Utgiven i Forum nr 2021-05

Nytt åländskt koncept för export i görningen

av Sören Jonsson Forum 2021-05, sida 22, 10.06.2021

Nytt åländskt koncept för export i görninge data från ett antal sensorer som till exempel brandvarnare

Det åländska försäkringsbolaget Ömsen tror sig vara en ny exportframgång på spåret. Med smarta sensorer i hemmet och ett uppmuntrande gränssnitt vill bolaget förnya hela branschen. Den som kan sin åländska näringslivshistoria kan dra paralleller till Ålandsbankens export av sitt banksystem som senare ledde till it-bolaget Crosskey.

SÖREN JONSSON TEX x Försäkringsbolaget Ömsen håller på att utveckla en app, ”Ömsen Hemma”, som på ett konkret sätt utlovar ökad trygghet hos de åländska husägarna. Appen är en hubb för ett antal wifi-uppkopplade sensorer som folk har hemma; till exempel brandvarnare, spisvakt och vattenfelsbrytare. Appen samlar ihop data från de här sensorerna och ger sedan användaren både en bild av tryggheten hemma och tips om vad man kan göra för att ta hand om sitt hus. Det handlar om att göra sakernas internet, internet of things, användbart i praktiken. Försäkringsbranschen är en konservativ bransch, där skadehantering är viktigare än skadeförebyggande. Samtidigt gör försäkringsbolagen allt de kan för att sticka ut. Bolagen vill inte att försäkringar ska bli en lågvärdesprodukt där man bara kan konkurrera med priset. Därför fyller de på sin palett med nya tjänster. Ett sätt att skapa värde är att bygga upp kundlojalitet. Försäkringsbolag har traditio AFFÄRSMAGASINET FORUM NR 5 202 nellt haft svårt att skapa engagerande kundkommunikation - ett problem som det åländska bolaget försöker lösa och sälja vidare.

”I utvecklingen av Ömsen Hemma har vi jobbat med att skapa frekvent, relevant kommunikation med kunderna. För tillfället har många kunder kontakt med försäkringsbolaget enbart när de får sin faktura, eller om skadan inträffar. I båda fallen är det en negativ upplevelse”, säger Anders Ingves, åländsk affärsman och projektansvarig för Ömsen Hemma.

Det bekväma hemmet. Konceptet går ut på att få husägare mer engagerade i att ta hand om sina hus. Försäkringsbolaget har tagit inspiration från beteendevetenskapen, och blandar analogt och högteknologiskt i en och samma tjänst.

En del av appen är en ”Husbok” som handfast ska påminna husägare att rensa hängrännorna, motionera ventilen till varmvatten I Anders Ing åländsk affäl och projektansvari för Ömsen Hemma fokuserar på tryggheten ihemmet.

beredaren, tvätta fasaden eller olja gångjärnen.

Det finns en uppsjö av sensorer på marknaden. Det smarta hemmet håller på att gå från att ha varit något som prylnördar håller på med, till att bli mainstream. Under idéstadiet trodde Ingves att deras lösning skulle ha en stor mängd sensorer, men under arbetets gång har det visat sig att sensorerna stöder varandra. I dagsläget innefattar Ömsen Hemma följande sensorer: spisvakt, vattenfelsbrytare, vattenläckagesensor, brandvarnare och en kombinerad rörelse-, fukt-, och ljudsensor.

Skillnaden mellan Ömsen och de stora spelarna på marknaden är att det åländska försäkringsbolaget enbart har fokuserat på tryggheten.

”Big tech-bolagens väg in i det smarta hemmet har varit att skapa ett bekvämare hem. Inte ett tryggare hem. Jag tror inte att bekvämlighet såsom att sköta belysningen från smarttelefonen eller ställa in temperaturen är det som ger mest nytta av sensorerna.”

Flera europeiska försäkringsbolag har redan visat intresse för att köpa lösningen av Ömsen. Skalbarhet har varit kärnan i utvecklingsarbetet.

”Jag var med om att bygga upp Crosskey. Det var på min tid vi knoppade av it-avdelningen från Ålandsbanken och skapade Crosskey. Vi vet hur skoj det kan vara. Vi har tagit lärdomar från den tiden, så att vi nu bygger teknisk arkitektur för att kunna växa.”

Utgiven i Forum nr 2021-05

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."