Utgiven i Forum nr 1986-07

Privatisering

av Mikael Ingberg Forum 1986-07, sida 39-40, 24.04.1986

Taggar: Teman: företag

Soppa världe - jog vil medl

Världen är en odelad helhet — det kan man ju se från månen. De nationella gränserna är konstgjorda. Men de finns: därför är finländarna finländare. Datarevolutionen raserar de nationella gränserna. Finländarna blir världsmedborgare.

I realtid.

en datatekniska revolutionen — D som är fullt jämförbar med uppfin nandet av boktryckarkonsten och med Industrialismens genombrott — kommer att förenhetliga världen snabbt och genomgripande. Lilla Finland långt uppe i norr skyndar efter så gott det går, kämpar till det yttersta för att bibehålla sin internationella konkurrenskraft åtminstone på nuvarande nivå, och för att hänga med i den tekniska utvecklingen och hinna tillämpa nya innovationer inom den egna industrin.

Redan idag domineras finländarnas vardag av produkter, idéer, idoler, planer, nyheter och life styles som är importvara, Som exempel kan man ta vilken femtonåring som helst och granska hans eller hennes klädskåp, kassetthylla, musikkonsumtion, matpreferens (spaghetti högst antagligt), prioriteringar och önskningar. Resultatet blir med säkerhet en sillsallad av japanska minibåndspelare, anglosaxiska rockband, en lust att se världen — att ”bli något”. De karakteristika som skiljer finländska ungdomar från andra nationaliteter är svag självkänsla, hämmad uttryckstförmåga, och det finska språket.

Att tala om en ”nationell kultur” i Finland är i nio fall av tio obefogat. Och alldeles speciellt då elitistiska politiska kretsar bollar med denna fras. Den nationella kulturen är en kliché bakom vilken man förskansar sig på samma sätt som regeringen, näringslivet och arbetsmarknadsorganisationerna förskansar sig bakom begreppet internationell konkurrenskraft — i andäktig tillbedjan. Samtidigt vill man till händer och fötter uttryckligen och erkannerligen binda Finland vid den utveckling som för (cen västliga) världen framåt.

Världen — jordklotet Jag tillhör den generation som under uppväxttiden kunnat betrakta världen så att sä Teppo Turkkl, författare och reporter, och välkänd bl a för Radio Citylyssnare, har under vintern studerat data- och kommunikationsteknik i Berlin och arbetar på en bok om datasamhället och nya media.

ga sedd från månen. För mig har den alltid varit ett klot, en global helhet som fascinerar och innebär en utmaning. Jag har rest omkring på detta klot sedan jag var fernton. Tittat på världen genom tusentals ögon, vandrat på nattliga gator i Prag, Vancouver, Johannesburg, samtalat om världen på de mest obeskrivliga krogar och hotell, färdats genom världen under ändlösa tåg-, bussoch bilresor, ridit över hedar i Devon, över sioux-indianernas heliga berg i Klippiga Bergen, genom Donau-dalen. När jag skriver detta befinner jag mig i Berlin, Europas enda fortfarande officiellt ockuperade stad. Mot den bakgrunden ter sig Finland och den nationella kulturen omöjliga att uppfatta på det sätt som klichéer, traditionella riter och epos förutsätter.

För mig — och hela min generation, det är jag övertygad om-— är världen, sedd som helhet, en självklarhet. Lika självklar är insikten om att livet betraktat i globalt perspektiv för första gången har en mycket konkret mening: att hålla ihop det här klotet och försöka göra det till en dräglig och rättvis värld för människor att leva i

Världen krymper Jag är finländare, talar finska som modersmål, och känner mig bäst till mods i mitt eget land. Men i övrigt har de nationella gränserna suddats ut.

Senast då vi inom de närmaste tio åren får tillgång till databanker och kommunikatiOnssystem i realtid, är jag redo att med min hemdator ge mig ut på resor och äventyr så snabbt och intensivt jag bara hinner, och via den besöka nya, fantastiska datacentraler och stå i kontakt med mina vänner — var de än betinner sig i världen.

