Österbottniska bankkriget

av Kaj Eklund Forum 1987-16, sida 28, 22.10.1987

Taggar: Personer: Allan Blom Teman: banker

HAB:s starke man, Allan Blom, blev inte tagen på allvar vid fusionen HAB—FBF. Först idag, d kr

HAB:s arv skingrats för vinden, börjar man tänka på samma sätt på FBF.

ÖSTERBOTTEN: Blodigt krig om HAB:s arv

Bankkriget i Österbotten bröt ut vid delningen av arvet efter Helsingfors Aktiebank oc pågår fortfarande.

Efter det blodiga slaget vintern 1985-86 har arvet skingrats för vinden. Bankgrupperingarna har gått i ställning och inlett en kapprustning utan like. De vässar sina organisationer och satsar inom alla läger på företagssektor och värdepappersservicen.

tion en stark ställning | svenska Ös terbotten som främst grundade sig på specialnäringarna pälsdjursuppfödning, växthusodling och den livliga småföretagsverksamheten i landskapet. En tredjedel av HAB:s balans och hälften av vinsten härrörde från Österbotten. Kreditmässigt var området det bästa bland bankens distrikt.

Begärligt byte och förlorat distrikt

Det här gjorde att konkurrenterna begärligt kastade sig över bytet efter fusionen HAB-—FBF. I turbulensen efter fusionen förändrades i stort sett alla bankers kundstruktur. Kundernas banktrogenhet försvann då gamla kunder märkte att bankerna dumpade priserna för att locka över företag från det slaktade HAB

De som seglat upp på kriget är utan tvekan Postbanken och sparbanksgruppen. To | |nens Aktiebank hade av tradi 2 talt sett var HAB även marknadsledare på värdepappersförvar i Österbotten med över 5 000 förvar. En hel del av dessa har drivit över till KOP. som strax efter fusionen satte högsta prioritet på före detta HAB-kunder.

HAB:s starke man I Österbotten var den färgstarke bankmannen Allan Blom som fungerade som regiondirektör för Österbotten och var medlem av bankdirektionen.

Vid fusionen 1986 applicerades FBF:s distriktsindelning på HAB-kontoren. Svenska Österbottens kontor hör till västra Finlands distrikt med distriktskontor i Tammerförs.

Blom förespråkade, inför fusionen, en organisationsmodell där svenska Österbotten skulle utgöra ett eget distrikt med egen distriktsdirektör. Men han vann inte gehör för tanken, inte ens hos Kari Kyllönen, som då var distriktsdirektör vid västra Finlands distriktskontor i Tammerfors, och som numera satts som VD vid Tietoperintä.

Blom fortsatte att köpslå och föreslog i stället ytterligare en företagsavdelning i Österbotten, den här gången med placering i Jakobstad, vid sidan av den som redan fanns i Vasa. Inte heller här fick han sin vilja igenom.

Brytning

Då han finner att brytningen mellan horom och FBF:s ledning är definitiv lämnar han HAB och tillträder tjänsten som regiondirektör för Postbanken i Vasa län. Vid brytningen med HAB—FBF sade han oblygt att bankstrukturen i länet kommer att förändras. Han kom att få rätt.

I dag har han tvättat av statsbanksstämpeln från Postbanken | Österbotten och opererar med ett kostnadseffektivt kontorsnät som är gemensamt med posten.

Ironiskt nog inrättades i september i år inom FBF en direktörstjänst över kontoren vid västkusten med placering i Vasa. Bloms idé om ett eget distrikt dammades alltså av och togs i bruk.

Det här tolkas som ett medgivande från FBF:s sida att man förlorat bankkriget i Österbotten och nu försöker rädda vad som räddas kan.

Kapprustning

De ledande lokalbankerna Vasa Sparbank, som är länets största bank, och Vasa Andelsbank har båda stärkt sina företagssektorer och sin värdepappersservice, men de tyngs resultatmässigt av stora kontorsnät. Vasa Sparbank t o m säljer och köper aktier över disk, en serviceform avsedd för småsparare.

KÖP har infört en rörlig värdepappersexpert i länet och vässar sin organisation enligt bankens mönster: Vasa företagsbank som är KOP:s företagsbanrk, kommer att täcka i stort sett samma område som gamla HAB, men KOP har inte samma tyngd och kontorsnät bakom sig.

Lagom till fusionen HAB—FBF rehabili’erade KOP i Vasa sitt resultat och uppvisade överraskande höga tillväxtsiffror: både depositionerna och utlåningen ökade i fiol över 20 procent. Depositions- och checkräkningsökningen i Vasa för FBF:s och de idigare HAB-kontoren uppgick i fjol till 9,6 procent, medan den markmässiga utlåningsökningen uppgick till 15,6 procent. Greppet skärps i konkurrensen. Postbanken ligger väl till med tanke på att dess kon’orsnät är gemensamt med postens: utbyarna har förlorat sin bybutik och sin skola. Men är byborna villiga att offra postkontoret?

Samtidigt är lokalbankernas ställning stark. De är måna om sin ställning och försvarar den genom en expansiv kreditpolitik och genom att stärka sin företagssektor.

Fusionen HAB—FBF gav inte en ekvation där 1+1=3.

Kaj Eklund 16/1987 FORUN,

Utgiven i Forum nr 1987-16

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."