Utgiven i Forum nr 2011-05

Outsourcing – två sekunder i taget

av Jens Finnäs Forum 2011-05, sida 16-17, 26.05.2011

Taggar: Teman: outsourcing

EB FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 5 2011

Outsourcing två sekunder i taget

BÖRJAR IUSA.

Microtask lanserar i vår sina tjänster i USA, somär företagets huvudsakliga marknad. ”Arbetsprocessernaär inte lika optimerade där somiEuropa ioch med att arbetskraften är dyrare”, säger Ville Miettinen.

Henry Fords systematiska arbetsfördelning och rullande band revolutionerade i början av 1900-talet tillverkningsindustrin. I dag är Microtask ute efter att göra någonting liknande på nätet.

JENS FINNÄS TEXT

Xx Allt började efter en längre resa i Sydamerika. VILLE MIETTINEN, som vid tidpunkten arbetade på nvidia i Silicon Valley, återvände till Finland med kameran fylld med tusentals bilder som han ville arkivera på ett systematiskt sätt. Men han ville inte göra det själv.

”Bilderna fanns i digital form, jag hade en internetuppkoppling och jag hade ett kreditkort. Samtidigt visste jag att det finns en massa människor ute i världen som skulle vara villiga att göra det här jobbet. Men det fanns ingen som kunde föra oss samman”

Här föddes MICROTASKS affärsidé: att ta digitalt rutinarbete, bryta upp det i små beståndsdelar (”microtasks”) och distribuera uppgifterna till en global arbetsstyrka. Lite som ett fordskt rullande band i globalt format, fast med ettor och nollor som byggstenar.

Gratis arbetskraft. År 2009 sjösatte Ville Miettinen idén, efter att ha samlat ihop ett gäng medarbetare och lite finansiering. Intresset för företaget har sedan dess varit stort. Tunga amerikanska tidningar som NEW YORK TIMES Och WiRED har redan uppmärksammat Microtask.

Efter två finanseringsrundor har man skrapat ihop 1,5 miljoner euro med danska SUNSTONE CAPITAL som en av de stora investerarna. I en tredje runda försöker man få in

STAKALRIN ETUSIVULL ytterligare 3 miljoner. I dag har företaget tolv anställda i Helsingfors, Tammerfors och San Fransisco.

Men vad är det då Microtask gör (eller rättare sagt tänker göra, själva verksamheten är fortfarande i sin linda)?

För det första riktar man sig till nationalbibliotek och mediehus som vill digitaliser sina arkiv, för det andra till företag och andra organisationer som behöver koda handskrivna formulär och blanketter.

I mars lanserades projektet Digitalkoot vars syfte är att arkivera Nationalbibliotekets gamla texter. Texterna är redan inskannade, men många ord, som systemet inte klarar av att läsa, måste matas in manuellt.

Att anställa folk för att utföra det här monotona arbetet hade varit både dyrt och tidskrävande. I stället har Microtask skapat ett webbspel där spelaren på tid ska fylla i så många ord som möjligt. Med hjälp av det här spelet har hittills 36 000 personer bidragit till att digitalisera nationalbibliotekets arkiv — gratis.

”Finlands nationalbibliotek har fyra miljoner sidor tidningsmaterial som väntas ta omkring fem år att arkivera. Skulle vi lyckas göra ett avtal med till exempel det brittiska nationalbiblioteket skulle vi ha jobb till världens ände?”

Asiater gör grovjobbet. Den andra delen av Microtask påminner mera om traditionell outsourcing. Idén är att till exempel ett försäkringsbolag, som hanterar stora mängder pappersblanketter, ska kunna faxa in formulären till Microtask.

Formulären styckas sedan upp i små bitar, skickas vidare för att kodas och återvänder i en prydlig databas. Eftersom de personer som gör själva kodningen aldrig ser mer än ett enskilt fält kan man kringgå alla sekretessproblem.

För själva grovjobbet står underleverantörer i låglöneländer som Indien, Filippinerna och Kina. På sikt har man också förhoppningar om att expandera i Afrika. Utgångspunkten är att bara de absolut nödvändigas adetlt te uppgifterna ska utföras i dyra länder som Finland.

”Problemet är att en del uppgifter kräver vissa språkkunskaper. Det är svårt för finska företag att outsourca tjänster som kräver finska. En idé är att utnyttja telefonister vid telefoncentraler för att göra mikrouppgifter när de inte har samtal att svara på. Vi skulle allt så kunna hyra telefonisternas sysslolösa tid Å andra sidan kan man fråga sig om det verkligen behövs finländare för att koda finska formulär. I ett experiment jämförde Microtask hur välen grupp kineser klarade av att koda finsk text jämfört med en grupp finländare. Finländarna var visserligen betydligt snabbare, men kineserna, som matade in orden bokstav för bokstav, var de facto nog grannare. Och naturligtvis mycket billigare.

Ny syn på arbete, Vill man bli lite filosofisk kan man säga att Microtask inte bara söker nya vägar att outsourca arbetsuppgifter till en global marknad, utan också omdefinierar hela begreppet arbete.

”Viärlåstaiett 1900-talstänkande där du har en arbetsgivare, jobbar åtta till fyra och lyfter fast månadslön oavsett hur bra du jobbar. Det här är en otroligt oflexibel och svårrubbad struktur. Ska du till exempel ha flera arbetsgivare måste du genast ha ett nytt skattekort”

Ville Miettinen ser framför sig en arbetsmarknad där vi gör små insatser här och där, och där gränsen mellan arbete och fritid inte är lika självklar som i dag. Tänk dig till exempelett betalsystem där du för att få läsa en artikelpå nätet kan välja att utföra ett antal mikrouppgifter i stället för att betala med pengar.

”Vi blir allt mer mobila och är inte längre bundna av vår fysiska arbetsplats. Du kan sitta på bryggan på stugan och jobba när det passar dig. Strukturer som arbetstid finns i hög grad till bara för att övervaka dig som arbetstagare. Om vi lyckas automatisera arbetsfördelningen kan vi bli av med den här kontrollen”, säger Ville Miettinen.

En brygga i skärgården alltså - är det framtidens rullande band? Henry Ford skulle antagligen ha gillat idén.

Utgiven i Forum nr 2011-05

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."