Utgiven i Forum nr 1979-17

Populärt investera i frimärken

av Henrik Wirzenius Forum 1979-17, sida 16-17, 07.11.1979

Taggar: Teman: investering

Populärt investera i frimärken

Att spara pengar på bankkonto är ju som känt dumt i våra dagar. Inflationen stiger och penningvärdet sjunker med en sådan hastighet att ett sparkapital inom en kort tidsperiod så gott som förintas.

Den som kan lägga några slantar åt sidan måste alltså finna andra utvägar. Beskattningen sätter en käpp i hjulet för ett aktiesparande på bred basis. Men konst, mattor, vapen, mynt och frimärken utgör attraktiva alternativ.

ww Under de senaste åren har de här olika investeringsområdena utvecklats på olika sätt. Snabbast har

Tv ett oanvänt exemplar av femkopeksmärket av år 1856 på bredrandigt papper hör till världsrariteterna. Det såldes i fjol på en schweizisk auktion för ca 8000 mark.

Finlands sk stortandade märken av år 1866 har stigit i pris under de senaste åren. Mycket sällsynt är märket th, ett karminbrunt tiopennismärke som har fempennismärkets färger. Ett sådant märke såldes för en tid sedan i London för ca 27 000 mark prisutvecklingen varit i vapen och mynt.

Medan tex vapen och konst utgör områden med skrymmande investeringsobjekt, har frimärkena länge varit ett populärt investeringsområde tack vare att objekten ofta fordrar ett minimalt utrymme. I tex ett bankfack kan man förvara stora förmögenheter i form av frimärken,

Inom filatelin har lagen om utbud och efterfrågan redan länge varit en dominerande regel. Vissa samlarområden blir pop av någon anledning, efterfrågan stiger, och priserna skruvas upp.

Katalogpriserna endast en vägledning

Grunden för prissättningen inom filatelin utgör de många katalogerna. Det är dock viktigt att minnas att katalogerna ofta samtidigt är priskataloger för den utgivande frimärksaffären, Prissättningen i kata logerna följer härvid den egna firmans lagerresurser. Om något märke fattas i lagret prissätts det lågt för att det skall kunna inköpas billigt. Om lagret är fyllt med något märke, skruvas priset uppåt för att försäljningsvinsten skall bli den bästa tänkbara. Katalogpriserna bör alltså tas endast som en vägledning.

Det är också skäl att komma ihåg att priset på filatelistiska praktexemplar ofta stiger till det mångfaldiga jämfört med katalognoteringarna.

Vilka frimärken skall man då investera i? Hur är det t ex med vårt eget lands märken?

Den världsberömda stora engelska frimärksaffären Stanley Gibbons publicerade för en tid sedan en uppgift om prisutvecklingen för Finlands första frimärke, det sk ovalmärket av år 1856 i valören fem kopek blå.

I den nyaste upplagan av företagets katalog Stamps of the World värderas detta märke i oanvänt skick till 3250 engelska pund. I motsvarande katalog för år 1977 noterades samma märke till 1 200 pund. I första upplagan av katalogen, som utkom år 1934, var märkets värde 40 pund.

De finländska frimärkskatalogerna värderar i dagens läge motsvarande märke till ca 20 000 mark.

Internationellt intresse för finländska toppobjekt

Internationellt sett är Finland dock som helhet betraktat inte ett land, som samlarna i första hand satsar på. Några finländska objekt utgör dock lysande undantag.

För en tid sedan såldes tex på en auktion i Schweiz ett finländskt kuvert som var frankerat med fyra par av det ovannämnda femkopeksmärket av år 1856. Det slutliga priset för detta sällsynta objekt steg till över 1,5 miljoner mark.

I utlandet är man alltså intresserad av finländska filatelistiska rariteter och man är beredd att betala bra för dem. Ett intressant motdrag mot internationella investeringssamlares intresse för äldre finländska toppobjekt är den lag som riksdagen i fjol stadfäste. Lagen begränsar utförsel av kulturobjekt ur landet och den inkluderar även alla före år 1860 tryckta finländska frimärken. De får inte föras ur landet utan specialtillstånd.

Ett gott råd: anlita experter

Den som tänker investera i frimärken gör klokt i att anlita en eller flera sakkännare. När det är fråga om att samla frimärken i investeringssyfte bör man nämligen godkänna endast förstklassiga objekt.

Eftersom investeringssamlandet har brett ut sig, har även förfalskningarna på marknaden ökat. Det är skäl att vara försiktig — och som sagt anlita experter.

Ett sällsynt frimärke i hög prisklass brukar, i synnerhet om det hör till kategorin äldre märken, förses med sk äkthetsattest. Dem känner experterna väl till och låter sig inte luras av förfalskade äkthetsintyg.

Experterna ger också akt på sådana för en lekman helt okända små finesser som färgnyanser, papperskvaliteter, gummeringar, tryckförfaranden, tandningar och stämplar, för att nämna några viktiga kriterier inom den ädla hobby som kallas filateli. Henrik Wirzenius 0

Hertz och Finnair har den bästa lösningar för dig som flyger utomlands i affärer:

I. Inbesparade resekostnade - Hertz” verkligt förmånliga biluthyrningspaket innefattar ett obegränsut antal körkilometer, allriskförsäkring samt skatt.

—- Ditt företag sparar i dugtraktamenten, övernattnings- och lönekostnader.

  1. Effektivare utnyttjande av tide —- Resan tar mindre tid i anspråk; du kan effektivt utnyttja tiden vid framkomsten.

  2. Enklare researrangeman - Ett telefonsamtat räcker för att boka paketet ”Flyg & Bil till utlandet”.

  • Ofta räcker det med att reserveringen inkommer en timme före din ankomst för att en bil skall stå till ditt förfogande på destinationsorten.

  • Betalning redan i Finland med Finnairs Tour Voucher.

  • Ett stort och mångsidigt urval bilar i17 länder.

  • Antalet servicepunkter är stort och bilarna väl underhållna.

—- Bilen kan lämnas tillbaka också i annat land än den hyrts i.

16

FLYG & BIL TIIL UTLANDET

FORUM 17/7 [Hertz(

Världens största biluthyrningsföretag Hertz och Finnair har nu et verkligt förmänligt paket för dig som reser utomlands i affärer. Hur förmänligt det är framgår av exemplet på en endagsresa till Stockholm,

Flyg HelsingforsStockholm-Helsingfors, turistklass

Bilhyra för I dag Dagtraktamente för

I dag

Bränslekostnade du kostnadsfritt kan rekvirera per telefon 1 90-558 60 (300 km)

Hertz hyr ut Ford och andra bra bilar.

med Hertz-Finnair Bekanta dig närmare

Ifall resan gär längre än till Stockholm ställer sig priset, tack vare inbesparade löne kostnader och dagtraktamenten, givetvis ännu förmånligare, Allt som allt är Flyg & Bil -paketet synnerligen fördelaktigt vid en prisjämförelse med andra reseformer.

Den som bokar paketet ”Flyg & Bil till utlandet” behöver vid framkomsten endast betala bränsle samt eventuella extra kostnader i samband med ändrade resplaner.

ä Betalningen kan ske t.ex. med Hertz” kreditkort, som

OJENNAI given på närmaste resebyrå eller hos Finnair.

Hertz startar där Finnair landar.

FORUM 17/7 17

Utgiven i Forum nr 1979-17

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."