Pengar växer bland gräsrötterna

av Torsten Fagerholm Forum 2016-09, sida 07, 27.10.2016

Taggar: Personer: Thomas Petroff

Pengar växer bland gräsrötterna

Thomas Petroff är country manager Finland för Invesdor, Nordens ledande plattform för aktie- och obligationsbaserad crowdfunding. Han jobbade i 20 år med företagsfinansiering på Nordea.

Vad gör Invesdor?

Vi arrangerar aktie- och skuldebrevsbaserad gräsrotsfinansiering, alltså matchar vi efterfrågan och utbud på pengar som ska nå ambitiösa tillväxtföretag. Vi är också en försäljningsoch teckningsplats för noterade bolag som gör emissioner. Kundernas grundbehov är desamma som vid mitt tidigare jobb: kapitalstrukturer, emissioner, eget och främmande kapital. Förverkligandet och de tekniska lösningarna skiljer sig från traditionell corporate finance.

Vilka chanser har bolag som söker gräsrotsfinansiering?

Vi har screenat affärsidéerna hos över 2 000 företag, utfört över 150 finansieringsrundor, och nått målet i fler än 60 fall. Investerare ska via några musklick kunna bli ägare i eller låna pengar till onoterade bolag, samt erhålla all tillbörlig information. Vi fokuserar på Finland samt Norge, Danmark och England, och utvecklar därtill våra tjänster i Sverige.

Hur ser en typisk investerare ut?

Dels den breda allmänheten, därtill entreprenörs- och tekniksinnade investerare som gillar att engagera sig och utforska det nya. Fältet växer, både med tanke på volym och bredd. Vi ser allt fler privata investmentbolag, samt familjer och större institutioner som vänjer sig vid tanken.

Det handlar om mer än bara pengar?

Bolagen som söker finansiering idkar samtidigt marknadsföring och gör sig kända för en bred publik, vilket engagerar kunder och fans. Finansiering utgör en del av valideringen - gillar investerare och allmänheten företagsidén? Sociala medier är extremt viktiga verktyg inom kampan THOMAS PETROFF. Country manager Finland för Invesdor.

jerna. Efter utförda transaktioner fortsätter vi att förmedla information, till exempel angående bolagsstämmor.

Vilka är minimikraven?

Vi är ingen domare, men vi förmedlar information och ger vår åsikt om genomförbarheten. Att ha en idé räcker inte. Ett bolag är moget för crowdfundning då det har en produkt och en försäljning som är känd hos eller berör publiken. Succéer brukar bygga på en klar, övertygande tillväxtstory: hur man tillfredsställer ett specifikt behov och hur man skalar upp verksamheten. Det är lätt att scrolla förbi invecklade prospekt. Webben är det överlägset viktigaste verktyget för informationsspridning. Presentationsvideor måste vara korta, koncisa och ärliga. Vid besvikelser vänder sig massan emot bolaget.

Hurdana volymer talar vi om?

Vihar uppsamlat nästan 18 miljoner åt våra kundbolag: IT-mjukvara, tillverkning, handel, service. Vi har förmedlat kapital till numera börsnoterade digitalbyrån Siili Solutions, Huone, Claned, Ekorent, Heeros, Cityvarasto, HIFK:s fotbollssektion, citypoolen Allas, Bryggeri Helsinki, Amalias Limonadfabrik, och så vidare. Invesdor vill bli Europas ledare inom gräsrotsfinansiering. Viser stor potential i förmedling av obligationer z z fp un [>] [=] 2

Finland är fullt av fina onoterade medelstora bolag och väletablerade familjeföretag.

Kan crowdfunding minska EU:s bankberoende? Börsnoterade företag har länge tagit in all lång finansiering på summor över 50 miljoner euro via obligationer. En öppen fråga lyder: vem ska hjälpa medelstora och mindre bolag som söker mindre summor, kanske bara enskilda miljoner? Ingen standardiserad plattform existerar än.

Fruktar ni biverkningar av brexit?

England är den största och mest aktiva crowdfunding-marknaden i Europa, bland företag och investerare. Vår nya Londonfilial kör för fullt med den lokala marknaden och försöker kanalisera investerare därifrån mot Norden. Crowdfunding-volymerna fördubblas varje år i Europa, även i Finland. Lagen som trädde i kraft i september i Finland möjliggör 5 miljoner euros transaktioner, vilket underlättar expansionen. Vi har valt den öppna linjen och har tillstånd att erbjuda investeringstjänster, vilket vi har notifierat inom EU.

Samarbetar ni med riskkapitalfonder? Entreprenörer når ett vägskäl då de fundera på om de vill söka kapital från allmänheten el ler via affärsänglar samt venture capital-fonder. Crowdfunding är en mycket öppen finansieringsform. En och samma transaktion kan delas upp iflera bitar där alla deltar med samma villkor: affärsänglar, VC och crowdfunding. Olika aktörer tillför bolaget olika element. Vi diskuterar hela tiden vad vi kan göra tillsammans med andra aktörer för att utvecklas. Vihar bara sett början av efterfrågan på crowdfundingtjänster, branschen utvecklas med fart.

Hur skiljer ni er från konkurrenterna som växer fram som svampar efter regn (Venture Bonsai och FundedByMe)?

Vi har ett brett tillstånd att erbjuda investeringstjänster, vilket alla inte har. Invesdor vill vara enklast att använda och mest informativa, både för investerare och för kundbolag. Det kräver ständig utveckling, kunderna röstar via sina klick och feedbacken är omedelbar. mm

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 92018

Utgiven i Forum nr 2016-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."