Utgiven i Forum nr 2020-03

Öresundsbron gav blodad tand

av Henric Borgström Forum 2020-03, sida 22-23, 09.04.2020

Flera gigantiska broprojekt har skissats över Kattegatt och över Öresund. Frågan är om pengarna finns för att förverkliga dem alla eller om projekten riskerar rinna ut i sanden.

Danmarks två nya storbroar de senaste decennierna, Öresundsbron från Köpenhamn till Malmö samt Stora Bältbron mellan Fyn och Jylland kompletteras 2028 mellan Fehmarn i norra Tyskland och Fyn.

Samtidigt arbetar utredningsmaskinerierna för fullt med tre nya fasta förbindelser under och över Öresund. Dessa har kraftig uppbackning av lokala politiker i kommuner och regioner på svenska sidan.

Däremot är entusiasmen begränsad hos svenska rikspolitiker i Stockholm och kallsinnig hos ointresserade danska politiker – åtminstone när det kommer till finansiering med eller utan vägtullar.

Utgångspunkten är behovet av snabbare kommunikationer, prognoser om kraftig ökad bilism samtidigt med önskan om mer gods till kontinenten via järnväg.

Henric Borgström text

Läs hela artikeln i papperstidningen.

Utgiven i Forum nr 2020-03

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."