Utgiven i Forum nr 2014-03

Radera, reparera, sälj

av Jennie Krook Forum 2014-03, sida 16-17, 27.03.2014

SLIT OCH SLÄNG, Hållbarhet inom IT är ingen omöjlighet. Smarta mobiler måste dock dataraderas på samma sätt som datorers hårdskivor. De innehåller stora mängder privat och företagshemlig information.

ycket IT skrotas i onödan. iljömedvetenhet ökar intresset för återanvändning av elektronik. Samtidigt tryggas datasäkerheten med militära metoder.

JENNIE KROOK TEXT X Föratt tillverka en dator går det åt 240 kilo ossila bränslen, 22 kilo kemikalier och 1 500 ilo vatten, enligt FN:s miljöprogram UNEP. Enligt EU-direktivet Avfallstrappan från 2008 ska medlemsländernai första hand vera för att minimera mängden avfall, i andra hand sträva efter att återanvända produkterna. Först därefter följer skrotning och återvinning av material och råvaror, förbränning samt deponering.

Där företag som Ericsson och Nokia enligt sina hållbarhetsrapporter försöker öka återvinningen genom kampanjer och program, är återanvändning av elektronik i större kommersiell skala fortfarande ganska sällsynt. Trots andraplatsen i EU:s avfallshierarki. Men sällsynta metaller och rent vatten är

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 3201 bristvaror. Därför är smart resursbruk en affärsidé som växer med rasande fart.

Det svenska IT-företaget Inrego är en av de få större aktörerna på den europeiska marknaden.

Bolaget köper i stor skala in begagnad IToch telekomutrustning som testas, raderas på information, repareras och säljes vidare. Till exempel uppgraderar bolaget datorer och byter vid behov ut trasiga komponenter och hårddiskar.

Företaget startades 1995 som en butik i Lund av de då 25-åriga entreprenörerna Henrik Nilsson och Richard Hanerell. Idag har företaget över 60 anställda och en årlig omsättning på 150 miljoner kronor.

”Det förbrukas kolossala mängder råvaror och energi och kemikalier vid nyproduktion av IT och telekomutrustning. Därför är det alltid bättre att återanvända produkterna än att återvinna och skrota dem, då det är möjligt”, säger företagets vd Jonas Karlsson.

Varje år beräknas varje EU-medborgare generera 15 kilo elektronikavfall. Rapporter från utvecklingsländer visar att en del av detta avfall exporteras för att återanvändas återvinnas eller dumpas i exempelvis Asien och Afrika.

Där utvinns ofta värdefulla metaller utan skyddsutrustning i slumområden och på bakgårdar.

En utmaning med försäljning av återanvänd elektronik jämfört med traditionell produktion är att det är lite svårare att balansera efterfrågan och tillgång. Därför har Inrego letat sig utomlands och både köper och säljer utrustning från till exempel Finland, Norge och Danmark.

Bolagets inflöde kommer till största delen från större företag och den offentliga sektorn och deras köpare finns inom kommuner, utbildningssektorn och mindre och mellanstora företag.

Den största företagskunden har ungefär 1000 anställda. Enligt Jonas Karlsson är det ingen slump att de flesta av Inregos kunder är mindre och mellanstora företag och organisationer.

“Vipratar med företag och organisationer, de som vi tycker ska återanvända istället för att göra nyköp. Ju större företag, desto svårare är det att komma in och förändra”

ODIN!

Han ser även att det finns en större acceptans hos de som köper återanvänd elektronik att inte alltid skaffa de allra nyaste prylarna. Istället för att automatiskt gå på vad som finns börjar köparen istället med att kartlägga behovet.

Ökad livslängd. Enligt Jonas Karlsson råder en stor missuppfattning om när en dator inte längre är användbar.

“Det är oftast mjukvaran som gör att produkter uppfattas som långsamma. Genom att rekonditionera och göra en ominstallation får datorn en nystart” Det finns enligt Karlsson även en del som illverkarna kan göra för att ytterligare öka ivslängden på datorer framöver.

