Utgiven i Forum nr 2014-11

På jakt efter jackpot i Asien

av Björn Ådahl Forum 2014-11, sida 30-31, 27.11.2014

På jakt efter jackpot i Asien

En finländsk lilliput med attityd gör väsen av sig i Asien. Jolla, Jolla!

BJÖRN ÅDAHL TEXTA BILD

X Kina är i nyckelposition då smarttelefonbolaget Jolla vill erövra världen med sitt operativsystem.

Det tar inte många minuter för Jollas styrelseordförande Antti Saarnio att visa sina gäster bolagets kontor i Hongkong. Tillsammans med sex kolleger delar Saarnio på två kala rum med en behaglig vy över subtropiskt gröna sluttningar.

Det anspråkslösa kontoret bildar en skarp kontrast till Jollas ambitiösa planer. Målet är att göra bolagets unika operativsystem Sailfish världsledande.

Kontoret öppnades på hösten år 2012, det vill säga ett år efter att Jolla grundades i Finland. Saarnio berättar att det enda från början var klart att Jolla bör vara aktivt i Kina, för att bädda för genombrott.

”Nästan alla tänkbara strategiska samarbetspartner finns i Kina. Det måste vara frågan om bolag med väldiga resurser och en insikt i att den här branschen står inför revolutionerande omvälvningar”, konstaterar han.

Kineserna springer. Saarnio beklagar att det för Jollas del bara är att glömma Europa, kontinenten saknar helt potentiella partner. I USA skulle det däremot vara möjligt att hitta en, men Saarnio anser att de amerikanska kandidaterna inte är jämförbara med de kinesiska.

”För att åskådliggöra skillnaderna mellan dagens Kina och USA brukar jag säga att Amazon promenerar medan Alibaba springer. I det fallet är rollerna verkligen ombytta”

Saarnio hänvisar till e-handelsbolaget Alibaba som grundades av engelskläraren Jack Maår 1999 då Kinas IT-sektor inte ännu hade trampat ur barnskorna. Bara 14 år senare skötte Alibaba transaktioner som var värda mer än Amazons och eBays sammanlagt.

Saarnio påminner om att det också finns andra kinesiska internetbolag som är okända i väst men som har vuxit närmast ofattbart snabbt. Som exempel nämner han webbportalen Tencent samt Baidu som driver bland annat en söktjänst med samma namn.

”Dessutom finns det imponerande nya smarttelefontillverkare så som Xiaomi, men deras betydelse minskar i framtiden”

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 112014

FRAMTIDSTRO. Jakten på den oumbärliga appen och amuletten sysselsätter tusentals startups.

Smarttelefonerna utvecklas till en kombination av nöjescentraler och shoppingcentrum, och då är det strunt samma vem som tillverkar skalet. De som producerar eftertraktad programvara och de bästa operativsystemen tar över och utgår som segrare, förutspår Saarnio.

Finland vände ryggen. Saarnios främsta uppgift är att söka finansiering. Två år efter att han satte igång har 30 miljoner euro investerats iJolla.

”Ett så här litet bolag borde inte kunna få ihop så mycket pengar, i synnerhet då inte en enda stor institution deltar. Det visar att fi nansiärer utanför Finland tror på att Jolla har en ljus framtid. Mindre än tio procent av investeringarna härstammar från Finland”, berättar han.

Med undantag för Utvecklingscentret för teknologi och innovationer, Tekes, har få finländska organisationer och bolag varit villiga att satsa på Jolla. Speciellt besviken är Saarnio på att inte ett enda pensionsbolag har investerat.

Saarnio misstänker att Nokias öde harlett till att man i Finland ställer sig skeptiskt till hela IT-branschen. Dessutom kan en del finansiärer ha avskräckts av all den publicitet som Jolla fick i Finland redan i början.

Djungelns lag. Utan sitt omfattande och internationella kontaktnät av finansiärer hade Saarnio inte kommit någonvart.

Han byggde upp nätverket medan han drev sitt egna konsultbolag, East Partners, som var inriktat på Ryssland och ett antal andra östeuropeiska länder.

Han var också med om att grunda konsultbolaget August Associates i Helsingfors år 2001.

Saarnio berättar att han har lärt sig att det är ännu svårare att fungera i Kina än i Östeuropa. Det gäller att hela tiden beakta att Kina inte är ett rättssamhälle, och att det ofta är djungelns lag som gäller.

”Till en början förstod jag inte heller i hur hög grad kineserna anser att Kina tillhör dem själva. Nu vet jag att utlänningar för dem bara är ett redskap som kan hjälpa dem och sitt land att gå framåt. Om man accepterar det faktumet kan man klara sig utmärkt”; konstaterar han.

I det autonoma finanscentrumet Hongkong är det däremot lätt att verka. Där har Saarnio också hittat finansiärer, bland dem det börsnoterade bolaget China Fortune Holdings som köpte Jollas aktier för en miljon euro kort efter att Jolla öppnade sitt kontor i den förra brittiska kolonin.

