Utgiven i Forum nr 1990-18

Postdistribution per elbil

av Christian Schönberg Forum 1990-18, sida 25, 22.11.1990

Taggar: Teman: elbil

Postdistribution per elbil

Text: Christian Schönberg

Ett okänt antal miljoner mark har satsats på att få fram en inhemsk elbil. Efter fem års kämpande i sträng motvind har ett finskt triumvirat ny lyckats.

en miljövänliga elbilen bör defini tivt inte klassas som ett “fenome av sin tid”. eftersom ”prototyper” rullade tysta och avgasfria fram på vägarna redan i början av detta sekel. Men först nu då miljömedvetandet börjat vakna och avgasernas hälsorisker blivit mätbara storheter har man igen fått upp ögonen för elbilens möjligheter, i stadstrafik. Många städer kommer framdeles i likhet med Mönchen att förbjuda trafik med förbränningsmotorer i centrum.

Posten testar Elcat

Postverket har som första större företag I Finland beslutat testa en elbil som distributionsverktyg i Helsingfors. Ett konsortium bestående av Neste, IVO och Lokari grundar som bäst ett bolag med planer på att senetillverka och marknadsföra den nya ”inhemska” elbilen Etcat Cityvan. Ett leasingkontrakt på tre elbilar. av en provserie på 17 exemplar, har redan undertecknats mellan posten och tillverkarna. Biltillverkarnas närmaste planer går ut på att montera ytterligare 200 exemplar nästa år. Utfaller postverkets test till sin fördel kan leasingkontraktet byggas ut med flera tiotal bilar. Investeringsbehovet på paketbilsfronten uppgår nämligen till 200 exemplar år 1991. Posten har testat elbilar sedan år 1985 för att på sikt hitta ett smidigt distributionsfordon för tätorter som skulle såväl försnabba utdelningen som höja arbetets status. Miljöhänsyn och ekonomiska aspekt har även bidragit till bolagets intresse att vara med i utvecklingsarbetet.

Japanskt chassi

De ursprungliga planerna på att den första inhemska elbilen skulle tillverkas av plast (Lokari) nödgades man lägga på hyllan eftersom det i dagens läge skulle ha ställt sig alltför dyrt. med så korta serier. I stället gick man in för att använda sig av Subarus små standardpaketbilar som i Finland byggs om till Elcat Cityvan.

FÖRUN, 18/1990

Ut med förbränningsmotorn och in med en elmotor, plus 440 kg! ackumulatorer i lastutrymmet, och vips var den finska elbilen är ett faktum. Ett litet problem ställs man dock inför. Hur komma på lämpliga avsättningsmöjligheter för de japanska förbränningsmotorerna som blir över?

Leverantören kunde nämligen inte bevilja någon extra rabatt på motorlösa karosserier!

Låg lastkapacitet

Tillverkningskostnaderna uppgår för närvarande till cirka 100 000 mark per enhet. En reduktion på cirka 30 procent kan uppnås om bilen börjar serietillverkas. Posten betalar knappt 2 000 mark i leasinghyra per månad för de första exemplaren. Vilket i stort motsvarar det man betalar för motsvarande bensin- eller dieseldrivna paketbilar. Elbilen har dock inte samma lastförmåga som sina kusiner på grund av de 12 ackumulatorernas avsevärda vikt, vilka också minskar en del på lastvolymen. I postens distributionstrafik utgör däremot detta inget direkt handikap.

Behändig att köra

Lägg I trean, i den femväxlade manuella växellådan, och koncentrera dig därefter enbart på gas och broms. Växling i stadstrafik är tämligen onödig tack vare motorns stora vridmoment. Accelerationen är tillfredsställande, 0—50 km/h går på 13 sekunder, och toppfarten 72 km/h räcker bra till för stadsbruk. På en laddning kör man i stadstrafik 60—70 km medan man med en jämn hastighet på 50 km/h kommer upp till 100 km. Efter avslutad arbetsdag är det bara att sticka stöpseln i eluttaget och köra iväg ”med full tank” nästa morgon. Svängradien är 7,8 m och 45 procentiga stigningar vållar enligt tillverkaren inga som helst besvär. En bensindriven vätskevärmare ser till att kupén hålls varm även i sträng köld.

Bilen drivs av en likströmsmotor med en nominell effekt 13,.3kW/2500 r/min och maximal effekt 19.0 kW/1850 r/min. Vridmoment 110 Nm/0..1850 r/min.

Kraftkällan utgörs av 12 st EV-500S blyackumulatorer med en vikt av 440 kg. Spänning 72 V, kapacitet 250 Ah/5h. Nätanslutning 220 V/16 A med en laddningstid på 0-100 procent 14 h respektive 0—80 procent 8 h.

Den bakhjulsdrivna bilens egenvikt är 1250 kg och lastförmågan 350 kg.

Stöpseln i eluttaget på kvällen och elbilen står ”färdigtankad” följande morgon.

I postverkets distributionstrafik kommer den nya elbilen till sin rätt, trots att de 12 tunga blyackumulatorerna tar bort en del av bilens last- och volymkapacitet.

ös

Som tilläggsutrustning levereras elektrisk riktningsväljare samt varv- och amperetimmätare.

Utveckling pågår

Det är inte bara i Finland utvecklingsarbetet fortskrider. I Schweiz där man kommit ångt i utvecklingen finns redan flere tillverkare av elbilar och hundratals elfordon rullar omkring på olika håll i alplandet. Frankrike genomför som bäst ett åtta års projekt som slukar över 300 Mmk. Hittills har man förfärdigat ett par hundra små paketbilar. I Rom har man de senaste fyra åren experimenterat med en minibusslinje som trafikeras enbart med elfordon och i Danmark susar redan ett otal eldrivna trejulingar ljudlöst omkring.

General Motors presenterade i början av året en två personers sportbil, Impact, som drivs av två asynkronmotorer med 32 slutna och underhållsfria blybatterier som raftkälla. Energin som utvinns vid bromsning matas tillbaka till batterienheten. Toppfarten är utlovad till 120 km/h (med löfte om mera) och accelerationen från O till 100 km/h går på 8 sekunder. GM:s skapelse är bara en i raden av många intressanta el- och hybridbilsprojekt som genomförs runt om i världen för närvarande.

Batterierna avgör

Utvecklingen av batterierna påverkar i hög grad hastigheten för elbilens frammarsch. Men också på motorfronten försiggår en intensiv aktivitet. De tre svenska storföretagen Volvo, ABB och Vattenfall jobbar för högtryck på att ta fram en kombimotor som dels skall kunna drivas med gas och dels med el. Optimistiska tongång ” ar förutspår ett genombrott redan år 1992.

Jämsides försöker ABB utveckla en svavel-natrium ackumulator med en arbetstemperatur på 350 grader. Vissa källor gör gällande att man hittills har satsat över 1 miljon SEK i projektet som har pågått redan i 16-17 år. L 25

Utgiven i Forum nr 1990-18

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."