Utgiven i Forum nr 1982-09

Niord dryftar kvinnan i affärslivet

av Sophia Andersin Forum 1982-09, sida 19, 19.05.1982

Taggar: Teman: kvinnornas ställning

”Det personliga är politiskt”, också då det gäller kvinnoengagemang i affärslivet. Detta påstår den amerikanska kvinnosaksrörelsen. I Finland ha man inte gått såhär långt, men dessa frågor intresserar allt flere.

Analys ger insikt

Niord dryftar kvinna — Kvinnornas ställning beror inte på personliga defekter i den egna karaktären, utan snarare på sociala förhållanden, framhåller ekon mag Nina Nordgren.

e Kvinnorna i affärslivet, och dera ofta bristande självförtroende, har diskuterats i en seminarieserie som arrangerats av Ekonomföreningen

Niord. Genom att framstående yrkeskvinnor berättar om sina erfarenheter och upplevelser i affärslivet kan de stöda andra kvinnor.

Fördomarna är fortfarande många. Både kolleger och överordnade bär

Forum 9/8 ofta på förutfattade uppfattningar om kvinnor som beslutsfattare och samarbetspartners.

Seminarieserien inleddes med ett föredrag om kvinnor som egna företagare. Reklambyrån Womenas VD och grundare Kirsti Paakkanen konstaterade att det ännu finns en mängd fördomar mot kvinnor, även bland kvinnorna själva.

Paakkanen har utvecklat en egen ledarstil på sitt kontor, där hon har I1 anställda, alla kvinnor. Hon anser t.ex att man inte skall blanda ihop affärsoch privatliv, och därför är också alla privata ärendens diskussion på arbetstid förbjuden.

— Till männens styrka hör att de tillbakahåller information om sig själva, säger hon.

Kirsti Vaalikivi, som är avdelningschef på Institutet för Ledarskap, diskuterade kvinnan som ledare. Hon hänvisade till en mängd undersökningar som gjorts på området och poängterade att orsaken till att kvinnorna ibland har svårt att fatta beslut är att de inte tränats till det.

Kvinnor satsar ofta halvhjärtat på karriären. En delorsak härtill kan vara familjen, men det är knappast den enda orsaken.

Det har konstaterats att det ställs mycket höga krav på en kvinna i topposition, ibland till och med högre förväntningar än på män i samma ställning. Kvinnor engagerar sig ocks i affärslive mera emotionellt i arbetet än män. Kvinnorna finner att en risk innebär en fara, medan män ofta ser riskerna som möjligheter.

Vaalikivi konstaterade också att bara 2 procent av deltagarna i tex LIFIMs kurser är kvinnor.

I den tredje delen av seminarisereien koncentrerade man sig på självförtroendetraning för kvinnor.

— Kvinnornas ställning beror inte på personliga defekter i den egna karaktären eller det egna sinnet, säger ekon mag Nina Nordgren.

— Kvinnornas situation idag beror till stor del på sociala förhållanden.

Kvinnor borde få större kontroll över sitt eget liv. Det kan de få genom att analysera och förstå sitt eget handlande i olika situationer, och sedan ändra på detta beteende ifall det behövs.

Man finner att män bla är betydligt aggressivare än kvinnor i arbetsmiljön, att de tex använder sig av en starkare röst då vill uttrycka sig, och att de talar i klara, enhetliga fraser utan ”bortförklaringar”.

De kan ofta hävda sin rätt bättre än kvinnorna. Kvinnor borde lära sig att vara positivt aggressiva för att få ”tyngd” i sina yttranden.

Närmare sextio yrkeskvinnor från Niord deltog i föreläsningarna. Behovet av alt ventilera dessa frågor är uppenbart.

Sophia Andersi 19

Utgiven i Forum nr 1982-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."