”Kylningen kunde optimeras i framför allt mindre bärbara datorer. Produkterna kunde också designas så att damm hindras från att rängain. Man kunde göra det enklare att byta ut både tangentbord och minnen”

Trots att Inregos verksamhet är kritisk till inställningen att man alltid ska köpa nya daorer utan att överväga möjligheten att skaffabegagnad utrustning, samarbetar företaget med återförsäljare när någon av deras kunder har använda datorer att sälja Årligen skrotas fortfarande alldeles för många användbara datorer och mobiltelefoner i onödan, enligt Inrego.

Kommuner och andra offentliga verksamheter i Sverige beslutar var för sig om informationssäkerheten och tar då ofta beslutet att förstöra fullt fungerande datorner. Det är tråkigt när det finns andra meto der som är lika säkra som destruktion”, säger Jonas Karlsson.

Inrego använder sig av programvaran Blancco eller Ibas för radering. Det innebär att information på alla typer av magnetiska och till viss del flash-baserade lagringsmedia överskrivs till oigenkännlighet. Skulle någon enhet inte raderas förstörs hårddisken med magnetstrålning. Hela 92 procent av alla enheter som företaget tar in återanvänds.

Mobiltelefoner nästa steg. Inregos nästa steg är mobiltelefoner. Det finns hundratusentals mobiler som inte längre används ute på föreag och myndigheter, i förråd och skrivbordslådor, enligt en TNS-Sifo-undersökning som nrego lät göra 2012.

“För datorer finns oftast en process för hur de ska omhändertas. Mobiltelefoner samlas oftast inte in på företag och organisationer när någon får en ny, utan hamnar i en byrålåda någonstans - trots att en mobilelefon nuförtiden innehåller väldigt mycket änslig företagsinformation”.

Inrego har ett inflöde av telefoner men det rör sig än så länge bara om 500-1000 enheer per månad, jämfört med 10 000-15 000 ‘T-enheter.

Det handlar om ett kolossalt slöseri, inte minst med tanke på att många organisationer byter ut personalens mobiler vartannat år. Det visar att många mobiler som skickas till skroten är relativt moderna och därmed attraktiva på andrahandsmarknaden. Det finns en stor efterfrågan på begagnade mobiler i Europa”, avslutar Jonas Karlsson.

Sålda it- och telekomprodukter | insamlat it- och telekomavfall 2010

SVERIGE LEDER. Statistiken visar att Sverige är klart effektivare än Finland på att saml in använda IT- och telekomprodukter. Bägge länderna ligger dock lågt vad gäller produkter som återanvänds; under en procent av insamlat material går till återbruk enligt ländernas rapportering. KÄLLA: EUROSTAT, 201 > KÖPER KOLDIOXIDDEPOSITIO = Inrego blev 2012 det första företaget i världen som helt städar upp sina koldioxidutsläpp. Det görs via det svenska miljöteknikföretaget Biorecro som samlar in koldioxid som frigörs vid jäsning inom etanoltillverkning och permanent deponeras tusentals meter under jorden i nedlagda oljekällor i USA. Metoden kan brukas inom processindustrier med biomassa som råvara.

sm 27kilo koldioxid. Så stor blir miljövinsten av att återanvända en mobiltelefon jämfört med att köpa en ny. Det motsvarar energin för att driva tre kylskåp i ett år, visar en färsk beräkning som bygger på en modell från Technische Universität i Berlin.

SEMINARIUM — FORUM PRESENTERAR FRAMTIDENS ARBETSMILIÖ DEN 10 APRI rar det i verkligheten? Kan man välja hur och när man arbetar? Häng med på ett ledigt diskussionstillfälle med champagne och tilltugg på Kontoret i centrala Helsingfors » Seminariet startar med cocktai kl. 16.00 torsdagen 10 april och avslutas kl. 19.00. Elhuset invid Kampens metrostation).

NN älda vå m » Adressen är Kontoret, Kampgränden » Det kostar ingenting att delta, men en så anmäl dig snarast på anmalningarQf

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 32014

Utgiven i Forum nr 2014-03

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."