Jag tror på datatekniken som en positiv möjlighet för framtiden. Artificiell intelligens blir morgondagens kommunikationsredskap. De Al-datorer av femte generationen som idag utvecklas i Japan möjliggör dialog och kommunaktion med användande av tal. Tolknings- och Al-konsulter sitter redan och sätter ihop sköna, nya kommunikationslösningar som ingen hittills ens kunnat drömma om.

Världskultur

Utvecklingen mot internationalism uppfattar jag som någonting positivt. Inte därför att den internationella massmediaindustrin expanderar och stärker sin position, utan därför att denna utveckling erbjuder fysiska och tekniska möjligheter att Ta Världen I Besittning.

Jag vägrar också att tro, att den internationella undeihållningsindustrin, där plagierarna plagierar varandra, har en så negativ och destruktiv inverkan som många gör gällande. Jag tror att människorna själva har förmåga att välja. Underhållningen berör endast ett ytskikt av medvetandet. Mediaupplevelser når inte på djupet; innerst är individen ensam med de verkligt stora frågorna.

Den finländska framtiden och den ”nationella” finländskheten handlar om förmågan att bevara det egna medvetandet rikt, mångdimensionerat, rörligt och mottagligt. Inga föremål och reliker från en gången ti kan i sig garantera bevarandet av finländskheten.

Vår kultur kommer att anpassa sig till och smälta in i den globala kulturmasugnen. Något av det vi är blir kvar efter oss: också vi har något att ge världen.

Världsfinländare

Om vi vill bevara vår identitet som individer och som nation, måste vi öppna våra ögon, öron och vårt sinne mot världen: uppleva och bli vittne till händelser, nyheter, människoöden, politiska konflikter, orättvisor och rättvisa.

Vi borde resa omkring i världen så mycket de konkreta möjligheterna medger. De ekonomiska aspekterna är inte längre nödvändigtvis ett hinder: för 8 000 mark kan man flyga jorden runt och göra uppehåll där man så önskar.

Våra massmedia måste i större utsträckning än hittills skicka ut finländska reportrar i världen att rapportera om händelser och fenomen.

Verkligheten gestaltas via det kommunikationsnät som står till buds idag, och som snart effektivt täcker hela jordklotet.

Finland har en ganska bra utgångspunkt: en ung kultur, det speciella andliga klimat som sammanhänger med läget mellan öst och väst, ett unikt och rikt språk, och beredskap att snabbt ta i bruk teknik som möjliggör anslutning till globala kommunikationsnät.

Så länge finländarna slår vakt om det egna intellektet, det egna medvetandet och medvetenheten, och om ett självständigt, kritiskt tänkande, är vår position inom världsgemenskapen inte hotad. Det är ordet och viljan som är de avgörande mätarna för nationerna i framtiden.

Teppo Turkki 9

Chefdirektör Jaakko Lassila inledde artikelserien i föregående nummer, I nästa nummer skriver medicinalrådet Håkan

Hellberg, WHO-koordinationsdirektör i Genöve och Hufvudstadsbladets blivande chefredaktör, om Finland och världen.

Klassikko-stenen gynnar individuella kompositioner och är tillverkad av samma högklassiga betong som Lohjas övriga beläggningsstenar.

Klassikko tål full trafiklast. Klassikko-beläggningen påminner om be läggningar av naturstenarna Noppa och Nupu, men blir betydligt mer ekonomisk.

Klassikko-stenarna kan läggas i raka eller böjda rader på samma sätt som annan beläggningssten. Speciellt för dem är emellertid en formgivning som också tillåter bågar med kort radie. Den minsta radien då man börjar med liten bågsten är 155 mm. Låmpar sig bra också för normal läggning av stora ytor.

Klassikko är betonggrå, röd eller brun Andra färger enligt överenskommelse.

TM LOHJA KOMMUNALTEKNIK

Radi-fabriken 04300 HYRYLÄ tel. (90) 255 183

Utgiven i Forum nr 1986-07

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."