”Jag kände till att China Fortune Holdings ordförande Steve Lau hade skaffat sig rätten att distribuera Nokias mobiltelefoner i Kina redan år 1993 då Nokia ännu var okänt i Asien. Det var glädjande att Lau genast blev intresserad också av Jolla”, berättar Saarnio.

För mycket Google. Saarnio räknar med att Jollas operativsystem Sailfish kan framst som något av en räddande ängel i Kina. Han säger att de kinesiska operatörerna har byggt upp sin verksamhet på kvicksand i och med att de använder tiotals olika varianter av Android med öppen källkod.

Det är Google som förser operatörerna med källkoden, så Google kan när som helst börja begränsa systemens användbarhet. Saarnio kan inte tänka sig att ett land som Kina i längden kan tillåta att ett amerikanskt bolag dominerar en sektor som spelar en allt mer central roll i samhället.

Kinesiska bolag försöker själva utveckla nya operativsystem, men Saarnio är säker på att de inte lyckas förrän det är för sent.

Han påpekar att ett system som Sailfish består av tjugo miljoner rader av kod, så det tar åratal att få till stånd en färdig produkt även om ett forskningsteam förses med oändliga resurser.

”Kineserna blir helt enkelt snart tvungna att införa ett enhetligt operativsystem som inte kan kontrolleras av Google. Jag tror att de kommer fram till att Sailfish är det bästa och nästan det enda alternativet”, säger han.

Saarnio tillägger att Indien är i en motsvarande situation som Kina. Också där marknadsför han aktivt Jolla och Sailfish.

Tvivelaktiga beslut. Sailfish baserar sig på operativsystemet MeeGo som länge utvecklades av Nokia och Intel. En av fördelarna med Sailfish är att systemet också fungerar med Android appar.

Nokias förra verkställande direktör Stephen Elop lät avveckla MeeGo-projektet innan det slutfördes. Flertalet av dem som nu arbetar för Jolla jobbade tidigare för Nokia, och besitter en mångårig erfarenhet av att utveckla MeeGo.

Saarnio berättar att han har hört otaliga experter inom branschen säga att de inte förstår varför Elop avslutade projektet. Ingen har ansett att det var ett klokt beslut. Själv misstänker han att det handlade om renodlad industripolitik.

”Som finländare måste jag säga det går kalla kårar längs ryggen när jag tänker på följderna av de beslut som fattades av Nokias ledning år 2011. Om Nokia i stället för Windows nu hade ett operativsystem å la Sailfish eller MeeGo skulle bolaget vara i en förträfflig situation. Det är sorgligt men sant”, säger Saarnio.

AKTUELLT I FÖRENINGARN tFf

Tekniska Föreningen = Driftingenjörsförbundet i Finland iFinland Banvaktsgatan 2 Å, Banvaktsgatan 2 A 00520 Helsingfors 00520 Helsingfors tfn: 040 585 25865 e-post: kanslitfif.f tfn: 040-585 0972, e-post: kanslidiff. 28.11 DIFF Österbottens traditionella julfes 28.11 Chalmersspex Herakles” i Åb 29.11 &30.n Chalmersspex Herakles” i Helsingfors 29.11 Teater: Folkets Dagblad, Vas 2.12 TFiF Valmöte, Helsingfor 2.12 DIFF Valmöte, Helsingfor 2.2 Hjärnträning för att orka bättre på jobbet, Helsingfors 4.12 Svenska företag rekryterar ingenjörer i Åb 13.12 TFiF-Åboavdelningens jullunchträff, Parga 16.12 DIFF Åboavdelningens valmöt 20.12 TFiF:s och DIFF:s traditionella jullunch, Helsingfors 30.12 Mamma Mia på Svenska teatern i Helsingfor 10.1 Teaterresa från Åbo: Mamma Mi 27.1 Mobilapparater och webbmedia - woksho 28.1 Jobbsökning i sociala medi 30.1-1.2 Skidresatill Vuokatt 10.2 Besök till Westenergy, Vasa

Se även www.tfif.fi eller www.diff.fi

NIORD

Ekonomföreningen Niordr.f. Banvaktsgatan 2, 00520 Helsingfors Cati Lilja, 0201 209 275

Läs om programmen i Niordbladet och på www,.niord.fi.

3.12 Bokslutsdag i Vas 3.12 Boktips på Akademe 10.12 Teater: Kredi 15.12 MM:s julkonserter i Tempelplatsens kyrka 17.12 MM:s julkonsert i Mejlans kyrk 17.12 Musikal: Mamma Mia 18.12 Bokslutsdag i Helsingfor —LKE

Ekonomiekandidatföreningen r.f.

Kontaktperson: Anders Nordlund, 040-1949 49 e-post: atnordlundÖgmailcom

Baraviföreningen rf

Kontaktperson: Torvald Lindberg, tfn: 0451015 414 e-post: torvald.lindberg&kolumbus fi

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 112014

Utgiven i Forum nr 2014-11

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."