Utgiven i Forum nr 1991-11-12

Newton om ledarskap

av Ragnhild Artimo Forum 1991-11-12, sida 03, 26.09.1991

Taggar: Teman: ledarskap

LEDAREN

Ragnhild Artimo

Newton om ledarskap

Tröghetslagen ”En kropp som inte påverkas av krafte förblir i ett tillstånd av vila eller likformig rörelse. sin viktigaste succéfaktor. Amerikanska ledar anser “ambition, flit (!) och riskvillighet” vara nyckelelementen i framgång”). Finländska ledare ser till att allt görs som det alltid gjorts, amerikanska ledare vill förändringar, för att förändringar är möjligheter. Newton skrattar i sin grav.

Finländska ledare och beslutsfattare suckar över förändringsmotståndet (underförstått: på de lägre organisationsnivåerna). Var kan det komma ifrån?

I aktualitetsstudion i TV diskuterar nationens portalfigurer från statsministern till näringslivets organisationsdirektörer nationens nödläge, eniga om att något måste göras. Enigheten är stor om att det är de andra kring bordet som skall göra det. Den symboliska ansvarsbollen. som lånad från volleyboll. kastas raskt vidare till nästa man: ingen tar emot den. Ansvar är inte roligt.

Hur är det överhuvudtaget möjligt att leda och nå resultat med gigaföretag med budgeter långt större än Finlands? Genom att uppställa mål och arbeta (inte bara ”sträva”) för att uppnå dem.

Ledarskap skall åstadkomma förändringar, inte bromsa eller förhindra dem. Härom råder dock missuppfattningar i vida kretsar. Det ligger något sorglustigt i att små och stora företag i recessionens gastkramning tillkallar en konsult, som gör en diagnos och skriver ut en medicin (och en räkning) — varefter patienten vägrar ta medicinen, eller går med på att kanske ta kuren om ett år eller två. Ity: ”Organisationen är inte redo för dethär ännu”. ”Vi har precis ett annat projekt på gång”. ”Det är kanske bäst att se hur allmänna läget utvecklar sig de närmaste månaderna”.

Eller: ”Vi är inte mogna för såhär genomgripande förändringar.” Här betyder ”vi” i allmänhet ”jag”.

I Finland, klagar konsulterna, är beslutsvilligheten och riskvilligheten låg, och strävan att bromsa för F inländska företagsledare ser ”erfarenhet” so ”) P A Consulting Group: Suomalainen johtaja 1991

FÖRUN 11—12/199 ändringar stark. Klimatet i företagen domineras av slöhet, inte sällan ren lättja, och ribban har satts lågt, Allt som sker, sker långsamt och ängsligt. Ett finländskt teorem är att stora organisationer skall förändras mycket långsamt och försiktigt. Korollarium: Alla organisationer i Finland är stora.

Varje beslut och åtgärd ”förbereds” i det oändliga tills man kan vara säker på att allt liv gått ur initiativet. Tid ses som en gränslös och kontinuerligt förnybar resurs, varför det inte finns någon hunger att använda den effektivt. Till de finska myterna hör också att organisationen måste vara färdig förrän man tar itu med nya projekt eller förändringar. Framgångsrika internationella företag kan vittna om att organisationer aldrig är färdiga. De lever.

Bromsargumentet ”Vi har precis ett annat projekt på gång” innehåller bedömningen att organisationen och människorna i den är så illa rustade att det inte går att klara mer än en sak i taget. Att avancera i en smal kö i stället för en bred front är inte mycket till stridsteknik och företagsstrategi. Då får man se sig utraderad.

I många finska företag är ledningen så upptagen av försvarskrig att den inte hinner fokusera styrkorna på anfallskrig. ”Företagsspel” ges för mycket utrymme i tidsplanen. Inte det slag som man vässar klorna med på ledarkurser, utan den andra sorten: pyssel med interna maktspel, avvärjande av sammansvärjningar, intrigerande, myglande och operationer där personliga fördelar går före företagets intressen. Denna direktörssport blir dyr för företaget i mer än en bemärkelse. När det känns angeläget med kostnadskrig, kunde det vara motiverat med en externt beställd undersökning av hur mycket företaget kan tjäna på att ta itu med office politics så att beslutsfattarna får tid över för beslutsam verksamhet för företaget. Här finns mera att tjäna per tidsenhet och person än i båslandskapen eller på verkstadsgolven. 9

Utgiven i Forum nr 1991-11-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."