Utgiven i Forum nr 1997-01

Ny processorgeneration: Nu går MMX-tåget snabbt

av Bjarne Nyman Forum 1997-01, sida 12-13, 30.01.1997

TENSION) SOM OFFENTLIGGJORDES I JANUARI, BLEV EN FRAMGÅNG REDAN INNAN DE KOM UT PÅ MARKNADEN. NÄR DET BLEV MÖJLIGTATT NÅ UPP TILLDUBBELT HÖGRE HASTIGHET VAR ALLA PC-TILLVERKARE INTRESSERADE, FÖRSTÅS.

rocessortillverkaren Inte hade för avsikt att presen tera sina nya processore lämpligt inför julruschen.

Men därav blev intet, efte som återförsäljarna av datorer ville tömma sina stora lager av äldre maskiner först.

Därav blev ingenting heller. Åtminstone i Finland glömde julgubben datorerna överlag, och försäljningen för hela året stannade på cirka 330 000 datorer i och för sig ingen liten siffra med tanke på folkmängden. Det som irriterar återförsäljarna mest är att konsumenterna främst valde datorer med högre prestanda. Datorerna av äldre modeller står fortfarande och samlar damm på butikshyllorna.

Intels nya MMX-teknik är utan tvivel imponerande. Med sina 57 nya instruktioner speciellt gjorda för att hantera video, ljud och grafik effektivt är processorerna med MMX helt överlägsna dagens Pentium-processorer, Ännu större kommer skillnaden att bli när programversioner optimerade för den nya tekniken kommer ut på marknaden. Då väntar man sig att de tunga programmen för t.ex. bildhantering skall bli dubbelt så snabba som de är idag. Vissa program, t.ex. PhotoShop, väntas bli tre gånger snabbare.

Bjarne Nyman

De nya MMX-processorerna är speciellt effektiva i att hantera video, ljud och grafik. Programversioner optimerade för den nya processorn skall bli dubbelt så snabba so de är idag.

Både för bordsdatorer och bärbara

De nya processorerna finns tillsvidare i fyra versioner, två för bordsdatorer (med klockfrekvensen 166 respektive 200 MHz) och två för bärbara datorer (150 och 166 MHz. Processerna för bordsdatorer är tänkta främst för konsumentmarknaden, medan de två andra främst kommer att gå till företag. Konsumentmarknaden är viktig, eftersom det är i hemmen de applikationer som kräver mest av datorn används, t.ex. olika typer av stora spel och kommunikationstillämpningar. Bland företagen är det egentligen bara högt specialiserade företag som kan dra nytta av den ökade datakraften. För folk som använder sina datorer till textbehandling oc kalkyler är det helt onödigt att byta upp sig till den nya tekniken, eftersom det är omöjligt att notera någon kvalitetsförbättring över huvud taget. Situationen är något annorlunda på den bärbara sidan, där det krävs prestanda för att kunna delta i videokonferenser över telefonlinjer, kommunicera via Internet, visa företags- och produktpresentationer tredimensionellt, m.m. I programmen för sådana applikationer används ofta slingor som upprepas. Slingorna upptar kanske under tio procent av programkoden, men tiden för att utföra dem kan bli upp till 90 procent av den totala tidsåtgången. Intel har löst problemet med en process som kallas SIMD (Single Instruction Multiple Data), där en instruktion kan utföra samma funktion på olika delar av programmet samtidigt. Det är ungefär på

FORUM NR 1/9 samma sätt som när ett befäl framför sitt kompani skriker t.ex. ”Höger om!” åt alla samtidigt och inte åt en soldat i taget.

Trots det intensiva bankandet på marknadstrummorna är processorerna dock inga undergörande nyheter. I vissa tillämpningar är de fortfarande långsammare än vissa RISC-processorer (Reduced Instruction Set Computing). t.ex. Power PC, som används i Macintosh-datorer. Järfört med spelmaskiner av typ Sega Saturn och de senaste Nintendo-maskinerna lär processorerna inte alls komma i närheten av samma prestanda, när det gäller spelprogram med avancerade grafik- och videofunktioner.

Många MMX-maskiner 0 ua på va Över ett dussin PC+illverkare har redan meddelat att de har eller är på väg att lansera MMX-baserade datorer, både bordsmodeller och bärbara. IBM har redan börjat leverera Aptiva-modeller utrustade med den nya processorn och fler modeller är på väg. Bland andra företag kan nämnas Dell, Hewlett-Packard, Compaq, Digital, Toshiba, NEC, Packard Bell, Gateway 2000, Texas Instruments, Siemens Nixdorf, Acer och Fuijitsu (ICL och MikroMikko).

Den händige kan även plugga in en MMX-processor i sin Pentium-dator på egen hand. Men det får inte vara vilken

FORUM NR 1/97

MMX-PROCESSORERNA I JÄMFÖRELSE MED TIDIGARE PROCESSORER (mått med ICOMP Index)

Pentium med MMX-teknik 200 MHz d

Pentium me MMX-teknik 166 MH Pentium 200 MH Pentium 166 MHz Pentium 150 MHz Pentium 133 MHz Pentium 120 MHz Pentium 100 MHz

Lå Z 0 5 100 150 20 en relativ jämförelse med andra Intel-processorer är MMX de snabbaste. I denna bild är snabbhet mätt med iCOMP 2.0 index, ett mått som kombinerar flera prestationsmått.

dator som helst, det är bara de allra senaste moderkorten som har denna möjlighet. Moderkortet måste nämligen kunna leverera den spänning på 2,8 volt som processorn kräver. Många av dagens moderkort kan bara leverera den spänning på 3,3 volt som Pentium-processorerna kräver.

MMX-processorerna bygger på Intels 0,35 mikron CMOS-teknik, som möjliggör högre prestanda med lägre effektförbrukning. Processorerna innehåller 4,5 miljoner transistorer. Utöver de 57 nya instruktionerna har processorns in terna cache-minne fördubblats till 32 kB. Effektförbrukningen i bordsmodeller är maximalt 15,7 watt och i portabla datorer 7,8 watt, tack vare den lägre spänningen hos processorerna.

Prissättningen på de nya processorerna är aggressiv och de kostar bara aningen mera än dagens Pentium och Pentium Pro varianter. Analytikerna förväntar sig att MMX-processorernas andel av Intels försäljning redan i år kommer att landa mellan 25 och 45 miljoner stycken av totalt omkring 80 miljoner. &

Utgiven i Forum nr 1997-01

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."