Utgiven i Forum nr 1998-07-08

Nordens storbolag: Full fräs under 1997

av Fredrik Nars Forum 1998-07-08, sida 16-18, 27.08.1998

Taggar: Orter: Norden

Full fräs under 1997

STORBOLAGEN I NORDEN TRIVDES 1997 I OCH MED ATT TILLVÄXTEN I EUROPA KOM IGÅNG — EN TREND SOM FORTSATTE ÄNNU KRAFTIGARE I ÅR. ASIENKRISEN HANN INTE NÄMNVÄRT

PÅVERKA STORBOLAGENS RESULTAT 1997.

Joriums lista på Nordens 3 största företag dominera som vanligt av svensk industribolag. Av Norden 30 största företag - mät med omsättning - är 17 svenska, fem finländska, fyra norska och endast ett danskt.

Om 1996 var en andningspaus för storbolagen efter rekordåret 1995, så var det igen full fräs under 1997.1 det stora hela var 1997 ett år då omständigheterna var rätt goda för storbolagen. Eija Koskimies, placeringschef vid MeritaNordbanken kommer ihåg 1997 som året då efterfrågan i Europa började komma igång, vilket bekräftades 1998. Under 1997 hann inte Asienkrisen ännu skapa osäkerhet på världsmarknaden på samma sätt som i år.

5SSO ”Asienkrisen satte igång i oktober 1997 och hann inte påverka storbolagens försäljning och resultat. De kommer vi först att få se i slutet av 1998”, säger Koskimies. De flesta storbolagen förutom de som verkar inom detaljhandel - verkar på globala marknader och har vanligtvis stora exportintäkter i dollar, vilka gynnades av den starka dollarn.

I motsvarande översikt i Forum förra året konstaterades att många fusioner gjorts Över nordiska gränser. Denna trend har ytterligare förstärkts i.o.m. fusioner som MeritaNordbanken och Stora Enso. båda de första större gränsöverskridande fusionerna inom ifrågavarande branschert i Norden. Som fusionerat bolag skulle Stora Enso komma in på sjunde plats på

Nordens värdefullaste bolag 14.3.9 värde — förändr.

-98-97 Företag imrd FIM = 1år 1 Ericsson == 268 +1394 Nokia ER 242 +857 Astra == 157 HK Hennes&Mauritz 79. +7590 Volvo mm 2 ABB AB I 61 -21 - Handelsbanken 57 +330 Investor 53 -3K FöreningsSp.bank 51 +174 Norsk Hydro = 3 49 -289 ” Anger värdet på hälften av hela ABB. Andra halvan av bolaget är noterat i Schweiz som ABB AG

Källa: FAM Fondkommission, korr. för valutakur listan på de 30 största bolagen.

Sveriges verkstadsindustri hade goda betingelser

Sverige har den största ekonomin i Norden och dess näringslivspolitik har stött bildandet av storbolag. De svenska storbolagen representerar främst ‘gamla’ branscher som verkstads- och skogsindustri, men också ”nya’, som IT och läkemedel Verkstadsindustrin står fortfarande för lejonparten av exporten,

Sveriges stora verkstadsindustri hade goda betingelser under 1997,men Nordens största bolag svensk-schweiziska ABB hade inte ett gott år 1997 bland annat på grund av att jätteprojektet i Bakun ställdes in och svikt FORUM NR 7-8/9 ande efterfrågan i Asien. Även Electrolux har känt av en sviktande efterfrågan i Asien,

Men för de övriga verkstadsbolagen har det inte gått lika dåligt. Det gick raskt framåt för bolag som Volvo, Scania och Atlas Copco, en fart som steg vid årsskiftet. ”För verkstadsbolagen har 1998 varit ännu bättre resultatmässigt än 1997, men dock ändå sämre än vad som förväntats av dem”, säger portföljförvaltaren för placeringsfonden Handelsbanken Nordic. Peter Scholls. Därav följer den klena utvecklingen i verkstadsbolagens aktier (se rutan på s. 16). Lastbilsverksamheten inom Volvo och Scania går ännu bättre 1998 än 1997 tack vare en god efterfrågan i Europa och rationaliseringar. Volvos storsatsning på personbilen $-80, som kailats det dyraste industriella projektet någonsin i Sverige, är det för tidigt att säga något om ännu eftersom försäljningen inte inleds förrän på hösten. Biltidskrifter har dock redan hunnit skriva i positiv anda om bilen.

