Utgiven i Forum nr 2008-10

Nordiska flygbolagtestas i krisen

av Henric Borgström Forum 2008-10, sida 30-31, 30.10.2008

Taggar: Bolag: SAS Teman: flygindustrin

HI FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 18 2088

VARLDEN: NORDEN

Nordiska flygbolag testas i krisen

H Flyg. Skandinaviska flygbolaget SAS får eventuellt en ny ägare, förutsatt att regeringarna i Stockholm, Köpenhamn och Oslo kommer överens om att sälja. Samtidigt arbetar många mindre flygbolag för att etablera sig på sina utvalda rutter.

HENRIC BORGSTRÖM IH ÖRESUND

Xx Flygbolagens internationella organisation IATA ser dystert på flygbolagens ekonomi. Enligt Iatas prognos kommer bolagen i år att göra en sammanlagd förlust på 5,2 miljarder dollar, en förlust som man räknar med kan minska till 4,2 miljarder nästa år.

Flygbränslet har naturligtvis följt med oljepriset uppåt. Men när nu oljepriset sjunkit både snabbt och kraftigt kommer nästa smäll — den finansiella oron som förstärker lågkonjunkturen och minskar särskilt företagsresandet.

Iatas prognos var grundad på ett pris på 113 dollar per fat råolja (cirka 160 liter), vilket medför att flygbensinen kostar cirka 140 dollar. Menråoljepriset har varit uppe i som mest 147 dollar och var i mitten av oktober nere i under 80 dollar. Klart är att bensinens andel av flygbolagens kostnader har ökat radikalt, från 12 procent år 2002 till 36 procent i år.

Förlusterna i branschen har vuxit sig gigantiska, trots att många bolag tar ut ett särskilt bränsletillägg av passagerarna. Men även om bränslepriset nu sjunker är oron stor i branschen, och det har lett till inställda turer och nedlagda linjer.

Huruvida flygbolagen kommer att fullfölja sina beställningar av nya flygplan är ännu osäkert. Orderstocken hos den överlägset största tillverkaren, amerikanska BOEING, sträcker sig över år 2012.

Frågan är dock om flygbolagen har råd att lösa ut de nya flygplanen när de lämnar värl dens största verkstadslokal hos Boeing i Seattle och hos andra fåtaliga tillverkare.

SAS öde öppet. I vanliga konjunkturnedgångar brukar fusionerna ta fart eftersom det alltid finns några bolag som är likvida eller har goda lånemöjligheter. Meni finansiella orostider när krisdrabbade företag slumpas bort är det få som får låna eller har tillgängligt kapital.

Flygbolaget sas hade annars varit ett lätt byte. Under börstoppen sommaren 2007 värderades bolaget på de tre skandinaviska börserna till drygt 3 miljarder euro. I mitten av oktober 2008 låg värdet på 0,8 miljarder euro efter att som lägst ha legat på 0,5 miljarder.

Den som helt vill ta kontrollen över SAS måste dock få med de tre skandinaviska regeringarna eftersom länderna ägt hälften av aktierna sedan bolaget grundades. Svenska staten äger 21 procent, norska och danska vardera 14 procent. Den svenska finansfamiljen WALLENBERGS stiftelser äger drygt 7 procent, en kvarleva sedan finansfamiljen tog initiativet till att näringslivet skulle äga hälften av SAS. Den borgerliga svenska regeringen är åtminstone villig att sälja sin del när priset når högre nivåer, men måste då också få med de två andra regeringarna.

I första hand är det tyska LUFTHANSA som utpekats som den lämpligaste köparen eftersom de båda ingår i Star Alliance med i hög grad samordnade linjenät.

SAS var på väg att sälja dotterbolaget SPANAIR när det i Madrid i augusti drabbades av en av de svåraste flygolyckorna i Europa på senare år med 154 döda. Under september föll bokningarna i Spanair med över 20 procent och potentiella köpare har inte synts till sedan dess.

