Utgiven i Forum nr 1979-14

Polen satsar på fritidsbåtar

av Mats Kockberg Forum 1979-14, sida 27, 26.09.1979

Taggar: Orter: Polen Teman: båtindustrin

Polen är i stort behov av västvaluta för att klara av sin stora utlandsskuld. Man söker effektivt profitabla exportprodukter. Fritidsbåtsindustrin har på ett knappt decennium vuxit upp från nästan ingenting till en bransch med 15 000 farkoster på det årliga produktionsprogrammet.

yyÖ Polackerna satsar hårt på nya produktionsgrenar med gynnsamma exportutsikter. Tillverkningen av fritidsbåtar inleddes i större skala i början av sjuttiotalet, och exporten fick man igång år 1972, I år är man uppe i en produktion av 15 000 fritidsbåtar, av vilka 75 procent går utomlands. Exporten sker via Navimor, den polska utrikeshandelsorganisationen för skeppsreparationssektorn och fiske- och fritidsbåtar. Sex statliga och fyra privata båtvarv står för tillverkningen av segel- och motorbåtar för export.

Hälften av produktionen består av mindre segelbåtar och motorbåtar medan resten omfattar 5,5—7,5 meter långa familjeseglare och ännu större yachter. På exportmarknaden är de övriga socialistiska länderna främst intresserade av de mindre båttyperna, medan de större seglarna främst går till Västeuropa. Navimor har slutit fasta kontrakt med båtförsäljare i de övriga nordiska länderna och exporterar en hel del bla till Sverige. Finland har inte tillsvidare i nämnvärd grad kommit in i bilden.

— Vi har sålt enskilda farkoster till Finland men det har inte varit fråga om export i större utsträckning. Vid förhandlingar med finländska importörer har prisfrågorna blivit en stötesten. Vi har hög kvalitet på våra båtar, och det kostar givetvis en hel del. Dessutom är säkerhetsbestämmelserna i ert Jand synnerligen rigorösa, vilket gör det dyrt att utrusta yachterna, säger Zbigniew Dobek, chef för fritidsbåtsavdelningen vid Navimor till Forum. Han upplever Finland som en svårbearbetad exportmarknad också på grund av den starka ställning den inhemska småbåtsindustrin har. Inga konkreta planer att öka ansträngningarna för export av polska fritidsbåtar finns heller.

— Finland är trots allt en marginell marknad för oss. Värdet av exporten kunde kanske fås att stiga till

FORUM 14/79

Polen satsar på fritidsbåta 100 000 USD per år, men större belopp kan det knappast bli fråga om.

På polskt håll räknar man också med en rätt anspråkslös exporttillväxt under de närmaste fem åren, Man utgår från att marknaden skall öka med 5—10 procent fram till år 1985. Orsaken ligger enligt Dobek i den blygsamma ekonomiska tillväxten. Efterfrågan väntas framdeles främst gälla segelbåtar för familjebruk, ett allt vanligare fritidsfördriv för också de breda befolkningslagren.

Den polska småbåtsindustrin har lyckats sluta leverantörskontrak med OS-arrangörerna i Moskva. Man skall förse de olympiska seglingarna i Tallinn med 10 leasingkatamaraner och 30 elektroniska mätaggregat.

De polska segelsportarna med den kvinnliga världsomseglaren Krystyna Chojnowska-Liskiewicz i spetsen har betytt en hel del för småbåtsindustrins exportansträngningar.

Polen, som är i behov av all västvaluta landet kan få, har i fritidsbåtarna funnit en profitabel exportprodukt som tycks ha framgång bland båtfolket.

Polskan Krystyna Chojnowska-Liskiewicz var den första kvinnan som ensam seglade runt världen. Bedriften, som skedde med seriebyggda s/y Mazurek, gav den polska segelbåtsindustrins marknadsföringsansträngningar ökad vin i seglen.

27

Utgiven i Forum nr 1979-14

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."