Utgiven i Forum nr 2011-11

Omtvistade metoder ger mer olja och gas

av Leif Bergström Forum 2011-11, sida 22-23, 24.11.2011

2 2 2 & & 3 f2] a

OLJA OCH GAS. Antalet anläggningar somanvänder hydraulic fracturing väntas öka i Europa.

Omtvistade metoder ger mer olja och gas

I Energi. En utvinningsteknik som kallas hydraulic fracturing ökar märkbart utbudet av olja och gas. Det ger ökade inkomstmöjligheter för vissa länder och regioner men riskerar att bromsa upp utbyggnaden av alternativa energiformer.

LEIF BERGSTRÖM I NEW YORK

Xx Ett ökat utbud av olja och gas förändrar så välden ekonomiska som den politiska världskartan. Medan industriländer kan bryta beroendet av Mellanösterns Opec-länder kan en del utvecklingsländer hoppas få en ny inkomstkälla.

Men utvecklingen försvårar ytterligare de förnybara energiformernas konkurrenskraft — och ökar ytterligare riskerna för klimatförändring och andra miljöhot.

För gasutvinning har möjligheten att borra horisontellt, kombinerat med en teknik som kallas hydraulisk brytning, öppnat möjligheten att utvinna gas från vida skifferfält långt under jordytan. ”Hydraulic fracturing kallas här förkortat ”fracking” och innebär att enorma mängder vatten och giftiga kemikalier under högt tryck sprutas ned i borrhål för att bryta loss gasfyndigheter ilerskiffer.

Det är USA som tills vidare leder utvecklingen och stater som Pennsylvania, Wyoming och Oklahama har redan blivit gasproducerande. New York kan stå näst i tur. Utvinningen har redan nått sådana mängder att priset på naturgas fallit.

Samtidigt öppnar bättre borrteknik nya oljefält på allt större havsdjup. Fjolårets explosion på BP:s Horizon-plattform i Mexikanska bukten tycks endast ha inneburit en tillfällig inbromsning.

Tillsammans öppnas därmed enorma nya fyndigheter. För bara något årtionde sedan talade man om att kolvätetillgången var på väg att ta slut. Tillsammans med miljöargumenten framstod det som ett skäl att utveckla nya alternativa energikällor. Nu förändras den ekvationen — åtminstone kortfristigt.

”De fossila bränslenas era förlängs med flera årtionden. Okonventionell utvinning av olja och gas befinner sig i början av en teknologisk cykel som kan vara i 60 år”, säger IVAN SANDREA som är direktör vid ENERGY INTELLIGENCE GROUP.

Hydraulisk brytning kan öppna enorma gastillgångar inte bara i USA, utan ock FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 11 201 ”De fossila bränslenas era förlängs med flera årtionden. Okonventionell utvinning av olja och gas befinner sig i början av en teknologisk cykel som kan vara i 60 år såi Europa, Kina, Afrika och Argentina. Även Saudiarabien uppges överväga ny prospektering. Fastidet fallet kan de stora vattenmängder som krävs för att frigöra gasen från skifferberget bli ett hinder. I Europa har de stora oljebolagen redan hyrt in sig på land i Polen, och om det blir en framgång kan Tyskland och Sverige stå näst i tur.

Aktivister protesterar mot riskerna. Utbyggnaden fortsätter om de stora olje- och gasbolagen får som de vill. Som alltid i energifrågor finns mindre attraktiva effekter och rader av engagerade miljöaktivister kämpar emot. Gasutvinningen har inneburit att boende nära gaskällor kunnat tända eld på vatt net ur kökskranen och i några fall har de stora bolagen gjort upp med markägare vars vatten enligt uppgift förgiftats.

Aktivister ser faror både i gasutsläppen ochiförekomsten av de kemikalier som sprutas ned med vattnet och innehåller flera giftiga och cancerframkallande tungmetaller. En del av vattnet och kemikalieblandningen samlas sedan i dammar eller cisterner, resten stannar i jorden. Energijättarna hävdar officiellt att sådana skador är omöjliga — gasbrytningen äger rum någon kilometer under grundvattenreserverna som därmed skulle vara skyddade av tjocka bergslager.

I väntan på en omfattande rapport från amerikanska miljövårdsverket som bör komma nästa år, har grannstaterna Pennsylvania och New York valt två olika vägar. I Pennsylvania har tusentals gaskällor borrats. Det hjälper den lokala ekonomin i tidigare avflyttningsbygder. New York har i stället valt att invänta vidare studier av miljöeffekter. Båda staterna ligger till delar över Marcellus-formationen, en av de största och mest lovande skifferformationerna i världen.

Nya oljeländer. För djuphavsborrning efter olja ligger Norge och delar av Mexikanska bukten i täten. Men Brasilien, Angola, Kina och andra delar av Asien har också lovande fyndigheter. Till och med Israel, som hittills varit det oljefattiga undantaget i Mellanöstern hoppas på nya fält i Medelhavet. De stora outforskade fyndigheterna kan dock finnas i den arktiska regionen. Och där, säger aktivister, är miljöriskerna så mycket större d blotta kylan skulle försvåra rensningsarbetet vid eventuella utsläpp.

Drabbar förnyabara alternativ. De nya fyndigheterna har också fått en del investerare att vända ryggen till förnybara energikällor. För några år sedan levde vindkraft och solceller på hoppet om stigande priser på olja och gas — och på hjälpen från offentliga subventioner. Den statliga hjälpen har åtminstone delvis dragits bort av lågkonjunkturen, och de ny fyndigheterna av fossila bränslen gör det allt svårare att konkurrera med priset.

Miljöaktivister är oroade, också därför att den okonventionella utvinningen av fossila bränslen, från Kanadas oljesand till hydraulisk gasbrytning är mer energikrävande än utvinningen från de ursprungliga oljefälten i Texas eller Mellanöstern. Och medan världens totala energibehov ökar när delar av utvecklingsvärlden industrialiseras, vilket experter menar garanterar en framtid också för förnybar energi, kommer en ökande andel av energibehovet att tillfredställas av nya olje- och gasfyndigheter. Det väntas ytterligare öka växthuseffekten.

St! är det enda finländska företag som producerar etanol för fordonsbruk. Företagets etanolfabri i Närpes (bilden till vänster) använder bioavfall som råvara.

Stort behov av inhemsk bioetanolproduktion

STELLA WAHLSTRÖM TEXT

Det finns behov att utöka den inhemska bioetanolproduktionen. Finlands mål är att 20 procent av trafikbränslet ska vara förnybart 2020, och eftersom efterfrågan på bioetanol också växer i andra EU-länder kommer Finland inte att kunna förlita sig på import.

För tillfället är St1 det enda finländska företaget som producerar etanol för fordonsbruk. Str har sju produktionsanläggningar och använder avfall från livsmedelsindustrin, hushåll och butiker som råvara.

Enligt NIKLAS VON WEYMARN, ledande forska re på VTT, finns det produktionspotential för åtminstone 20 anläggningar till, förutsatt att man får med cellulosa i råvarubasen. von Weymarn säger att den cellulosabaserade teknologin håller på att bryta igenom som bäst och hänvisar tillltalien där världens första halmetanolfabrik är under konstruktion.

I dag finns det cirka 6 000 flexfuel-bilar i trafiken, men redan år 2020 kommer alla nya bensinbilar att vara av flexfuel-modell, förutspår HARRI KALLBERG på informationscentralen för vägtrafik (Tieliikenteen Tietokeskus).

Utgiven i Forum nr 2011-11

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."