Utgiven i Forum nr 2014-04

Pengen i kris, men ordet lever

av Torsten Fagerholm Forum 2014-04, sida 07, 24.04.2014

Pengen i kris, men ordet lever

Varför återvänder du till journalistike efter att ha varit borta i 6 år “Jobbet fanns inte tidigare: jag kunde inte tacka nej till ett helhetsansvar för både ordet och pengen. Bolaget är i kris. Jag vill vara med och försöka rädda KSF Media”

Varför figurerar samma personer då toppjobben i Svenskfinland delas ut “Många finlandssvenskar har skaffat perspektiv utifrån. Uppdragets art, inte språktillhörigheten, bör styra rekryteringen?

KSF Media gör kontinuerligt minst 3 miljoner euro årlig förlust. Är lönsam finlandssvensk journalistik en utopi “Vi behöver djupa strukturella förändringar i arbetssättet. Visionen är en trovärdig journalistik som ger värde åt läsarna. Samtidigt behövs kommersiellt framgångsrika nya koncept för företag och privatkunder”

Vilka nya marknader finns då HBL Kväll, HBL+ och Studio HBL inte genererar inkomster “De digitala lanseringarna har lyckats myck et väl med målet att höja bruket av digitala konton. Nu intar vi en kortsiktigare lönsamhetsstrategi, med koncept som har intjäningspotential från dag ett?

Som den ’nye Amos Anderson” har du stor makt, Vad vill du ändra på “Bolagets styrelse tar besluten. Vihar en samsyn på målsättningarna. Under 2014 läggs organisationen om. I samarbete med andra aktörer vil vi skapa ännu bättre och mer kostnadseffektivt journalistiskt innehåll. Vi bygger förutsättningar för effektivare försäljning av print och digi?

Kan KSF Media producera text på finska, omvända finskspråkiga läsare och få nya läsare utanför Finland “Gränser är till för att gå över. Det finns en stor styrka i det svenska, vi kan säkert kapitalisera mera på den. För mig är varken finska, ryska eller engelska främmande som redskap för att nå helt nya målgrupper med ett unikt innehåll i fungerande kontexter”

MEDIEDIREKTÖR.

er son

Det är tunnsått med ekonomirapportering på svenska i Finland. Hur sporra ekonomisk allmänbildning och företagande?

Allt fler läsare väljer innehåll framom språket det serveras på. Är det vettigt för KSF Media att konkurrera med ekonomijournalistik på finska och engelska? Vilket substansmervärde kan vi erbjuda? Här behövs samarbete?

Svenskan är ingen garant för betalande nyhetskonsumenter. Hur kan papperstidningen nischa sig “Just de här frågorna processar vi frenetiskt. Svaren kommer att synas i produkterna under 2014”

Hur få tag i under 25-åringar som vägrar betala för nyheter “Jag tror inte att det går att få betalt av läsare för enbart ett brett journalistiskt innehåll på nätet. Vi måste nischa oss och sälja innehåll i anslutning till tjänster och service som attraherar olika målgrupper. Nya produkter bör testas på marknaden i ett tidigt skede. Om de inte håller måttet ska vi våga lägga dem åt sidan = z = E 2 ä

Det talas om mediesamarbete i Svenskfinland (se fusioner på finskt håll). Vad betyder centraliserad produktion för läsaren? “Självklart ska Svenskfinland lära sig av andras lösningar, och hitta egna framgångsmodeller. Det finns utrymme för mycket mer samarbete. Läsarna får nya möjligheter att köpa olika sorters innehåll. Mångfald behövs för lokala nyheter, opinionsbildning och kulturkritik, det mesta andra kan vi samarbeta kring. Läsarna har tillgång till en bukett av medier på svenska också i framtiden - men den ser annorlunda ut än i dag”

Tvingas joumalister byta bransch “Jag vågar inte sia om hur våra tidningar ser ut om ett år, lika lite vill jag förutspå hur de finlandssvenska journalisternas arbetsmarknad ser ut 2015. Vi gör en räddningsoperation. Det innebär strukturella förändringar. De kan upplevas som radikala, men är inte det i jämförelse med vad som sker i mediebranschen överlag”

Hur betygsätter du finlandssvenska tidningar och deras genomslagskraft “Genomslagskraft handlar inte bara om att citeras i andra medier, då är det ju egna nyhetsvinster som gäller, utan även om att ge fler läsare ett värde som de är beredda att betala för. Vi kan inte göra ‘samma på svenska! Vi måste våga välja bort en del för att satsa på saker som vi kan göra tillräckligt annorlunda än konkurrenterna”

Vilka lärdomar hämtar du ur i HBL:s tabloidisering, samt magasinet Volt “I medievärlden behövs gränsöverskridande samarbete mellan innehållsproduktion och försäljning för att gamla och nya produkter ska lyckas på marknaden?

Det blåser alltid inom medievärlden. Hurdant ledarskap krävs “Just nu befinner sig KSF Media i djup kris. Här behövs snabbt och tydligt ledarskap. Vi väljer riktning, tar beslut om övergripande organisation för att vända skutan, testar olika modeller och lösningar, och vågar lyckas. När vi misslyckas lär vi oss av misstagen och går vidare. Bättre ekonomi lägger grunden för framtidstron! m

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 42014

Utgiven i Forum nr 2014-04

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."