi har fina ritningar, då är utgångsläget givet i det att vi ännu får beakta vårt avsides belägna geografiska läge.

Nautors omsättning har ökat kraftigt under de senaste åren 1968 2 miljoner mark 1969 6 »” 1970 10 1971 15 ?

Nästa år antas siffran stiga till 20 miljoner mark. Personalen har ökat till 300 arbetare plus 50 personer på den administrativa sidan. Var går taket — Vi har ganska ljusa framtidsutsikter, vi är idag störst på vårt eget område i Europa. Vi får fortfarande mera order än vad vi kan tillverka men det är klart att vi måste räkna med ett tak. Därför har vi just nu tagit in en motorkryssare på programmet. Vi har sålt en och nästa, den som byggs just nu skall till Jordanien, köpare är kung Husseins farbror.

— Med motorkryssarna når vi en annan och ny kundkrets. Och priser som dessa motorkryssare betingar bör kunna synas bra i omsättningen. En 47 fots båt kostar 450 000 mark. Den största segelkryssaren är på 55 fot, den slukar 6 000 arbetstimmar och kostar 380 000 mark.

— Då är det inte många köpare ni hittar i Finland — Nej, vi har sålt fem-sex båtar till Finland, resten går på export.

Nautor arbetar på sex linjer, man har samtidigt cirka 25 båtar under tillverkning på olika stadier. I en hall hittar vi två jätteskal av glasfiber, nyss inkomna från lamineringsavdelningen, längre in i hallen har en bror till den fått mera på sig, längre fram monteras däcket, längst fram finsnickras en 55:a. En titt i den skvallrar om varför den kostar 380 000 mark. Salong i lyxkrogsklass, två toaletter, sovplatser, kök med utrustning, under golvet två motorer (motorkryssaren får två 300 hästkrafters maskiner).

Koskenkylä;: — Råmaterialet till båtarna kommer från olika håll. Plast och glasfiber gör vi härhemma, träet som är teak importerar vi, motorerna är Volvos, endel båtbeslag kommer ända från Australien, instrumenten från England osv. Dessa råvaror ‘kan vilken tillverkare som helst få, glasfiber kan vem som helst gjuta, men alla klarar inte träarbetet, detaljerna och finishen, det är där vi plockar poäng framom andra tillverkare. Våra köpare tittar noga på finishen och där har vi garanter i form av kunniga träarbetare. För en stor del av det som man kallar ”pricken på i-et” får vi göra själva, utom ritningarna. — Ni nämnde 25 båtar under tillverkning samtidigt, då har ni betydande kapital inneliggande i form av halvfärdiga produkter och råvaror — Det är klart och finansieringen är ett kapitel för sig. Men våra kunder är av en sådan kategori att de har råd att lämna handpenning och med dem finansierar vi en del. Kunden betalar förskott vid kontraktskrivningen.

Nyligen fusionerades Nautor med Oy Wilh. Schauman Ab, det var nödvändigt för att klara av den väldiga expansionen och för att vara kapitalkraftiga hela tiden. Schauman är idag aktieägare inom Nautor men vi arbetar som ett helt fritt företag.

Forum 15/71

Pekka Koskenkylä ser framtiden an med tillförsikt. Marknaden är expansiv tack vare ökat välstånd, mindre utrymme på land speciellt i länder med proportionellt sett färre kvad ratmeter att röra sig på än hos oss, Men med mera pengar… C 23

Utgiven i Forum nr 1971-15

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."