SAS äger 47 procent av AIRBALTIC, med bas i Riga. Resten av bolaget ägs av den lettiska staten. SAS aktier i Airbaltic kan vara av intresse för flygbolag som vill expandera österut. Detsamma gäller för ESTONIAN AIR, Som SAS äger till 49 procent. Övriga ägare i Estonian Air är estniska staten med 34 procent och den estniska investeringsbanken CREsco med 17 procent. Däremot anses SAS i det längsta vilja behålla Brve1i Finland och WIDERÖE i Norge.

SAS går med förlust och anställda sägs upp på löpande band. Tidigare sades 50 piloter som fyllt 60 upp och ytterligare 40 väntas fålämna företaget om ett år. Cirka 50 anställda sägs upp vid en bokningscentral i svenska Örnsköldsvik. Flygkapaciteten ska minska med 10 procent.

Danska STERLING halverar sitt linjenät från slutet av oktober i år till mars 2009. Aten, Rom och några engelska städer upphör som destinationer.

MALMÖ AVIATION, SOM ägs av den norska skeppsredarfamiljen BRAATHEN, har satsat på Stockholms andra och mer centrala flygplats Bromma, som trots mångåriga ned FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 18 208 läggningsplaner på senare år vuxit starkt när mindre inrikesbolag expanderat. Malmö Aviation flyger förutom på de tre största svenska städerna också på Umeå och Bryssel.

Flest inrikeslinjer har SKYWAYS som flyger på 20 destinationer plus Köpenhamn. Under sommarhalvåret flyger bolaget också till den estniska ön Ösel, som före kommunisttiden var delvis svenskspråkig. Bolaget ägs av familjen SALÉN, som fram till 1984 drev ett av de största rederierna.

Tåg vinner mark. Stor uppmärksamhet väckte tidigare i år ett politiskt utspel från miljöpartiet som hävdade att allt inrikesflyg söder om Sundsvall borde stoppas av miljöskäl och flyttas över till tåg. Det avfärdades naturligt vis som helt orealistiskt men belyser ändå hur flyget alltmer ifrågasätts på kortare sträckor.

Allt fler företag har slutat att använda fly ”Tack vare en halsbrytande konkurrens har flygbolagen lärt up folk att söka efter billiga biljetter” säger en flyganalytiker till facktidningen Aviation Week, enligt Veckans Affärer 40/2008.

mellan Stockholm och Göteborg som numera endast tar cirka tre timmar med tåg. Från centrum till centrum blir det i stort sett sam Allt fler företag har sluta att använda flyg mellan Stockholm och Göteborg.

matid mellan de stora flygplatserna Arlanda/ Stockholm och Landvetter/Göteborg. Med de ännu snabbare tåg som planeras kommer antalet inrikes flygdestinationer att minska. Det har redan lett till att statliga Luftfartsverket gjort sig av med flera mindre flygplatser som i stället tagits över av kommunerna, även Norrköping där Luftfartsverkets huvudkontor finns.

FLYGER FRÅN BROMMA.

Malmö Aviation hör tillde mindre svenska flygbolag somäven inlett trafik till utlandet.

Norrköpings kommun har nu fått fart på flygplatsen med nya linjer för danska CIMBER AIR. Det har nu ett linjenät från Köpenhamn till Visby via Norrköping.

Islutet av mars invigdes två nya direktlinjer från Norrköping, en till Mänchen och en till Helsingfors. Den sistnämnda är särskilt praktisk för finländare som ska vidare till olika sydsvenska städer med tåg eller bili stället för att flyga via Arlanda.

Hur länge dessa linjer överlever i en allt djupare lågkonjunktur återstår dock att se. Ingen vill dock riktigt tro att Skandinavien och Norden drabbas om BRITISH AIRWAYS koncernchefen WILLIE WALSH får rätt i sin prognos. Han förutspådde tidigare i höst att 30 flygbolag världen över riskerar konkurs före årets slut, utöver det 30-tal som redan gått under hittills i år. Krisen har ju redan slagit också mot lågprisbolagen.

2 = 3 z 3 : 2

Utgiven i Forum nr 2008-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."