Sverige finns även representerat på listan med två läkemelsbolag, Astra och Pharmacia & Upjohn, och ett byggbolag, Skanska. Pharmacia & Upjohn, med huvudkontor i England, har haft en svår och kostsam fusionsprocess. Skanska tog ytterligare ett steg i sin Nordenstrategi i augusti genom att inleda förhandlingar om att köpa finska Polars byggverksamhet, Skanska köpte ju redan tidigare Haka.

Bland IT finns det tre bolag på listan: Ericsson, Nokia och Telia. ”Nokia och

Volvos storsatsning på personbilen S-80, bar kallats det dyraste industriella projektet någonsin i Sverige.

FORUM NR 7-8/9 a 33

T3724 inn 74 — 3000 309 348 214 = 10672 “9 — 33930

AT , | |A -= 3 161-216 FOG OSA In ngvat Kamprad. 3640 tå nan a Fe ed ARR 30 630 22720 bu Br Öre Räknas till 2 - Ar Sr fponstora” RE a = Skog et 31 : . 2043 gör EESK 25260 6 19 870 End inskälstate ER - En 7 2 Sea a TI 22278 2 k 25057 ST Mie a

RE = Förr

F2 AAIS2NE— 206 TER 3ZA8 25 ERT 2 20819 72084 Fe 2272 205 2 BIT 17.97 derade. P.g.a. varierande inlands Banks medelkurser: a bolag där de anger vins j. Eu. står föllej uppgift”. " 1996.

JAK NR

Ericsson har klarat Asienkrisen förvånansvärt bra”, tycker Scholls. Han fortsätter: ”Framförallt Nokia - Ericsson har varit lite svagare p.g.a. svårigheter i modellprogrammen”. Stora svenska statsägda Telia kommer dock inte på länge att privatiseras liksom sin finländske kollega Sonera nu på hösten. Telias privatisering blir inte aktuell under det till synes socialdemokratiska styret efter valet i september.

Norges oljerelaterade industri lider

Ekonomitidskriften Kapital rubricerar sin Översikt av Norges 500 största bolag ‘Fastlandets hevn’. I Norge indelar man näringslivet i fastlandsekonomin och den oljerelaterade ekonomin. Oljebolagen - av vilka det inns hela nio stycken bland Norges 30 största bolag - levde inte i den bästa av världar 1997: världsmarknadspriset på olja har sjunkit till sin lägsta nivå på nio år p.g.a. minskad efterfrågan på olja i Asien. Priseffekten

Fusionen mellan skogsbolagen Enso och Stora var den första stora skogsfusionen Över gränser. Det fusionerade bolaget skulle förra året ha platsat som Nordens Sjunde största bolag.

slår ut på Norges oljeindustri, trots att exporten av olja till Asien inte är så stor.

Men det är inte bara oljebolagen som blöder. ”Allt relaterat till olja och offshore har minskad efterfrågan p.g.a. Asien”, säger Scholl. Detta gäller bl.a. Norsk Hydro och Kverner. som båda är underleverantörer till oljeindustrin. Lägre efterfrågan på t.ex. lättmetaller är heller inte gott för Norsk Hydro.

Det enda danska bolaget på vår 30största lista, A.P. Mgller Gruppen, som bl.a. sysslar med rederi och olja, ha samma förutsättningar som den norska industrin. Inom A.P. Möller Gruppen finns även Maersk, världens största containershippingbolag, vars förutsättningar även de är simre i.o.m. att världshandeln minskar genom Asienkrisen.

Första skogsfusionen över riksgräns Finlands industri saknar jättebolag inom verkstadsindustin och finns representerad på listan med Nokia och tre skogsbolag. Inom skog är branschkonsolideringen på gång och den stora skrällen kom i juni då Stora och Enso beslöt att fusioneras. Huruvida bolaget är finländskt eller svenskt kan debatteras, men dess juridiska hemort är Finland. Den allmänna trenden inom skogsindustrin är att bolagen allt mer koncentrerar sin verksamhet på ett visst produktsegment. Storsysselsättarna på listan är ABB och Electrolux. Intressant nog har båda endast ca en tiondel av sina anställda i Sverige. & Fredrik Nars

NN Helsinki Fair Centre MESSUKESKUS

N

Helsingfors Mässcentrum

Helsingfors Mässcentrum, Kongresservice, Mässplatsen 1, PB 21, 00521 Helsingfors tel. (09) 150 91, fax (09) 149 6103. Internet: www. finnexpo. fi email: info innexpo.fi

Utgiven i Forum nr 1998-07-08

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."