Utgiven i Forum nr 1984-13

Privat och kommunalt

Forum 1984-13, sida 05, 05.09.1984

Taggar: Teman: politik

1 a Adress:

Cr IKaserngätan 26 FE; 00130 Helsingfors 13 ’ RR Py Telefon; 90-658 144 4 - Redaktion: Chefredaktör Håkan Nylund « »Redaktionssekreterare .

| Christer Ekebom !’ ter Nordling .

tör Pel SANNE Bjarne: Nyman « SN 7 ä Jdedärdbetare: us (Danmark) gberg (Könjunkturen) )) Erik Mej fIiWwan)s witz Marsden LS index) i aygut) orgej adi(Sverig ON SAO. Laurén | Tun Tidsan | iBogse Osterberg (gckningar) |

FC Nettoupplaga: 2.587 ex [UK 291983) ’ umeration i Norden Fa 180 | - Lösnummer 10-mkå'

Fostgiro: 39053-2

EET 17! 302830-203 ren. Group oy! WE SEsbq 1984) ISSN -0533-070X

FÖR EKONOMI OCH TEKNIK

OTC 6 Föreningsbanken kör i gång en OTC-lista i höst. Därför har Forum tagit pulsen på den svenska OTCmarknaden, som vuxit i rasande takt. På knapt två år har kurserna hunnit svänga kraftigt åt båda hållen.

Peter Nordling

Kreditkortsboomen 8 Marknadspengarna och den banktekniska utvecklingen har satt fart på plastkortspelet, och konsumenterna erbjuds långa kredittider. Men trots allt betalas en mycket liten del av konsumtionsutgifterna med plastpengar.

Håkan Nylund

Frankrikes konkurrenskraft sjunker 11 Efter att exporten i fjol utvecklats gynnsamt, bl a pådriven av devalveringar, tilltar obalansen i Frankrikes utrikeshandel.

Francois Coudurier

ADB-skyddet 12

Efterhand som databehandlingen utvecklas, utvecklas också mera sofistikerade brott.

Bjarne Nyman

Den elektroniska portföljen 14 De portabla mikrodatorerna kopplade till internationella datakommunikationsnät är goda hjälpmedel för affärsmän i farten. Men utrustningen skall vara portabel och inte behöva fraktas omkring på en skottkärra.

Odd de Presno

Slut på piraterna? 20 Thiwan är kanske främst känt för sin pirattillverkning av olika märkesprodukter — ett rykte som man nu vill komma ifrån.

Erik Meitz

Ni Nr 13 5.9984

Export av grönsaker 22 En ”säkerhetsventil” för grönsaksodlarna i Österbotten är exporten till Sverige.

Rainer Saxén

Västkapital i socialistländerna 28 Flere SEV-länder har stiftat lagar som tillåter direkta utländska investeringar. I Polen är Poloniafirmorna lönsammare och betalar högre löner än de statliga företagen, Av ideologiska skäl håller man ändå på att strypa dem.

Tauno Tiusanen

Synvinkeln 17

Mercators index 24 Vanligtvi välunderrättad 26 Aktuellt 30 Kalendern 32 Mellan raderna 34

Säkerhetsmekanismer kan byggas in i datorernas program ,

Pärmbild: Eric Bach.

Utgiven i Forum nr 1984-13

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."