Utgiven i Forum nr 2018-09

Omotiverad på jobbet? Omforma arbetsuppgifterna!

av Heidi Furu Forum 2018-09, sida 32-33, 25.10.2018

Job crafting är ett sätt att forma om sitt arbete så att man trivs bättre, höjer sin motivation och blir effektivare.

Det låter enkelt: om du inte trivs på jobbet ska du forma om ditt arbete så att du trivs bättre. Och just precis så enkelt är det, om man frågar Amy Skogberg. Hon är coachen som hjälper andra att forma om sina arbetsuppgifter. Hon har även själv använt sig av job crafting för att komma vidare i karriären.

I vissa fall behöver man förstås hjälp och stöd av chefen eller kollegorna för att kunna forma om arbetet, men det finns småsaker man kan göra på egen hand som kan få oväntat stor effekt på motivationen.

”Undersökningar har visat att människor som är mer motiverade har högre halter av dopamin i hjärnan. Dopamin utsöndras då man har uppnått ett mål. Om man jobbar på ekonomiavdelningen och ska fylla i ett enormt Excel som tar flera timmar kan man dela upp det i mindre bitar och under pauserna göra trevliga saker som ger energiboostar och bryter upp dagen.”

Jobba koncentrerat en halvtimme, ta sedan en kopp kaffe. Jobba en halvtimme till, ta lunch. Då man uppnår små delmål utsöndras dopamin och man hålls bättre motiverad. Träning på lunchpausen kan ge samma effekt.

[caption id=“attachment_10537” align=“aligncenter” width=“440”] Så blir du en vinnare. Amy Skogbergs passion är att föreläsa, och medan hon ännu jobbade med marknadsföring erbjöd hon sig att hålla en föreläsning för att inspirera nyanställda under företagets kickoff. Det ledde till att hon i dag jobbar på heltid med HR-frågor.[/caption]

Amy Skogberg är i grund och botten redovisningsekonom och jobbar på IT-företaget Pedab. Hon har utbildat sig till mental tränare och fungerar som coach inom idrottsvärlden men också för företag. Med hjälp av job crafting har hon tagit steget från marknadsföringschef till employee relations leader i Norden för Pedab.

Vems ansvar är det att en person är tillfredsställd och mår bra på jobbet?

”Det är vars och ens eget ansvar. Motivation uppstår inte av en slump. Var och en kan med sina val, sin inställning och sina arbetssätt inverka på hur motiverade de är på jobbet.”

Se faktarutan på nästa sida för konkreta tips på hur man kan forma om sitt arbete.

Vad kan chefen göra för att stöda personalens motivation?

Amy Skogberg uppmuntrar alla chefer att göra tre saker:

  1. Håll utvecklingsdiskussioner oftare än en gång i året – helst uppföljning en gång i månaden. Den viktigaste frågan är vad som inspirerar och motiverar personen. Alla är olika och de uppgifter som en person ogillar kanske någon annan gillar. Kolla om det finns förnuftigare sätt att fördela arbetet.

  2. Inför jobbrotation, om det är möjligt, så att personalen får prova på olika arbetsuppgifter.

  3. Skapa en miljö där idéer kan frodas. Det är väldigt viktigt att chefen uppmuntrar till innovation och nya idéer, så att arbetstagarna inte bara håller på med sina dagliga rutiner. Chefens uppgift är att försöka skapa något nytt och annorlunda tillsammans med teamet. Då en arbetstagare har en bra idé ska chefen inte enbart be personen verkställa idén, utan aktivt stöda personen att prova på olika sätt att förverkliga och vidare­utveckla idén.

text: Heidi Furu

Läs hela artikeln i papperstidningen eller i den finlandssvenska tidskriftsajten Paperini!

Utgiven i Forum nr 2018-09

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."