Utgiven i Forum nr 1973-09

Priskriget drabbar bolagens lönsamhet

av Inger Ehrström Forum 1973-09, sida 28, 16.05.1973

Taggar: Teman: flygtrafik

Atlantflyget:

Priskriget drabbar bolagens lönsamhe e Det sk priskriget i flygtrafiken över Nordatlanten är i första hand en företeelse som drabbar flygbolagens lönsamhet. Men det berör mycket nära också konsumenterna — passagerare och godstransport. Resenärerna får visserligen flyga till Nordamerika allt billigare; men de är irriterade av att inte kunna få reda på h ur billigt. Och resebyråerna förefaller nästan att — åtminstone när det gäller resor på denna rutt — ha gett upp hoppet om att

Av Inger Ehrström

Orsakerna till denna besvärliga situation är inte svåra att kartlägga. För det första är det många reguljära flygbolag, anslutna till IATA (International Air Transport Association, dit 108 flygbolag hör, dock inte Sovjetunionens och Kinas), som flyger över Atlanten och konkurrerar sinsemellan. För det andra har chärterflyget kommit med i leken på allvar, och i fråga om konkurrensen mellan det reguljära flyget och den tämligen vildvuxna charterhanteringen har IATA inte lyckats komma till någon lösning.

Inom IATA tillåts inte något priskrig utan konkurrensen sker på andra sätt. Vid organisationens trafikkonferenser, där varje medlem (bolag) har en röst, fastställs priserna genom enhälliga beslut. Om enighet inte uppnås inom en viss tid, proklameras en sk öppen situation inom det trafikområde som diskussionen gäller. Man försöker naturligtvis i det längsta undvika en sådan utveckling och lyckas också i regel komma fram till en kompromiss. Men för Nordatlanten råder just nu en öppen situation. Man har ett tiotal olika prisgrupper inom IATAbolagen, speciellt för topptrafiken under sommaren. Och just i sommartrafiken kommer därtill charterflyget in och skär emellan med sina mycket lägre priser.

Frågar man rent ut: vad kostar det att flyga från Skandinavien till New York?, så får man därför inget entydigt svar. Det reguljära flygets prisnivå har pressats så lågt att linjerna inte längre är lönsamma: priser från under 1000 till nära 4000 mark ger i många fall inte ens täckningsbidraget, och i ekonomiklass flyger man faktiskt absolut taget billigare idag än för 20 år sedan — vilka andra priser har sjunkit under den tiden? På lång sikt anser man dock att IATA kan hävda sig mot charterflyget, men nu är det besvärligt.

IATAs problem accentueras ytterligare av en speciell omstän- dighet i samband med dess uppbyggnad: Inom organisationen framträder mycket varierande uppfattningar om lönsamhe 2 kunna leverera den service som de är till för.

och lönsamhetskrav. Omkring 40 procent av de anslutna bolagen ägs av stater och av resten är i stort sett hälften privata och hälften blandade bolag. Det är lika naturligt att de privatägda ser mera på vinstsiffrorna som att de statliga tar hänsyn till turistiska synpunkter, kanske nationell prestige, framtida möjligheter osv. Många av dessa bolag, såväl privata som statsägda och blandade, har också på ett eller annat sätt, gått in i charterflyget, samtidigt som politiska utspel avser att dämpa charterverksamheten. När dessutom charterflyget utvecklar nya begrepp och tolkningar som i verkligheten gör det till reguljärt flyg — i nästan alla andra avseenden utom när det gäller fätten att inhibera resor med tex otillräcklig lastfaktor — så är resultatet lätt att förstå. Den öppna situationen råder, till förfång för alla parter.

Trots charterflygets speciella fördelar är det emellertid inte någon särskilt lönande verksamhet. I medeltal ett bolag per år har gått i konkurs under det senaste decenniet. Och möjligheter till motdrag finns: de reguljära bolagen kan numera enligt speciella regler fylla ut tomma platser på långrutter till priser som är en bråkdel av de ordinarie — vilket ytterligare skapar förvirring för konsumenten. Men också om detta kunde utnyttjas på de notoriskt dåliga Nordatlantlinjerna, är det en tidsfråga hur länge små bolag kan hålla sig kvar…

För återstoden av innevarande år har en kompromiss ingåtts, enligt vilken prisstrukturen för IATA-bolagen hålls oförändrad. Ett nytt försök att mangla fram en lösning skall göras i en mindre arbetsgrupp med uppgift att presentera ett koordinationsförslag före oktober. Förhoppningarna lär inte vara särskilt stora. Men konsumenterna är i sin fulla rätt att kräva att IATA ordnar upp läget, så att det blir klarhet om de reguljära flygpriserna. Förvirringen till följd av charterflygets priserbjudanden kommer vi däremot tydligen att få dras med. IM

Forum 9/1973

Utgiven i Forum nr 1973-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."