Utgiven i Forum nr 1988-12

Nordisk draghjälp för USA-export

av Ragnhild Artimo Forum 1988-12, sida 29, 25.08.1988

Taggar: Teman: export

eard of Liljendal Leksaks Ab in H Eastern Finland? You must be kidding! Oh, from Scandinavian USA Business Center, Tampa Bay Area, Florida? Now, that’s better. Right, make it three O’clock tomorrow. Det är Scandinavian USA Business Centers affärs- och serviceidé | ett nötskal. — - Anonymiteten och frånvaron av en identifierbar ”ram" är ett av de största problemen för nordiska små och medelstora företag som med livskraftiga produkter eller tjänster vill in på den köpkraftiga amerikanska marknaden, säger Lars Gröndahl, som med LG-Konsult i Lovisa är exklusiv agent i Finland för Scandinavian USA Business Center. — För många av dessa företag är en hämmande faktor också bristen på eget exportkunnande. Här kan ett tjänsteföretag med nordiska rötter och god lokal förankring på den tilltänkta exportmarknaden vara en lösning.

Identitet och infrastruktur Scandinavian USA Business Centers ”produkt” är grundservice med adress, telefon och telefax. Första avtalsperioden är två år, sedan löper avtalet med 12 månader i taget. Abonnemanget innebär att Liljendal Leksaks Ab har en USA-adress som kan tryckas på brevpapper, visitkort etc. I anslutning till kontorets entré finns en skylt där det står “Liljendal Leksaks Ab” — eller kanske ”Liljendal Toys”. Men Liljendal Leksaks Ab slipper all huvudvärk med administration och personal, och har ändå hela den erforderliga infrastrukturen för att kunna göra business.

— Kontakterna = upprätthålls normalt med brev, genom telefon och telefax eller genom personligt besök, berättar Scandinavian USA Business Centers grundare Sven Hedlund. — Idån är att en representant från det nordiska uppdragsgivarföretaget inte är kontinuerligt bunden på ort och ställe. Bolaget erbjuder konsulttjänster som i huvudsak utförs av amerikanska konsulter och experter, som talar svenska. För utredningar och specialtjänster har vi också möjlighet att anlita lokala experter, handelskammare, marknadsundersökare, jurister, banker etc. Genom vårt kontaktnät med specialister utbildade i och för USA, Centralamerika och Sydamerika kan vi ge professionell rådgivning i samarbete med utvalda, tillförlitliga konsulter och företag.

Initialavtalet på två år är medvetet valt: att komma in på den amerikanska marknaden går inte på några veckor. Man måste räkna med en långsiktig inkörning — det är den metoden som ger resultat.

— Tröskeln är hög i USA för att s a s bli tagen på allvar som ny exportör eller etablerare, säger Bo Sigfrid Söderberg, bolagets VD och bosatt i USA sedan 1979. — Genom att via Scandinavian USA Business Center ha ett kontor i USA dokumenterar Liljendal Leksaks Ab närvaro och visar att företaget är etablerat på marknaden — vilket ger ett annat mottagande.

FÖRUN, 12/198 för

Nordisk draghjälp USA-export Z

Text:

Ragna Artimo

Tampa Bay Area i stället för New York, Houston eller Los Angeles? Florida som inkörsport till USA — och Centralamerika och Sydamerika? Det alternativet satsar Scandinavian USA Business Center på: abonnemang på grundservice, eget kontor — oc inte minst viktig, en adress.

Skräddarsydd service

Utöver basservice — den infrastruktur som är ett minimum för att man ska kunna operera — kan Liljendal Leksaks Ab sedan skräddarsy ett eget servicekoncept i enlighet med behov och ambitioner. Expempel på tilläggsservice som kan bli aktuell: bolagsbildning och registrering av bolaget i staten Floridas inrikesdepartement € kontaktman — varje bolag måste ha en Registered Agent som är fast bosatt i staten Florida 9 kompletta bolagshandlingar s k företagssigill € redovisning, revision, deklaration, visum, arbetstillstånd Gutvärdering av produkter och marknadspotential, marknadsundersökning, agentsökning 9 medverkan vid utställningar, ningsbevakning € reklam, annonsbyråservice, PR-tjänster 9 sank- och juristtjänste — | själva kontorshuset kan centret utöver bastjänster erbjuda bl a reception, posthantering, sekreterartjänster, konfe Lars Gröndah inklusiv utställ Sven Hedlun rensutrymmen, Dow Jones nyhetsservice och databaser, säger Lars Gröndahl.

Florida — no kidding Varför just Tampa Bay Area, Fla? För läget — Från Florida når man hela USA effektivt, säger Hedlund med initiativtagarens hela entusiasm. — Dessutom är Florida lämpligt om man vill bearbeta Centralamerika och Sydamerika — viktiga, och ofta försummade marknader. Men redan staten jorida erbjuder ett köpkraftigt underlag att starta från. För Liljendal Leksaks Ab kan det vara av intresse att veta, att det är en av USA:s snabbast växande stater och den sjätte största till invånarantalet. Utöver de egna invånarna, ca 12 miljoner, besöks staten årligen av över 30 miljoner. Det gynnsamma klimatet främjar näringslivet genom t attrahera arbetskraft, idéer, kapital och företag. Det stora antalet nya industrier ger Florida en tätplats i USA.

Hedlund framhåller också att Florida har 9 universitet, 14 hamnar och 133 flygplatser, Och ingen skatt på personlig inkomst. L m 2

Bo Sigfrid Söderberg

Utgiven i Forum nr 1988-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."