Utgiven i Forum nr 1989-11

Pulsmätare tog pris

av Bo Ingves Forum 1989-11, sida 25, 22.06.1989

Taggar: Teman: vetenskap

Text: Bo Ingves

Seppo Säynäjäkangas.

FINLÄNDSKT INGENJÖRSARBETE 1989:

Impuls till pulsmätare gav 50 000 i prispenga Äh, pulsen kan man ju mäta med tummen efter länken, tycker väl många. Andra förstår inte varför man överhuvudtaget skall idrotta. Tekniska föreningens i Finland och Suomen Teknillinen Seuras årliga pris Finländskt ingenjörsarbete tilldetades i alla fall i år professor Seppo Säynäjäkangas som erkänsla för att han utvecklat den trådlösa pulsmätaren Sport Tester.

vetenskaps- och affärsman. Han ä professor i elektronik och förestår Uleåborgs universitets elektroniklaboratorium. Vid sidan av professuren har han också grundat företaget Polar Electro Ox 1 vars regi det egentliga utvecklingsarbetet av pulsmätaren har skett.

(Sörenskane är en kombination av

Hjälpmedel för idrottare

Pulsmätaren används främst som ett hjälpmedel inom idrottsträningen och för mera avancerade motionsidrottare. Idén fick Säynäjäkangas en vinterdag då han var ute på en skidtur stötte på en frustrerad skidtränare. Tränaren undrade om det inte gick att få något bättre system att mäta adepternas puls än med fingrarna, och då vaknade Säynäjäkangas uppfinnargener till liv. År 1976 började han därför vid universitetet i Uleåborg forska i olika sätt att mäta pulsen.

Resultatet blev en liten och lätt trådlös pulsmätare vars sändardel fästs runt bröstkorgen med ett bälte, medan själva pulsmätaren bärs som ett armbandsur.

Under prestationen kan man med mätaren följa med pulsslagen som också kan lagras i mätarens minne, vilket gör pulsmätaren speciellt attraktiv för idrottsmän. Efter träningen eller tävlingen kan de i detalj analysera sin prestation utgående från de data som sparats i mätaren. För att göra mätaren ännu effektivare kan den också anslutas till en dator med vars hjälp data från en lång tidsperiod grundligt kan analyseras.

Pulsmätarens minneskapacitet räcker till för de flesta normala idrottsprestationer.

F RUN 11/198 - T om data från en hel triathlon-tävling (8-9 timmar) kan sparas i minnet, konstaterar t ex ”stålmannen” Magnus Lönnqvist” som har använt mätaren sedan 1983.

De flesta toppidrottare i Finland torde i detta nu använda mätaren. I Finland har det sålts ungefär 10 000 stycken och totalt har det nu sålts ca 300 000 mätare i hela världen.

— Fast mätaren givetvis har utvecklats utgående från människans fysiologi har vi t ex I Australien våra största kunder bland hästtränarna. Det här krävde givetvis en del specialarrangemang, börjande från var hästens hjärta egentligen är beläget, berättar Säynäjäkangas.

Nyskapande och kommersiellt gångbar

En grund för utdelningen av ingenjörspriset är förutom att det skall vara fråga om nyskapande produkt. också att den i praktiken skall vara kommersiellt gångbar även internationellt.

Polar Electros verksamhet grundar sig även i övrigt på att utnyttja vetenskapliga forskningsresultat för industriell verksamhet. Företaget idkar ett intimt samarbete också med övriga universitet och högskolor i Finland. För tillfället tillverkar företaget också dykinstrument och övriga mätningsinstrument. men pulsmätaren är ännu huvudprodukten.

Styrelseordförande Säynäjäkangas inte blyg vad gäller företagets utveckling. I fjol uppgick omsättningen till 35 miljoner mark och i år har det budgeterats en om sättning på cirka 100 miljoner mark. Ungefär 85 procent av produktionen exporteras.

Sport Tester-mätaren finns i olika versioner. Den billigaste grundversionen, ”motionsmätaren”, kostar cirka 1 700 mark. Beroende på vilka funktioner man vill att mätaren skall ha, om man t ex vill köra in datat på en dator, får man vara beredd att betala i stora drag en nolla till.

Sport Tester-produkterna är patenterade och skyddade i de viktigaste industriländerna. En japansk kopia har dock redan kommit ut på marknaden och andra kopierade lurar säkert i buskarna.

— I Skandinavien och de flesta länder är vi marknadsledare och de närmaste åren satsar vi på att ytterligare stärka vår ställning i Europa. På grund av efteraparna är det enda sättet för oss att bibehålla och stärka positionen att hela tiden vara steget före kopierarna i produktutvecklingen. Nästa generation av mätaren, som snart lanseras, är t ex ännu mindre till formatet än den nuvarande versionen, konstaterar Säynäjäkangas. LJ

Konjunktur…

Fortsättning från sid 1 strin skulle ha ökat sina bruttointäkter så mycket mera är konsumentpriserna som det ser ut. utan det beror också på att producenterna i verkligheten har fått bättre betalt för sitt kött än vad riktprisen ger för handen. Från producenthåll påpekar man dock att praxis är att intäkter som beror på riktprisöverskridningar avdras i kommande uppgörelser. Som nämndes ger Näringsstyrelsens matprisstatistik möjlighet att bilda sig en uppfattning om prisvariationerna. Priserna kan variera mycket kraftigt, och jag har ur uppgifterna för maj räknat ut skillnaden mellan det högsta och lägsta priset som noterats. De största skillnaderna finns för olika slag av färdig mat. Det billigaste noterade kilopriset på köttbullar var endast 13,80 mk, medan det dyraste var på över 30 mk. Alltså nästan fyra gånger mer. Det högsta priset på potatissallad och Ieverlåda kunde i maj vara över tre gånger större än det lägsta. De minsta skillnaderna kan noteras för olika mjölkprodukter, de högsta priserna var kring hälften högre än de lägsta. Prisvariationerna för köttprodukterna varierade rätt mycket från sort till sort. men de högsta noteringarna var oftast kring 150 procent högre än de lägsta.

I figuren åskådliggörs variationsbredden för de olika produkterna. Medelpriset i maj har räknats som ett index = 100, mot vilket maximi- och minimipriset uträknats. Ur figuren framgår att de högsta priserna jämfört med medelpriserna av de valda produkterna noteras för potatissallad, leverlåda och knackkorv. De lägsta minimipriserna hittas för köttbullar och bitstek. Svårast att göra fynd är då det gäller edan bollost och rysk medvurst, eftersom deras minimipris ligger närmast medelpriset. Tryggast för överpriser är man då det gäller mjölkprodukter, eftersom deras högsta priser endast obetydligt överskrider medeipriset. MA 25

Utgiven i Forum nr 1989-11

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."