Utgiven i Forum nr 1983-06

Nytt modulsystem för innertak

av Björn Sundell Forum 1983-06, sida 20-21, 30.03.1983

Taggar: Bolag: Luukka Personer: Osmo Luukka Teman: hus

F PN FRUN

När bröderna Osmo och Erkki Luukka för tjugo år sedan startade sin bilmåleriverkstad anade de knappas att verksamheten under de kommande åren skulle utvecklas och förändras så, att företaget i dag är en av Fin lands största tillverkare av profile för bla innertak. Så gick det i alla fall, och om några veckor kommer Luukka Ky ut med ett nytt modulsyste som skall erbjuda nya möjligheter till variation på marknaden för innertak.

Luukka Ky har specialicerat sig på olika slags takprofile för bland annat offentliga utrymmen.

Bilmåleriet som blev profilverkstad

VARIATION MED TAKPROFILE - Ur vår synvinkel är de största problemet attbyggnadsverksamheten sker i allt snabbare takt, säger

VD Osmo Luukka. För ett litet företag med obetydlig lagerhållning betyder detta verkligt hårt arbete jus då beställningarna kommer för att tidsechemat skall hålla.

BH Kommanditbolaget Luukka i Lahtis började alltså som ett bilmåleri i början av 860-talet. Företaget sysselsatte kring 10 personer på den tiden, men särskilt lönsam var verksamheten inte, och framtidsutsikterna var heller inte särskilt lysande. Det gällde alltså att komma på någon ny verksamhetsforra.

Det nya man började med var tillverkning av profiler för byggnadsfasader. De första maskinerna som behövdes inom produktionen byggde företagarna själva, och tillverkningen försigick i utrymmen på 400 kvadratmeter.

Om måleriverksamheten hade varit mindre lönsam, var situationen den motsatta för profilernas del. Snart blev de gamla utrymmena för trånga. 1974 köptes en tomt av Lahtis och produktionen flyttade till en fem gänger så stor fabrikshall. Vid den tidpunkten låg

Av Björn Sundel omsättningen vid knappa 4 miljoner.

Sedan dess har tillväxten fortsatt i relativt jämn takt och en utvidgning av utrymmena är åter förestående. Omsättningen har vuxit till dryga 18 miljoner (1982) medan årets försäljning budgeteras till 24 milj. mark.

Underleveranser

Profiler av olika slag utgör Luukka Ky:s produkt. Nästan all produktion sker i form av underleveranser till entreprenörer. Leveranserna sker på beställning efter kundens önskemål; ytterst lite tillverkas på lager.

Slutresultatet av Luukkas produktion kan beskådas i form av innertak i offentliga byggnader, hotell, restauranger oc flyghallar, där innertaket består av metallpaneler behandlade på olika sätt: brännlackerade, plastbelagda eller helt obehandlade. Kring en tredjedel av produktionen har gått på export, huvudsakligen till byggen i Sovjetunionen.

Försäljningen av produkterna sköter Luukka Ky på sitt eget sätt: Ingen annonsering i pressen, ingen egentlig PRverksamhet, inga försäljare som reser land och rike kring för att göra reklam för produkterna.

  • All informationsverksamhet sköts från fabriken direkt till kunderna, säger VD Osmo Luukka. Per telefon är vi i kontakt med entreprenörerna eller så besöker vi dem vid behov, liksom vi också besöker arkitekter för att visa vilka möjligheter användningen av metallpaneler och profiler erbjuder.

Eftersom profilerna sätter sin prägel på byggnadens utseende är kontakten med arkitekterna viktig.

Produktutvecklingen främs —- Istället för att satsa pengar på PR-verksamhet satsar vi på produktutveckling, säger Luukka. Användningen av paneler erbjuder möjligheter till stor variation och det är just möjligheterna till variation vi vill utveckla.

Det senaste resultatet av företagets produktutveckling är ett nytt modulsystem för aluminium och stälpaneler som skall möjliggöra användninge av paneler av varierande format och utseende i samma innertak. (Se Inforum).

Det nya modulsystemet introduceras i april och skall marknadsföras såväl till Sovjet som till de nordiska länderna. Den första utländska presentationen sker vid Fintehstroi83-mässan i Leningrad i september. Målet är att komma in dels vid saneringen av äldre byggnader och dels i nya kontor, konferensutrymmen och offentliga byggnader.

  • Det största problemet ur vår synvinkel som underleverantör är att byggnadsverksamheten sker i en allt snabbare takt. För ett företag utan egentligt lager innebär detta, att vi mycket snabbt måste klara av produktionen när en beställning kommer.

I praktiken har detta betytt att man varje år tvingats investera i en ny maskin för att utöka kapaciteten och därmed kunna klara av leveranserna i tid.

Också personalen har utökats och omfattar nu 45 anställda.

Motivatio - Att vi lyckats beror inte bara på en utökning av maskinparken, utan också på att vi har en personal som är motiverad i sitt arbete och en god anda på arbetsplatsen. Om arbetarna på fabriksgolvet märker att ett arbetsmoment inte är effektivt, kommer förbättringsförslag från de anställda.

  • Som företagsledare upp fattar jag det som ytterst viktigt att andan är god så att vi kan klara av leveranstopparna, framhåller Osmo Luukka.

Dock sällar han sig inte till dem som anser att de anställda eller företagsledningen skall offra allt för företaget.

—- Själv bär jag inte med mig hem mitt arbete. Fritiden bör vara helgad och också en företagsledare skall ha rätt till semester då han kan koppla av.

serat stål.

Nytt modultaksystem

EH Luukka Ky:s modultaksystem som introduceras på marknader i april är ämnat att öka variationsmöjligheterna då man bygger innertak för bla offentliga utrymmen. Den bärande modulskenan som metallprofilerna (panelerna) fästs vid är konstruerad så, att man på samma skena kan fästa profiler med olika bredd, höjd och form. Metallprofilerna eller panelerna är dessutom formade så, att man mellan dem kan använda andra material, såsom = ‘akustoskivor’, = olika slags byggnadsskivor, belysningsarmaturer med mera Exempel på olika kombinationer av modulprofiler i innertak; Profilerna tillverkas av exempelvis aluminium eller galvan —- Jag förstår inte riktigt företagare som skryter med att de arbetar året om utan uppehåll och nästanåt dygnet runt. Något brister i delegeringen av ansvar om inte arbetet kan skötas så, att var och en har rätt och möjlighet att unna sig fritid, säger Osmo Luukka som själv hänger sig åt segling på sin lediga tid.

  • Företagande innebär mycket mera än enbart hårt, härt arbete.

detta genom att man varierar avståndet mellan de enskilda profilerna.

Variation av modulprofilernas form och utseende gör att man dels kan använda sig av arkitektonisk variation och dels kan beakta de krav som akustiken ställer på innertaket.

Modulprofilerna tillverkas med rullformningsmaskiner i Luukka Ky:s utrymmen i Lahtis. De tre rullformningsmaskinerna möjliggör tillverkning av 60 olika slags profiler med en maximilängd om 7 meter.

O ct ywwwnsyunnnmw nnnwowowwwwywmwwwemvewirvweeyvnyvseynwqqw.wwmuununnnunmumpeunrm oto mi i Oi V 2 21

Utgiven i Forum nr 1983-06

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."