Porträttet: Mark Hagström

Forum 1968-16, sida 19, 11.10.1968

Taggar: Bolag: B Hagström Personer: Mark Hagström Teman: skinn industrin

FORU 11. 10. 6 porträtte rask ä

Skinn andlarna är ett »världsberömt»> folk. Vi känner ju his torien om Columbus då han kom till Amerika och möttes på stranden av två vita man. Columbus: Va? Vita män här, varifrån kommer ni? — Vi är skinnhandlare från Gamlakar leby »År 1896 grundade den 20årige hemmansägarsonen Anders Leander Hagström ett garveri i sin fars hus i ÖverKorplax by, Karleby kommun. Den unge mannen lade grunden för den framtida verksamheten med tillverkning av läderhandskar, stövlar och skaftläder . . .»

Så läser vi i AB Hagströms »familjehistoriebok». — Det var farfars far det, erinrar sig Mark Hagström, 36, företagets nuvarande chef. Mark tänker tillbaka på tiden för fabrikens grundande. Då var det »skinnrusch» i Gamlakarleby samtidigt som det var guldrusch i Alaska, Då fanns det ett 50-tal garverier i Gamlakarleby-trakten, nu är de inte många kvar.

Forum 16/68

Men Hagströms har hängt med. Farfars far Anders Leanders garveri har blivit en stor privatindustri. En tredjedel av de lädervaror som säljs i vårt land idag är signerade Hagström. 3 & av artiklarna (främst läderbeklädnad och handskar) går på export.

Skinn på export -6 — Där skall det bli en ändring nästa år. 1969 skall bli ett »exportexperimentår», vi skall gå in för att introducera våra varor på den utländska marknaden och se hur, var och vad vi kan sälja åt svenskar, norrmän, danskar och tyskar. Jag tror nämligen att finländsk läderkonfektion har en sto marknad utanför vårt lands gränser. Kvalitativt får vi nämligen söka oss ända ner till Italien innan vi hittar lika fina varor som de finländska, tyska Fritz Heim möjligen undantagen. Frågan är bara hur vi skall komma igång.

Timlärare i Texas!

Och det svaret har förmodligen Mark Hagström i bakfickan. Han bör ha alla förutsättningar att matcha fram sina varor utomlands han har samlat erfarenheter och kunskaper i branschen: 1955 blev han = diplomekonom = från Svenska Handelshögskolan i Helsingfors, två år senare var han klar med ekon.kandForts. på sid. 27

Mark Hagström, 36, VD, garvare i fjärde generation.

Personligt rekord 12000 granskade skinn på en da 19

Utgiven i Forum nr 1968-16

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."