Utgiven i Forum nr 2009-10

Ner på jorden

av Kaj Arnö Forum 2009-10, sida 22, 29.10.2009

Taggar: Teman: webbplatser

EH FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 18 2083

Ner på jorden

KAJ ARNÖ il http://kaj.arno.fi

Detta är den nion de spalten med temat ”Bli social på nätet! Jag har framfört tesen att webben dels förstärker existerande sociala nät, dels etablerar nya, Jag har propagerat för yrkesnätver ket Linked In, för det mer fritidsbetonade Facebook, för mikrobloggsajten Twitter, för samarbetsverktyget Google Docs, för videodelningssajten Youtube samt visat hur man med bokmärksdelarsajterna Digg och Delicious kan nyttja nätet för att stöda sin karriär i realvärlden.

Feedbacken har varit varierande, Allt från entusiastiska ”fortsätt bara!” -rop via ifrågasättande av min betoning av Linked In och Facebook till önskemål om att gå mer på djupet.

Var lugn, det här blir ingen studie i Google Wave (det nyaste nya). Må så vara att Google Wave kunde revolutionera samarbetet över nätet. Dock har jag bland mina bekanta, väldigt tekniktillvända personer stött på ett flertal som i Google Wave främst ser ytterligare en inbox att hålla reda på. ”Tack, Google, jag har alltid velat bli en Late Adopter”, löd en kommentar.

Och där kommer vi till pudelns kärna. Visst vidhåller jag att de sociala nät som håller på att etableras på webben är här för att stanna, att de innebär ett mervärde för sina användare och att det lönar sig för Forumläsare att aktivt gå med i dem. Samtidigt är de tidskrävande. Ja, det går snabbare att via Facebook berätta för många kompisar på en gång om sin nya maratonrekordtid, sin nya produktlansering eller vad man nu vill dela med sig av. Men inte kommer all respons i form av snabblästa kommentarer. Ökad nätnärvaro kan leda till flera telefonsamtal, flera SMS, flera mejl eller, gubevars, flera möten i realvärlden.

Det här är dock inte de sociala nätens “fel! Vi måste själva gestalta vår tidsanvändning. Mobiletikett och mejletikett

I den här spalten beskriver Kaj Arnö de sociala nätverk som håller på att etableras på webben. Kaj hävdar att de blir lika viktiga verktyg som mejl och SMS, och hjälper Forums läsare att komma igång.

är alltfort svåra temata, och då talar vi om fenomen som har över tio år fler på nacken än webbens sociala nät. Retorisk fråga: Är det då inte fel att vänta sig att vii en handvändning ska lära oss använda Linked In och Facebook rätt?

Därför vill jag nu ta ner förväntningarna på jorden. Visst ges det fantastiska möjligheter till promenadsegrar över konkurrensen, då nästan ingen gör sig mödan att höja sin profil på webben. Men ej heller jag lever iillusionen att vi 2009 eller ens 2010 skulle se en majoritet av Forumläsare som någonsin prövat på att ladda upp en video på Youtube, foton på Picasa eller Flickr, offentliga bokmärken på Digg eller Delicious, eller ens skrivit en endaste kommentar på Twitter.

Däremot tror jag att vi ännu 2009 kan höja Forum-gruppens medlemstal på Linked In till över 1000. Vi låg i medlet av oktober på 882 medlemmar. Kom med! Bjud in dina kolleger, vänner, studiekompisar, släktingar!

Vi har de senaste sex månaderna fört 64 diskussioner, De diskuterande medlemmarna kommer från hela Svenskfinland (plus diasporan) och från diverse yrkeskategorier. Och frågorna omspänner ett stort antal områden som intresserar Forumläsarna både i yrket och privatlivet. På webben är det svårt att stöta på en mer värdefull, relevant grupp - att hjälpa, att bli hjälpt av, att få uppslag av, att marknadsföra sig inför.

Bekvämt är det också. Inte många musklick behövs för att du ska få gruppens diskussioner bekvämt levererade i din mejlbox. Och tröskeln att ta till pennan och skriva en fråga eller en kommentar är låg.

Kom med! Bry dig, det lönar sig! Vi finlandssvenskar är kända för starka sociala nät - låt oss stärka dem också på webben. http://www.linkedin.com/groups?gid=184194 ”På webben är det svårt att stöta på en mer värdefull, relevant grupp att hjälpa, att bli hjälpt av, att få uppslag av, att marknadsföra sig inför”

Utgiven i Forum nr 2009-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."