Utgiven i Forum nr 2012-01

Ökad press även på Finlands kreditbetyg

av Janne Salonen Forum 2012-01, sida 10-11, 26.01.2012

Taggar: Teman: bankbranschen

FEI FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 1 2012

Skicka dina kommentarer till adressen: feedbackÖforum.fi

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 1 201 Ökad press även på Finlands kreditbetyg

Bara fyra euroländer har behållit sin AAAkreditvärdighet. Också Finland riskerar att nedgraderas om ingenting görs för att lösa problemen i ekonomin. Men beslutsfattarna ser ut att sakna krismedvetenhet.

JANNE SALONEN TEXT X Det var redan förutsett att kreditratinginstitutet STANDARD & poor’s skulle nedgradera Frankrikes kreditvärdighet från den eftersökta topgraderingen AAA. Strax in på det nya året passade Standard & Poor’s på att nedgradera nio euroländer, också Österrike tappade sin AAA-status. Endast fyra euroländer har härefter kvar sin AAA-gradering: Tyskland, Nederländerna, Luxemburg och Finland. Bland EU-medlemsländer utanför euroområdet som har AAA-status finns Storbritannien och Sverige.

Kort efter nedgraderingen tappade även den europeiska strukturfonden EFSF sin AAA-status. Men åtminstone för Frankrikes del har nedgraderingen med ett pinnhål knappast haft någo nämnvärd effekt ännu, den var så väntad att priserna på Frankrikes 10-årslån knappt berördes.

Fransk prestigeförlust. Den viktigaste effekten är psykologisk: nedgraderingen var pinsam för Frankrikes president NICOLAS SARKOZY, som tidigare gjorde stort nummer av den höga franska kreditratingen. Då nedgraderingen verkställdes försökte han i stället bagatellisera detta. Men för vare sig Frankrikes eller EFSF:s kapitalanskaffning torde nedgraderingen få dramatiska effekter; räntorna som de måste betala kanske stiger något.

En viktig psykologisk effekt blir att Tysklands ledarskap inom EU och euroområdet framträder allt tydligare: Sarkozy får det allt svårare att hävda att Frankrike är en med Tyskland jämbördig ledare inom EU och euroområdet. Denna vår går Frankrike till presidentval. Det är mycket möjligt att Sarkozy inte återväljs, och då blir det efterträdaren som måste leva med Frankrikes något sänkta status inom EU.

En möjlig efterträdare till Sarkozy, som under de senaste månaderna något förbättrat sina opinionssiffror, är den socialistiska kandidaten FRANCOIS HOLLANDE. Men också Nationella frontens MARINE LE PEN kan gott gå vidare till andra omgången, och det skulle vara en

AAA rating ?

OLOAIOLS verklig skrällifall hon rentav väljs till Frankrikes president. Detta vore även en skräll och en stor prestigeförlust för hela Europa.

Det andra stora kreditratinginstitutet Mooby’s rankar fortfarande Frankrike som ett AAA-land. Nu har också det tredje ratinginstitutet FITCH aviserat att man kommer att nedgradera flera euroländer, bland annat Italien och Spanien som redan för länge sedan har tappat sina toppbetyg.

I Finland har utrikeshandelsminister ALEXANDER STUBB hävdat att AAA-länderna borde ha större inflytande än övriga inom eurosamarbetet. Detta är ett riskfyllt ställningstagande, eftersom det är mycket möjligt att även Finland inom kort kommer att tappa sitt toppbetyg hos ett eller flera ratinginstitut. Finland har nämligen ett underskott i statsfinanserna som det kan vara svårt att få bukt med de närmaste åren, framför allt eftersom det finns en så stor motvilja bland politikerna att skära ner i de offentliga utgifterna eller att höja skatterna. Man kan också säga att det inte finns någon krismedvetenhet i den politiska debatten eller hos den politiska eliten.

Underskott i bytesbalansen, Finlands tillväxtutsikter på medellång sikt är nämligen inte så rosiga. Just under den närmaste tioårsperioden kommer kostnaderna för de stora årsklassernas pensioneringar att stiga som mest. Det kan vara realistiskt att räkna med att Finland inom en snar framtid kommer att tappa sitt AAA-toppbetyg.

På sikt är det mycket oroande att Finland i fjol för första gången på 20 år noterade ett underskott i bytesbalansen. Detta återspeglar delvis nedgången hos två viktiga pelare inom exporten: dels Nokias marknadsförluster, och dels skogsindustrins nedgång. Men det handlar också om att Finland har förlorat i konkurrenskraft. Av erfarenhet vet vi att det blir mycket besvärligt för Finland att återfå denna konkurrenskraft, och sannolikheten är att bytesbalansen fortsätter att försämras, även om den senaste månadens nedgång i eurons värde tillfälligt kan förbättra exportörernas läge. Småningom är det också sannolikt att konjunkturerna i världen och inom EU åter börjar svänga uppåt, men för EU-ländernas del kan svängningen till det bättre dröja till nästa år.

Finlands AAA-status i fara. Kombinationen av ett djupnande underskott i bytesbalansen, snabbt stigande pensioneringsutgifter och en svag tillväxt de närmaste åren innebär att det kan vara rätt sannolikt att Finland inom kort, senast inom 1-2 år tappar sitt AAA-kreditvärdighetsbetyg.

Tills vidare finns det inte heller någon krismedvetenhet inom den politiska eliten om att landets ekonomiska utsikter på medellång sikt är rätt bekymmersamma. Finland är ännu inte nära en kris likt den som genomlevdes i början av 1990-talet, men om inget görs under den närmaste femårsperioden, är det sannolikt att landet åter ekonomiskt kommer att gå mot mycket hårdare tider.

loru lottar u två biljetter till

VIA Leaders" Foru (Värde: 1.585 euro. Se annons på sid. 6 > Anmäl dig till utlottningen på Forum - det finlandssvenska affärsnätverket på Linked In. Nu över 3 300 medlemmar!

Pp Du hittar en länk till gruppen på www.forummag.fi

Utgiven i Forum nr 2012-01

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."