Nordeaflytten: Sampo kan räkna hem röstmajoritet

18.09.2017

Det krävs 2/3 av aktierna närvarande på bolagsstämman i Nordea planerad till 15 mars 2018 för att ett beslut om flytt av huvudkontoret ska gå igenom.

I den färska sammanställningen från augusti över de 20 största aktieägarna är Sampo överlägset störst med 21,3 procent av de totalt drygt 4 miljarderna aktier.

Sampo samlar säkert bankens egna fonder och större finländska ägare bakom sig: NordeaFonden 3,9 och Nordea Funds 0,9 procent samt pensionsbolaget Varma 0,7 procent, totalt närmare 27 procent av aktier och röster.

Om vi räknar bort närvarande småaktieägare och ser enbart till rikssvenska aktieägare som kan tänkas gå emot ett beslut finns pensionsbolagen Alecta 2,7 och AMF 2,1 procent samt Swedbanks aktiefonder 2,5 procent.

Därefter kommer tre amerikanska fonder: Black Rock 1,9, Vanguard 1,8 och Fidelity 1,6 procent. Amerikanska fonder brukar regelmässigt rösta nej via sina svenska advokater när det blir tal om omröstning på bolagsstämmor. Detta eftersom de till varje pris vill undvika stämningar från sina egna delägare hemma i USA.

Givet att också de svenska fonderna röstar nej är man uppe i cirka 13 procent. Därmed blir näste storägare Norwegian Petroleum Fund med 1,5 procent avgörande för den nödvändiga majoriteten på två tredjedelar.

Efter norrmännen kommer Nordeas huvudkonkurrenter i Sverige, Handelsbankens och SEB:s fonder med vardera 1,1 procent följd av de statliga svenska allmänna 1:a och 3:e pensionsfonderna med vardera 1 procent.

Men det är fel att automatiskt räkna med att svenska fonder röstar nej. I Stockholms finanskretsar finns en utbredd förståelse för att Nordea vill flytta till ett land med lägre avgifter och som redan beslutat att delta i EU:s bankunion.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."