Utgiven i Forum nr 1970-12

Nordiskt samarbete fortsätter

av Ilmari Hustch Forum 1970-12, sida 05, 26.08.1970

Taggar: Orter: Norden Teman: samarbete

FORUM 2.8 1970 N -——————— pp OO HO OVnÖNnNnnevyeefoet!v >Vrerr

Nordiskt samarbete fortsätter

Nordek är dött, leve Norden! De nordiska länderna är så placerade och har så många likheter med varandra och så många band som binder att det nordiska samarbetet givetvis inte kan avstanna även om ridån gått ned för & Nordek-skådespelet. Fortfarande är det så »Finland behöver Norden mer än Nor: höver Finland». Må vara att detta är mal fras, deklamerad på mången ha känd nordistisk idrottsgren. Men gl ndertecknad vann en viss, icke k ryktbarhet genom att i t Nordek-planen, i den? överstatliga insla tisk och att den ä vårt lands karakt omiskt allt’‘fasta tycker så fortfar “Under Nordek-hall en iakttagelsen att många, råkrater var, paradoxalt nö anlagda än många poli nen visade dock ock lands folk i sjä att ta vara påg” Men de på glänt) kan de no mensamt, arbetets t att de regi ionellt regional riktning. unionen jer.

Nordiskt samarbete

RN trygga — dystrare och hårdare tag” Å ns, vilket — för att citera den vanliga bedömningen i väst skall “göra . större dem.

Forum 12/7 att Kina stiger akten, bör kunn bh (jämför den otrevn kring president ed att Norge engagemang månad sedan, itt vänskaps-, Sovjetuniovar vi står. ingarna för Ha sätt oc tvecklingsdiffente större uppmärkör övrigt vara skäl att ex grimentera med mera begränsade regionala amarbetsområden över gränserna. Det interommunala samarbetet tex, för att ta ett oss " närstående exempel, Haparanda-Kalix borde kunna intensifieras. Och om fantasien får något segla ut över Noregen ram: uppe i Kirkenes-Enare-Petsaörnet skulle finnas möjlighet till ett inter i regionen Kemi-Torneå samarbete som bevis p åt den fredliga koexistensen är annat än en fras då det gäller jordnära ekonomiska detal har andra vägar än en tunionens dast en intensifierad ekonomisk bindning. V ansträngningar att finna ml Ilmari Hustic 5

Utgiven i Forum nr 1970-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."