Utgiven i Forum nr 2017-03

Paragrafernas disruption

av Torsten Fagerholm Forum 2017-03, sida 10-11, 30.03.2017

Juridikbranschen ligger ohjälpligen efter i utvecklingen inom den digitala revolutionen. Kunden är kung, vare sig företagen bekämpar eller bejakar utvecklingen, inser man på Fondia som väljer det senare alternativet.

Ligg i förkant och disruptera, eller bli själv disrupterad – den digitala verkligheten håller på att springa ikapp juridiken.

”Vi befinner oss i början av en lång utvecklingsfas”, inleder Mårten Janson, medgrundare till Nordens största affärsjurist­firma Fondia där han leder transaktions- och tvistlösningsteamet.

[caption id=“attachment_8892” align=“aligncenter” width=“440”]Virtuella jurister. ”Nu blir ingenjörerna lyckliga då maskinerna ersätter jurister”, säger Mårten Janson. Virtuella jurister. ”Nu blir ingenjörerna lyckliga då maskinerna ersätter jurister”, säger Mårten Janson.[/caption]

Då den fjärde industriella revolutionen ruskar om bransch efter bransch kan inga kostymnissar längre gömma sig bakom sina mahognyskrivbord. Digitaliseringen framtvingar ett utvecklat tjänsteutbud, både med tanke på prisvärdhet och marginalnytta för kunderna.

Tills nyligen måste alla juridiska dokument bollas fram och tillbaka per skanner och fax, samt undertecknas fysiskt med pappersfullmakter, medan originalen skulle arkiveras i fina mappar. Nu kan dokumentation bearbetas via molnet med spårbara ändringar och elektroniska, sökbara arkiv.

”Hela den juridiska kedjan blir extremt mycket effektivare, snabbare och billigare då all dokumentation och alla processer hanteras via en plattform som sammankopplar kund och jurist dygnet runt”, beskriver Janson.

[caption id=“attachment_8904” align=“aligncenter” width=“440”]Inga egna kodare. ”Vi vill inte bli beroende av mjukvarubolag eller någon exotisk kod”, säger Salla Vainio. Inga egna kodare. ”Vi vill inte bli beroende av mjukvarubolag eller någon exotisk kod”, säger Salla Vainio.[/caption]

Men är kunderna mogna med tanke på data­sekretess och gamla vanor?

”Det varierar”, medger Salla Vainio, koncernchef för Fondia. Hon har tidigare jobbat med djupgående förändring i tele-, IT-, media- och förlagsbranscherna.

”Vissa kunder är jättenyfikna på alla digitala möjligheter, medan andra inte ens vill använda e-post. Vi måste anpassa oss. Men nästan alla som har testat våra digitala tjänster är jättenöjda.”

Citius, altius. Digitaliseringen skapar nya affärsjuridiska tjänstebehov. Juridikens rådande affärsmodell, alltså timbaserad kompetensförsäljning, kan inte leva vidare i sin nuvarande form. Med denna insikt lanserade Fondia nyligen en digital plattform avsedd att försnabba kommunikationen, ge kunden real­tidsinformation och möjlighet att kika in i det juridiska maskineriet.

”Vårt mål är att kunden inte ens ska behöva att träffa juristerna, men de flesta vill det nog ändå, i något skede”, ler Vainio.

På sikt kan allt juridiskt bulkjobb standardiseras och automatiseras. Det frigör tid och hjärnkapacitet för krävande skräddar­uppdrag. Digitala servicekoncept är ett måste för bolag som vill förbli relevanta.

Men Fondia anställer inga egna kodare och siktar inte heller på att bli ett semi­teknikbolag.

”Men vi ser att bankbranschen, ekonomiförvaltning samt bokföring följer samma trend. Vi vill inte heller bli beroende av mjukvarubolag eller någon exotisk kod som låser in oss hos en tjänsteleverantör eller föråldras”, säger Vainio.

Trenden är uppenbar: vi glider bort från kapitaltungt ägarskap av till exempel bilar (MaaS, mobility as a service) vilket banar väg för outsourcade juristavdelningar (LDaaS, legal department as a service).

Fondias främsta målgrupp är bolag med en omsättning kring 10–100 miljoner euro.

”Dessutom betjänar vi tillväxtföretag som vill växa och internationaliseras, också börsbolag som vill utlokalisera specifika, till exempel arbetsrättsliga, frågor till oss”, berättar Vainio.

Börsdebut. Något överraskande offentliggjorde Fondia i början av januari sitt intresse för en notering på First North Finland, börsens lista för tillväxtföretag. Emissionen tecknades 10,8-faldigt och den egentliga börshandeln inleds 4 april. Fondia blir den första juridiska byrån i Norden noterad på en offentlig marknadsplats. Globalt finns två börsnoterade juristbolag, i Storbritannien och Australien, men de är mer nischade.

Fondia vill få tillgång till kapitalmarknaden för att finansiera investeringar och en utvidgning internationellt. Medelstora kundbolag är ett ”underbetjänat” marknadssegment.

”Att anställa en egen jurist är inte alltid lönsamt för mindre och medelstora företag eftersom behovet av juridiskt stöd varierar starkt”, medger Vainio.

Därför prickar Fondia in sitt tjänsteutbud ”mitt emellan” större företags egna juridiska avdelningar och advokatbyråer som säljer experttjänster till timpris.

I ett antal år har Fondia erbjudit den kostnadsfria tjänsten Virtual Lawyer, en juridisk databank med 1 700 artiklar på finska och engelska skrivna för icke-experter. Där finner man svar på de vanligaste spörsmålen inom personalfrågor, avtal, bolagsrätt, finansiering och tvistelösning. Avtalsmallar och check­listor ingår.

”Det värsta, både för juristbyrån och för kunden, är då kunden själv har googlat fram avtalsmallar från USA, dokument som saknar all logik med tanke på det finländska rättssystemet. Det leder bara till katastrof och är tidsödande”, suckar Janson.

Läs hela artikeln i papperstidningen eller i den finlandssvenska tidskriftsajten Skriftly!

Torsten Fagerholm text

Utgiven i Forum nr 2017-03

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."